Seminar Geografische Informatiesystemen (GIS)

Op 15 november is in het Officierscasino te Soesterberg een GIS themadag voor de VID-leden en diverse genodigden gehouden. Met meer dan 140 bezoekers was er een goede opkomst en werd het doel om Geografische Informatie Systemen in het voetlicht te plaatsen duidelijk gehaald. De dagvoorzitter, tevens voorzitter van de VID, KLTZ Henk Rohaan,opende de dag met een korte introductie waarbij hij zich verheugd toonde over de goede opkomst en de deelname van zowel sprekers als de bedrijven waardoor het doel van de VID, zijnde kennis delen, goed wordt ingevuld. Tijdens het ochtendprogramma werd het beleid en de huidige uitvoering daarvan binnen defensie behandeld. Na een voortreffelijke lunch waren er 3 presentaties door grote leveranciers van GIS gerelateerde software aan de beurt en werd de dag afgesloten met een geanimeerde borrel.

Beleid, huidige stand van zaken en een blik vooruit.

De eerste presentatie werd gegeven door KLTZ Peter Kwant van D-OBBP, hierin kwam duidelijk naar voren dat beleidsmakers er klaar voor zijn om over te gaan naar de volgende generatie GIS; de ideeën en wensen liggen er. Na deze verkenningen en het opstellen van de hoofdlijnen is het nu de beurt aan de behoeftestellers om het concreet te maken in plannen en de werkvloer te gaan voorzien van middelen.

Als 2e spreker werd door het hoofd Kenniscentrum DGKL, de Lkol Rijk van Hunnik. De taak een plaats binnen Defensie van de Geografische dienst werd verteld en maakte duidelijk dat de geografische kaart meer is dan een rasterkaart als behang.
Juist de afstemming van alle eenheden en systemen, standaardisatie en eenduidigheid is belangrijk als men samenwerkt en vecht. Maar voor delen van kennis en informatie is het hanteren van afspraken, copyright en gepaste geheimhouding een vereiste.

Daarna was het woord aan C-CAMS KLTZ Henk Suurveld, aan de hand van diverse beelden werden we door de geschiedenis van (CMS) naar het huidige GIS-systeem geleid. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de landmacht de zeekaarten niet altijd nodig lijkt te hebben, maar omgekeerd heeft de Marine zeker de landkaarten nodig om goede informatie uitwisseling en analyses te kunnen doen.

Na de koffiepauze gaf de nieuwe Directeur HDIO Mevr. Frances Diepstraten een open en heldere uitleg over haar doelstellingen voor de komende 3 jaar. Zij ziet het als taak en uitdaging om de reductie, efficiëntie, sourcing en effectiviteit in deze tijd van reorganisatie er door te krijgen.

Patrick Brooijmans (IVENT/A&A) sloot de ochtend af met IST und Soll. Hij gaf aan met welke plannen en projecten de Geografische wereld binnen Defensie bezig is.

De ontwikkeling van een Geoportal en centrale opslag en verwerking van gegevens zijn nodig om te komen tot een “federale GIS”. Voorbeelden zijn het systeem ISS/ASB en het wapen der Genie die projecten doet om meerdere Sensoren te verenigen.

ESRI
Door het bedrijf werd een duidelijk verhaal gegeven over de mogelijkheden die de Software van ESRI biedt om het hele Geo scala te ondersteunen. Van het statische domein waarin capaciteit en verbindingen geen probleem zijn tot de Warrior in het veld met zijn ruggedized smartphone.

ERDAS
In de presentatie werd de kracht van een wereldwijd bedrijf benadrukt. Het is onderdeel van een groter wordende speler in de Geo wereld, die een steeds breder scala aan diensten kan bieden. De bewerking van satellietfoto naar 3D kaart leek met hun software en alle tools een plezier om aan te werken.

IMAGEM
Als afsluiting van de dag werd een dynamische presentatie gegeven over de diverse dreigingen van informatie overload en de mogelijkheden die I2 Software biedt. Hiermee kan men met centraal verzamelen van alle sensoren dit structureren en door een uitgebreide set analysetools de (cyber)tegenstander onderkennen, lokaliseren en zelfs voorspellen. Door deze manier van werken wordt informatie een krachtig wapen en een verdediging tegelijk.

De dag werd met een korte wrap-up samengevat door de dagvoorzitter waarbij werd onderstreept dat GIS in het algemeen maar met name binnen Defensie de komende jaren een grote ontwikkeling zal doormaken. Daarna was het tijd voor een gezellig en goed verzorgde borrel waarbij de stands van de bedrijven voldoende gelegenheid boden voor demo en vragen.

Al met al een dag die zeker een vervolg zal hebben!

[nggallery id=20]

 

VID bezoekt European Air Transport Command (EATC)

logo EATCOp donderdag 29 september heeft de VID een bezoek gebracht aan het European Air Transport Command in Eindhoven. Vanaf 14.30 werd de groep ontvangen door collega en VID-lid luitenant-kolonel Leo Pronk, die voor de vereniging deze middag heeft georganiseerd.

Na de koffie werden de leden verwelkomd door de Franse deputy commander van het EATC, die onder meer aangaf het belang van te onderkennen.

