29e Algemene Leden Vergadering

Op 22 maart hield de VID haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Gastheer was Getronics PincRoccade in het democenter Connection 1 te Apeldoorn. De opkomst was hoog, ruim 80 leden, gekleed in ‘tenue de ville’, waren bij de ledenvergadering aanwezig. Lkol René Olthuis werd postuum tot erelid benoemd. De leden besloten voorts een prijs in het leven te noemen voor grote intellectuele prestaties van de leden, de René Olthuis prijs.

Ook stemden de leden in met de voorgestelde bestuurswisselingen. De financiën, verslagen en aankondiging van activiteiten werden door het bestuur toegelicht en konden op waardering van de leden rekenen.

Na de vergadering werden we door Getronics PincRoccade bijgepraat over een aantal ontwikkelingen. Onze gastheer Ferry Heeneman schetste kort een beeld van de locatie met één van de grootste rekencentra van de wereld, de organisatie en haar diensten. Vincent Hoek (DTO) was uitgenodigd om een toelichting te geven op de laatste stand van zaken rond de Network Enabled Capabilities. Paul Leenaards nam de leden mee in een overzichtelijk en herkenbaar model over niveaus in Business en IT alignment. Dominique Engers gaf met een snelrijm vervolgens een onvergetelijke interpretatie van de bijeenkomst.

Naast de formele, kennisintensieve en ludieke onderdelen was er weer veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Van de borrel en rijsttafel werd dan ook door velen gebruik gemaakt.

[nggallery id=2]