Informatiesessie Reorganisatie

Op vijf april vond de eerste van twee informatiesessies plaats die de Vereniging Informatici Defensie heeft georganiseerd voor haar leden.

Zo’n vijftig leden verzamelden zich op de Frederikkazerne, alwaar de Cdre Kraak, mevrouw Diepstraten en SBN Bauer (gedrieen de ‘Trilat IV’) een korte inleiding hielden.

Mevrouw Diepstraten, als toekomstig Directeur van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering, benadrukte dat bedrijfsvoering en informatievoorziening geen doel op zich zijn. Bedrijfsvoering is impliciet ondersteunend aan de primaire processen. Kernbegrippen hierbij zijn: OPCO’s staan centraal, integraliteit en vereenvoudiging. Dit vereist het nemen van beslissingen; wat wel en wat niet (meer). Ook aan de personele kant gaan we vereenvoudigen, onder andere door het instellen van generieke functiebeschrijvingen. Binnen de IV, die we als een keten moeten beschouwen, gaat het er vooral om aan de voorkant het ‘wat’ vast te stellen. De invulling van het ‘hoe’ geschiedt door de dienstverlener/opdrachtnemer. Hierbij speelt het hebben van een architectuur een essentiele rol. We zullen via de architectuur afstappen van de verzuiling die we thans hebben in de IV.

Cdre Kraak ging, als kwartiermaker JIVC, in op de komende oprichting van het JIVC. Aan de hand van een presentatie gaf de Cdre aan hoe IVENT en ook een deel van DMO het komende jaar transformeren naar de nieuwe organisatie. Kernwoorden in de presentatie waren ‘Goed is goed genoeg’, ‘Dat gaan we dus niet meer doen’ en ‘dienstverlening op basis van afspraken’. Duidelijk is dat het JIVC in aantallen VTE significant kleiner is dan de huidige organisaties nu in omvang zijn. Een verkleinde organisatie kan alleen goed presteren als er een duidelijk proces is waarin de dienstverlening wordt overeengekomen, en de organisatie teruggaat naar wat echt nodig is. De Cdre benadrukte dat de inzet van kundig personeel hierin essentieel is. Wel beseft de Cdre zich dat het werk met beduidend minder mensen gedaan moet gaan worden.

SBN Bauer benadrukt vooral dat hij als vertegenwoordiger van de CDS, een corporate rol vervult op het gebied van IV-behoeftestellingen. Zowel de ‘witte’ als ‘groene’ IV zullen door CDS worden gekaderd.

Vanuit de deelnemers aan de bijeenkomst werden verscheidene vragen gesteld. Zo was er onder andere een zorg met betrekking tot de IV-keten over ministeries heen/naar de omgeving van defensie toe. Dit zal een aandachtspunt moeten blijven.

[nggallery id=23]