Seminar Geografische Informatiesystemen (GIS)

Op 15 november is in het Officierscasino te Soesterberg een GIS themadag voor de VID-leden en diverse genodigden gehouden. Met meer dan 140 bezoekers was er een goede opkomst en werd het doel om Geografische Informatie Systemen in het voetlicht te plaatsen duidelijk gehaald. De dagvoorzitter, tevens voorzitter van de VID, KLTZ Henk Rohaan,opende de dag met een korte introductie waarbij hij zich verheugd toonde over de goede opkomst en de deelname van zowel sprekers als de bedrijven waardoor het doel van de VID, zijnde kennis delen, goed wordt ingevuld. Tijdens het ochtendprogramma werd het beleid en de huidige uitvoering daarvan binnen defensie behandeld. Na een voortreffelijke lunch waren er 3 presentaties door grote leveranciers van GIS gerelateerde software aan de beurt en werd de dag afgesloten met een geanimeerde borrel.

Beleid, huidige stand van zaken en een blik vooruit.

De eerste presentatie werd gegeven door KLTZ Peter Kwant van D-OBBP, hierin kwam duidelijk naar voren dat beleidsmakers er klaar voor zijn om over te gaan naar de volgende generatie GIS; de ideeën en wensen liggen er. Na deze verkenningen en het opstellen van de hoofdlijnen is het nu de beurt aan de behoeftestellers om het concreet te maken in plannen en de werkvloer te gaan voorzien van middelen.

Als 2e spreker werd door het hoofd Kenniscentrum DGKL, de Lkol Rijk van Hunnik. De taak een plaats binnen Defensie van de Geografische dienst werd verteld en maakte duidelijk dat de geografische kaart meer is dan een rasterkaart als behang.
Juist de afstemming van alle eenheden en systemen, standaardisatie en eenduidigheid is belangrijk als men samenwerkt en vecht. Maar voor delen van kennis en informatie is het hanteren van afspraken, copyright en gepaste geheimhouding een vereiste.

Daarna was het woord aan C-CAMS KLTZ Henk Suurveld, aan de hand van diverse beelden werden we door de geschiedenis van (CMS) naar het huidige GIS-systeem geleid. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de landmacht de zeekaarten niet altijd nodig lijkt te hebben, maar omgekeerd heeft de Marine zeker de landkaarten nodig om goede informatie uitwisseling en analyses te kunnen doen.

Na de koffiepauze gaf de nieuwe Directeur HDIO Mevr. Frances Diepstraten een open en heldere uitleg over haar doelstellingen voor de komende 3 jaar. Zij ziet het als taak en uitdaging om de reductie, efficiëntie, sourcing en effectiviteit in deze tijd van reorganisatie er door te krijgen.

Patrick Brooijmans (IVENT/A&A) sloot de ochtend af met IST und Soll. Hij gaf aan met welke plannen en projecten de Geografische wereld binnen Defensie bezig is.

De ontwikkeling van een Geoportal en centrale opslag en verwerking van gegevens zijn nodig om te komen tot een “federale GIS”. Voorbeelden zijn het systeem ISS/ASB en het wapen der Genie die projecten doet om meerdere Sensoren te verenigen.

ESRI
Door het bedrijf werd een duidelijk verhaal gegeven over de mogelijkheden die de Software van ESRI biedt om het hele Geo scala te ondersteunen. Van het statische domein waarin capaciteit en verbindingen geen probleem zijn tot de Warrior in het veld met zijn ruggedized smartphone.

ERDAS
In de presentatie werd de kracht van een wereldwijd bedrijf benadrukt. Het is onderdeel van een groter wordende speler in de Geo wereld, die een steeds breder scala aan diensten kan bieden. De bewerking van satellietfoto naar 3D kaart leek met hun software en alle tools een plezier om aan te werken.

IMAGEM
Als afsluiting van de dag werd een dynamische presentatie gegeven over de diverse dreigingen van informatie overload en de mogelijkheden die I2 Software biedt. Hiermee kan men met centraal verzamelen van alle sensoren dit structureren en door een uitgebreide set analysetools de (cyber)tegenstander onderkennen, lokaliseren en zelfs voorspellen. Door deze manier van werken wordt informatie een krachtig wapen en een verdediging tegelijk.

De dag werd met een korte wrap-up samengevat door de dagvoorzitter waarbij werd onderstreept dat GIS in het algemeen maar met name binnen Defensie de komende jaren een grote ontwikkeling zal doormaken. Daarna was het tijd voor een gezellig en goed verzorgde borrel waarbij de stands van de bedrijven voldoende gelegenheid boden voor demo en vragen.

Al met al een dag die zeker een vervolg zal hebben!

[nggallery id=20]