VID beloont de beste scriptie

Vereniging Informatici Defensie beloont de beste scriptie of publicatie over IV en ICT

Eén van de doelstellingen van de VID is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe.
Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT.

De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) probleem binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van
€ 250,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In 2007 werd de René Olthuisprijs toegekend aan Majoor Eric Logister, werkzaam bij DMO/C2SC, met een artikel over het snel en flexibel ontwikkelen van technische oplossingen gericht op het ondersteunen van de bedrijfsvoering. Naast het geldbedrag, dat hij schonk aan een ontwikkelingsproject voor computers in Afrika, en het sculptuur, ontving de Maj Logister uit handen van de HDIO, SBN Hank Ort, een ticket voor een bezoek aan de grootste IT-expo van Europa, de CeBIT in Hannover.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs in 2008. Door de VID is een apart reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet voldoen. Het hele reglement kunt u zelf downloaden van de internetsite van de VID of opvragen bij de Secretaris van de VID (info@vidonline.nl).
Uw mededinging voor de scriptieprijs kan, bij voorkeur, elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van bovenstaand mailaccount of anders per post, gericht aan VID, t.a.v. Commissie René Olthuisprijs,
Doddendaal 17, 6715 JV Ede (Gld).

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2008. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld aan de leden van de VID zijn of haar scriptie, publicatie of artikel kort toe te lichten.

Presentatie Internet website VIDonline

De vereniging is sinds kort weer te vinden op het internet. Tijdens de 30e Algemene Ledenvergadering bij IBM in Amsterdam is de nieuwe website aan de leden gepresenteerd. Op de website vind je de nieuws-berichten terug die ook op het intranet worden gepubliceerd. Daarnaast wordt aan de hand van foto’s en programma een impressie gegeven van de georganiseerde evenementen. Ook de informatie voor het meedingen naar de René Olthuis-prijs is terug te vinden op het internet. Met name voor buitenleden is een internet website een welkome informatie-voorziening. Ook de leden die hun informatie van het intranet halen kunnen nu thuis ook terecht voor de VID informatie. De internet website van de VID is te vinden onder: www.vidonline.nl. Het algemene e-mailadres: info@vidonline.nl.