Symposium CD & E

Concept, Development & Experimentation

Op 11 april 2008 hielden de Vereniging Informatici Defensie en de Vereniging Officieren Verbindingsdienst een gezamenlijk symposium voor haar leden en genodigden rond het thema CD&E (Concept, Development & Experimentation). Traditioneel wordt het voorjaarsymposium gehouden in het Kumpulan van Bronbeek. CD&E is een methodiek die reeds jaren wordt toegepast binnen kennisintensieve organisaties om oplossingen voor complexe vraagstukken met behulp van experimenten te kunnen aandragen.

Deze aanpak vindt zijn oorsprong in de ruimtevaart waar men met behulp van prototypen de betrouwbaarheid van de raketten probeerde te verbeteren. Hedendaags richt deze methode zich niet alleen op de (door)ontwikkeling van technische producten maar wordt ook gekeken hoe nieuwe producten passen binnen de strategie van een organisatie of mogelijk zelfs van invloed zijn op de doctrine van zo’n organisatie.

Rudi Gouweleeuw van TNOIn de inleiding door Rudi Gouweleeuw van TNO werd dit nogmaals duidelijk toegelicht. Hoewel CD&E op diverse plaatsen in onze Defensieorganisatie wordt toegepast bleek slechts een klein gedeelte van gehoor het begrip en haar betekenis te kennen. Na de inleiding volgde vier Defensiesprekers die ieder knelpunten aandroegen die zij hebben ervaren bij het uitoefenen van hun operationele taken. Kltz Henk Rohaan schetste, samen met zijn twee collega’s, de huidige problematiek binnen de communicatie tussen opererende eenheden. CZSK tracht door middel van operationele NEC experimenten conform het CD&E principe hier oplossingen voor aan te dragen. Tlnt Jelte Jongsma, net terug uit Uruzgan, maakte indruk met zijn verhaal over zijn ervaringen en uitdagingen als PC van het 2e EOV-peleton aldaar.   Lt Col Roftiel Constantine (ISAF) schetste de problematiek t.a.v. het gebrek aan operabiliteit tussen de verschillende opererende eenheden in Afghanistan als gevolg van de verschillende architecturen die door de NATO partners zijn ontwikkeld. Maj Willem van Doorn, nu werkzaam op het kenniscentrum van de School Verbindingsdienst, hield zijn presentatie over zijn ervaringen in Afghanistan met TITAAN. Willem kwam daarnaast met een eigen theorie rond CD&E en hoe dit inpasbaar zou kunnen zijn bij het voortdurend verbeteren van het TITAAN platform. Het volgende gezamenlijke symposium wordt gehouden op 30 oktober te Amsterdam. Hierbij zal dan vooral aandacht worden geschonken hoe CD&E een oplossing kan bieden voor huidige knelpunten.

[nggallery id=6]