Seminar Defensiepas

Seminar Defensiepas / 31e Algemene Ledenvergadering ALV

VID vlag hoog in top bij Siemens NederlandOp 12 mei jl. is de Vereniging Informatici Defensie te gast geweest bij Siemens Nederland NV te Den Haag.
Rond het thema Defensiepas waren verschillende lezing georganiseerd, van waaruit de leden van de VID werden geïnformeerd over het verloop en resultaten van het project Defensiepas. Binnen dit project heeft Defensie nauw samengewerkt met externe partners, waaronder Siemens.

De bijeenkomst vond plaats bij Siemens, aan de Beatrixlaan 800 in Den Haag. Vanaf 12.30 werden de leden van de vereniging ontvangen met een ambulante lunch, waarbij medewerkers van Siemens hen welkom heetten. Tijdens de lunch kon er met Siemens van gedachten worden gewisseld, en werd er natuurlijk ook druk genetwerkt door de leden onderling.

Om 14.00 uur werden de leden toegesproken door Martin van Pernis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens, die wees op een goede samenwerking tussen Siemens en Defensie. En passant duidde de heer Van Pernis op het feit dat Siemens toch echt geen keukens fabriceert, en als gebaar naar uitgezonden Nederlandse militairen begin 2009 een presentje heeft gestuurd naar de achterban van alle 2500 uitgezondenen.

De eerste lezing werd verzorgd door de heer Jurg Wieser, een Zwitserse kolonel die optrad als vervanger voor de plotseling verhinderde Hans Jung. De heer Wieser focuste op het belang van architectuur bij technische ontwikkelingen als de defensiepas.

Grote opkomst bij de ALV VIDNa de lezing van kolonel Wieser, werd het inhoudelijke programma onderbroken voor de 31e Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Hoogtepunten hieruit waren de nieuwe koers die de VID volgt ten aanzien van het onderhouden van contacten met bedrijven, de kascontrole en de verkiezing van bestuursleden. Ten aanzien van de bedrijven heeft de VID de samenwerking met NME beëindigd, om zodoende rechtstreeks met bedrijven te kunnen communiceren. Doelstelling is hierbij om op basis van samenwerking en informatie-uitwisseling te komen tot een inhoudelijk sterk programma, waarbij de leden van de vereniging op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IV en ICT. Vanuit de VID wordt hierbij open en transparant naar de bedrijven in de breedte gecommuniceerd.

De verklaring van de jaarrekening door de penningmeester leidde tot enkele vragen vanuit de zaal, waarbij door de kascontrolecommissie werd opgemerkt dat de vermeende omissies door hen niet zijn vastgesteld. Een voordeel van het hebben van vragenstellers op dit gebied is wel dat daardoor direct de vulling van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar bekend is.

Het rooster van aftreden van het bestuur gaf aan dat Arnold van der Burg, Philip Parlevliet en Laurens Vleer aftredend waren. Allen zijn herkozen voor een nieuwe termijn. Daarnaast hebben René Lemmen en Max van der Ploeg de bestuurszetels van Jan Franken en Jeroen Rietveld overgenomen. Over alle kandidaatstellingen is unaniem positief gestemd.

Ltkol Fekke Bakker Het inhoudelijke programma is na de ledenvergadering vervolgd met een presentatie van LtKol Fekke Bakker, beleidsmedewerker van de Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie van de Bestuursstaf. Fekke ging in op het verloop en resultaten van het project defensiepas. Ondanks enkele uitdagingen op het gebied van veiligheid m.b.t. de chips in de pas, is het project succesvol en binnen budget afgerond. Bovendien is de onderliggende businesscase valide gebleken.

Na Fekke was de beurt wederom aan Jurg Wieser, die inging op het belang van goede user-requirements. Verwachtingen dienen hierbij goed te worden gemanaged, om zodoende uitdagingen te voorkomen. Kernbegrippen waren tevens Service Oriented Architecture en Enterprise Service Bus.

Joseph Mager, eveneens van Siemens, sloot het programma af met een reflectie op de verdere mogelijkheden die de defensiepas zou kunnen bieden. Met een uitbreiding van de basisfunctionaliteit zouden nog veel meer processen kunnen worden ondersteund. Te denken valt hierbij aan elektronisch bestellen en betalen, opslag van medische data. Om dit echter mogelijk te maken is het noodzakelijk een onderliggende technische en organisatorische infrastructuur te hebben van waaruit grenzeloos kan worden samengewerkt op basis van vertrouwen.

Arnold van der Burg sloot de bijeenkomst af door Siemens hartelijk te danken voor de ontvangst en hosting van de bijeenkomst. Tevens dankte hij Siemens voor de samenwerking met defensie in het algemeen. Vanuit de VID werden de sprekers beloond met een fles wijn, en ontving Charlotte Schot, die vanuit Siemens veel tijd in de voorbereiding heeft gestoken, een bos bloemen.

Aansluitend werd door de leden en afvaardiging van Siemens verder gediscussieerd onder het genot van een uitstekend hapje en drankje. Dit alles in een ontspannen en gezellige sfeer. Na afloop ontvingen de leden een digitale geste van Siemens als dank voor hun komst.

[nggallery id=10]