Presentatie Internet website VIDonline

De vereniging is sinds kort weer te vinden op het internet. Tijdens de 30e Algemene Ledenvergadering bij IBM in Amsterdam is de nieuwe website aan de leden gepresenteerd. Op de website vind je de nieuws-berichten terug die ook op het intranet worden gepubliceerd. Daarnaast wordt aan de hand van foto’s en programma een impressie gegeven van de georganiseerde evenementen. Ook de informatie voor het meedingen naar de René Olthuis-prijs is terug te vinden op het internet. Met name voor buitenleden is een internet website een welkome informatie-voorziening. Ook de leden die hun informatie van het intranet halen kunnen nu thuis ook terecht voor de VID informatie. De internet website van de VID is te vinden onder: www.vidonline.nl. Het algemene e-mailadres: info@vidonline.nl.