Seminar Cybercrime / 32e ALV

Op 28 april 2010 organiseerde de VID haar 32e Algemene Ledenvergadering op de Fredrikkazerne in Den Haag. Het thema dat tevens deze middag werd behandeld was gericht op Cyber (crime, intelligence, police, etc).

Na een heerlijke lunch en opening door de voorzitter trapte voor de 137 aanwezigen D-HDIO Generaal-Majoor Koen Gijsbers af, om de relatie tussen Cyber en Defensie toe te lichten. Hij benadrukte in zijn verhaal dat de dreiging vanuit het internet een serieuze bedreiging vormt voor de BV-Nederland. Een aantal voorbeelden werd hierbij aangehaald om dit nog eens te benadrukken, zoals de cyberaanval op Estland,. Hij melde tevens dat zijn HDIO een visie aan het ontwikkelen was welke rol Defensie in het afwenden en opsporen van cyberaanvallen dient op te pakken. Ook benadrukte hij dat samenwerking met overige ministeries en het bedrijfsleven (o.a. telecombedrijven) essentieel is. Dit om te voorkomen dat de kostbare infrastructuur die door het bedrijfsleven wordt beheerd niet nog een keer moet worden geïmplementeerd. Cyber Defence en Cyber Intelligence zullen voor de komende jaren één van de speerpunten binnen Defensie worden.

Aansluitend waren er twee sprekers van KPN/Getronics. De eerste spreker had een zeer boeiend relaas en tal van voorbeelden wat er allemaal mis kan gaan indien je gebruik maakt van het internet. Tientallen voorbeelden en anekdotes verduidelijkte zijn presentatie. Vaak zijn mensen zich niet bewust wat er met je gegevens kan gebeuren als je die op het internet deelt met anderen, denk hierbij aan persoonsgegevens, passwords, creditcardgegevens. De diefstal op het internet van echt geld zal de komende jaren uitgroeien tot de grootste kostenpost voor de samenleving als er geen drastische maatregelen worden genomen. Het nemen van maatregelen begint bij je zelf. Wees voorzichtig wat je allemaal prijsgeeft via het internet.

Dhr Phons Bloemen volgde met een meer technisch verhaal over de gevaren van het internet. Hierbij kwamen alle tips en trucs even voorbij. Ook hacken had zijn warme belangstelling die hij graag met het publiek wilde delen. Phons had dergelijk veel slides meegenomen dat hij nog wel uren over zijn passie kon vertellen. Het programma was daardoor al aardig uitgelopen.

Als laatste spreker kwam Henk-Jan van der Molen met een technische analyse van het internet, de beveiliging daarvan en de te nemen maatregelen. Ook opnieuw een boeiend relaas dat mede kan dienen als input voor de ontwikkeling van onze cyberstrategie.

Als laatste diende de ALV nog te worden gehouden. Het was inmiddels al bijna 17.00 uur geworden. Voorzitter gaf in zijn opening van de vergadering aan dat een ALV ook snel doorlopen zou moeten kunnen worden, zeker als de leden meewerken. Een zo geschiedde. De begroting werd snel goedgekeurd, de bestuursleden herkozen, de penningmeester bedankt voor zijn bewezen diensten en de kascontrolecommissie benoemd. Dit alles in 8 minuten.

Daarna was er nog geruime tijd de gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

[nggallery id=14]