Zoals deze betoogde; de backbone van het EATC zijn de informatievoorziening en IT-systemen. Na de intro van de Franse generaal nam luitenant-kolonel Klu Joop Berghuizen het woord. Hij is als hoofd bedrijfsvoering mede verantwoordelijk voor het integratieproces dat de vier deelnemende landen (Duitsland, Frankrijk, België en Nederland) doorlopen. En dat dit geen sinecure is bleek uit het verhaal van Joop. Elk van de vier landen neemt immers zijn eigen cultuur mee naar Eindhoven, maar ook nationale richtlijnen, caveats en andere aspecten spelen een ideale samenwerking soms parten. Dit heeft niet alleen betrekking op operationele zaken, maar is bijvoorbeeld ook aan de orde als het gaat om de individuele medewerker die in de regio is komen wonen en daar zijn privé-zaken moet regelen. Inmiddels draait het EATC al weer ruim een jaar in zijn huidige samenstelling en is sprake van een steile leercurve.

De samenwerking van de vier landen komt sprekend bijeen in het gebruik van het IT-systeem MEAT, waarmee de operationele inzet van de beschikbare luchttransportcapaciteit wordt gedaan. De vier landen hebben elk de inzet van hun luchttransportmiddelen overgedragen aan het EATC (met hier en daar een uitzondering), dat vervolgens de daadwerkelijke inzet (missieplanning) van de vliegtuigen doet. MEAT ondersteunt dit proces van hoog tot laag, op basis van 24/7 inzetbaarheid van de kisten. De vier deelnemende landen doen hun aanvraag bij het EATC (voor Nederland doet DVVO dit), het EATC plant vervolgens de missies met de beschikbare vliegtuigen in. Zo kan het dus zijn dat Nederlandse militairen met een Frans vliegtuig van Nederland naar een missiegebied worden gevlogen.

Na de presentaties en discussie ontvingen Leo en Joop de gebruikelijk attenties van de vereniging, overhandigd door bestuurslid Johan van der Spoel, en werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel. We kijken terug op een zeer interessante middag.

Seminar Simulation & Serious Gaming

Op 28 april heeft de VID in samenwerking met het OTC Operatiën en het C2 Support Center een seminar georganiseerd.

Dit seminar vond plaats op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Het was een uitermate interessant programma. Ontvangst was om 12.45 in het Tactische Indoor Simulatie (TACTIS) gebouw waar een bont gezelschap van de VID zich verzamelde. Het gezelschap werd al snel naar de grote presentatiezaal begeleid.

Namens de VID opende de Lkol Philip Parlevliet de middag, waarna de Majoor Arjan van Andel het overnam om het gehele programma uit te leggen.

De Algemene presentatie Simulatie werd gegeven door C- SimCen Land; Lkol Jos Freulings. In zijn presentatie werden de historie en het doel van de Simulatie organisatie uitgelegd. Men kon door bezuinigingen en de afstemming van oefeningen vrijwel geen goede Joint en Combined oefeningen houden en simulatie kan dit ondersteunen.
Er zijn diverse niveau’s van simulatie van Life met detectiemiddelen tot het trainen van procedures en alles daartussen van de enkele vent tot op brigade niveau.

Na de uitleg over de achtergronden nam de Majoor Clemens Roos het podium over en zo gewond als hij was, verhaalde hij enthousiast over Serious Gaming = Serious Training. Hij legde de link tussen de War Games die zo aantrekkelijk zijn voor de jeugd en de koppeling met de “echte wereld” waardoor de voordelen van de spellen gebruikt worden om de militairen tactiek en techniek bij te brengen.

Hierna kwam de Adjudant Benno Breukelman die de theorie over het TACTIS concept vertelde als intro op de rondleiding door het fantastisch mooie en ruime gebouw. Het gebouw straalde openheid en rust uit, maar als de trainingscabines gevuld zouden zijn kon je de bruisende training omgeving proeven. Het was dan ook dubbel triest om te constateren dat juist de Leopard2A6 helemaal top of de Bill was qua cabines en simulator terwijl juist afgelopen week de beslissing was gevallen dat de Tanks begin mei 2011 definitief worden stopgezet! Na een korte koffiepauze ging het gezelschap naar buiten om met 1 deel naar het leslokaal te gaan en Hands on VBS II & Steel Beasts Pro te beoefenen. Waarbij menig jongenshart sneller ging kloppen bij de perfecte beelden en acties van de Games.

Het andere deel van de deelnemers mocht naar het recent geopende Elias Beeckman gebouw (School Verbindingsdienst en het C2Support Centre ) om de demo koppeling ISIS-BMS-VBS te volgen. De uitleg werd gegeven door de Majoor Marco Hulleman zowel via PC, videowal alsook op de birdtable een “grote IPAD” van Microsoft. Dankzij dit concept kan men de C2 systemen meer afstemmen op de werkwijze van de militair, kortom er is nog toekomst(visie) genoeg.

Na de wissel kwam iedereen samen in het koffievertrek van Elias Beeckman om deel te nemen aan de afsluitende borrel. Al met al een uiterst goed bezochte happening waarbij er gaan wanklank is gehoord alleen dat we dit eerder en mogelijk vaker moeten doen.

Conclusie een geslaagde happening, SIMCEN land en C2SC bedankt!

[nggallery id=18]