4de Lustrum VID / 35e ALV

Programma 20 jaar VID (PDF, 405Kb)

Rondblik 20 jaar VID

20 jaar VID en ruim 530 leden en actief meedenkende relaties. Wat betekent dat voor Defensie en wat betekent dat voor ons als VID zoals ik dat afgelopen jaar heb mogen meemaken als voorzitter?
Allereerst betrokkenheid  bij het vakgebied IV en ICT. Vanuit een groen krijgsmachtdeel gegroeid naar een paarse vereniging met leden uit alle hoeken en gaten van de organisatie. Dit vormt een sterk netwerk. Dat betekent ook betrokkenheid naar Defensie; we denken mee en helpen bouwen (aan de nieuwe organisatie). Maar ook betrokkenheid naar de leden. Loopbaanpatronen, klankborden en meeleven met persoonlijke gebeurtenissen. Voorbeeld is de scriptieprijs genoemd naar het in 2006 plotseling overleden bestuurslid René Olthuis. Ook kan in dit kader het plotseling overlijden van het VID-lid Rob Roling niet onvermeld blijven.

Ook wil ik even stil staan bij de uitgezonden leden van de vereniging naar b.v. Afghanistan of Afrika. Daar doen we het tenslotte allemaal voor. De betrokkenheid en loyaliteit van de leden is ook heel sterk voelbaar en ik wil dit graag demonstreren door Richard de Beer in het zonnetje te zetten als lid van het eerste uur (en hem een flesje VID-wijn aanbieden). Na rijp intern beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen dat we Karin Messelaar als 500e lid mogen verwelkomen (ook met een flesje wijn). Ook heeft de vereniging besloten Arnold vd Burg het erelidmaatschap te geven voor zijn bijdragen als voorzitter (7 jaar).

Professionaliteit is een tweede thema. Wat gebeurt er in onze omgeving en hoe maken we onze leden en die omgeving duidelijk wat er speelt met als doel het IV/ICT product van Defensie doorlopend te verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste actuele onderwerpen aan de orde komen: BPM/SOA (we hebben inmiddels 6 of 7 jaar geleden bij IBM gezien hoe dat aangepakt kon worden en het lijkt me wel eens tijd om te kijken hoe we er nu bij Defensie op dat gebied voor staan), de Defensie pas die bij een bezoek bij Siemens aan de orde kwam, Cyber in diverse bijeenkomsten, Simulatie, the Cloud i.s.m. HP, NII en Sourcing tijdens een recent bezoek bij Fujitsu, GIS i.s.m. ERDAS, ESRI en Data Expert, reorganisatie themamiddagen, bedrijven BBQ…de VID probeert actueel te blijven, ontwikkelingen op te pakken en relevante bijeenkomsten bij Defensie en bedrijven te organiseren.

Toekomstvisie.

Er gebeurt nogal wat in deze tijd bij Defensie en we vonden het als bestuur belangrijk om eens met professionele begeleiding (Ordina) over onze toekomst als vereniging na te denken. We kwamen er al snel achter dat de gehanteerde formule zo slecht nog niet is en dat de VID duidelijk aantoonbaar voorziet in een behoefte gezien het nog steeds stijgende leden aantal. Belangrijkste uitkomsten van onze sessie:

 • We communiceren niet meer op papier en zetten in op moderne media als Linked-in en Twitter;
 • We gaan gericht de nieuwe media gebruiken, laten ons daarbij niet gek maken door het enorme aanbod en we staan open voor suggesties;
 • We zoeken interactie en participatie door open discussie met leden en de directie van Defensie (voorbeeld is NII visie);
 • We zoeken samenwerking en dialoog met VOV, AFCEA, NIDV en KIVI NIRIA waarbij we onze activiteiten afstemmen.
 • We gebruiken elkaars media.
 • We zoeken actieve participatie van en kennisdeling met bedrijven en onderzoeksinstituten en gaan onderzoeken hoe we ‘bedrijvenlidmaatschap’ vorm kunnen geven en hoe dat wellicht kunnen doen via reservisten;
 • We gaan de bestaande toekomstvisie herschrijven en binnenkort presenteren, we richten ons daarbij ook op jonge leden;

Wat blijven de sterke punten van de VID?

 • Een aanzienlijk ledenaantal voor een Defensievereniging;
 • Gespecialiseerd vakgebied met vele facetten;
 • Bindende factor in technisch ‘eenlingen, soms als nerdy gezien’ vakgebied;
 • Actief bestuur (met enige bescheidenheid) waarvoor nog steeds animo bestaat en dat snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
 • Draagvlak bij de directie en relaties uit industrie en onderzoeksinstituten;
 • Gericht op innovatie;
 • Financieel gezond en weinig overhead
 • We zijn geen vakbond (willen dat ook niet worden), maar bouwen op sociale cohesie en professionaliteit;
 • We hadden een zeer gewilde agenda en gaan het nu met een kalender proberen;
 • U mag het aanvullen….

Samengevat.

De VID kijkt terug op 20 jaar groei en ontwikkeling, kijkt om zich heen in het vertrouwen dat we met de goede dingen bezig zijn en kijkt vooruit naar de toekomst waarin we verwachten een belangrijke professionele en sociale factor te blijven ter ondersteuning van de Defensie IV/ICT.

Ik wil besluiten met het nogmaals bedanken van de Lustrumcommissie Geert, Laurens en René en ik wil Anja van Aggelen graag een fles wijn aanbieden voor haar inzet de afgelopen jaren.

Ik wens u nog een prettige Lustrum voortzetting met een drankje, BBQ en muzikale omlijsting door IVENTURE.

Henk Rohaan
Voorzitter VID

[nggallery id=24]