Symposium Medische Informatievoorziening – Zorg voor informatie in de zorg

Rond het thema Medische Informatievoorziening organiseerde de Vereniging Informatici Defensie samen met de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), Ordina en Accenture een themadag op de prachtige locatie Kumpulan op Bronbeek in Arnhem.

De voorzitter Henk Rohaan heet iedereen welkom en is blij met de goede opkomst bij deze Medische IV-dag. Zorg is een goed en nuttig onderwerp voor Defensie. Automatisering in de gezondheidszorg is van levensbelang.

IMG_371710:10 Kolonel dr. Jelle Bos geeft de keynote speech; Toekomstvisie militaire gezondheidszorg.

“De toekomst, het is aan u om het een visie te laten zijn.”

Op de wereldkaart is geografisch inzichtelijk gemaakt wat de Hotspots (vredesverstoring/politieke instabiliteit) en Hybrid warefare (te kort aan water) delen zijn.

De kolonel spreekt over de meest in het oog springende opdrachten van Defensie. Hierna is de Ebola Task Force verder uitgediept het ontstaan van de noodzaak hierbij. De ICT wordt gebruikt om het Mobiele communicatieverkeer en de menselijke verplaatsingen inzichtelijkheid te maken. En hierbij wordt laten zien dat het geen west Afrikaans probleem is, maar een wereld probleem.

De militaire gezondheidszorg moet 30% reduceren, dat is 50 miljoen, vertaald naar 1000 fte. Om deze reductie in budget te realiseren is een visiedocument en reorganisatieplan geschreven. Decentraal verankerd, centraal versterkt is het doel hierbij.

IMG_374010:45 Mw Kocx-Verkerk vertelt over het rapport Integrale IV militaire gezondheidszorg.

Ook al is het rapport 1,5 jaar oud, nog steeds sluit het aan op de neergezette visie.

Probleem huidige informatievoorziening:

  • Veel op zichzelf staande applicaties
  • Overlappende functionaliteit
  • Weinig flexibel
  • Wijzigingen grote impact en doorlooptijd

Het huidige IV landschap binnen de medische IV laat zien dat het complex is en er afhankelijkheden zijn, en dat vooruitgang en noodzakelijk is. Bij de gemaakte schets over het toekomstig IV landschap, is de insteek service georiënteerd i.p.v. organisatie georiënteerd en maakt het minder complex. Het doel van de eerste fase is dat het overal beschikbaar is en intelligentie van de data is de tweede fase. Resultaat: portaal voor de zorgverlener.

Hiervoor zijn 5 projecten gestart. governance, eerstelijnszorg, ketenzorg, operationele zorg en specialistische zorg.

Het aantal projecten in de projectenportoflio laat zien dat het behalen van deze projecten een onrealistisch doel is. Daarom zijn doelen gesteld en het continue herijken is daarbij van belang.

Eenduidige architectuur is en blijft belangrijk, en dat is niet alleen bij de zorg zo.

IMG_375211:15 Kapitein Bas van 400 Geneeskundig Bataljon deelt met ons zijn ervaringen in de Oekraïne

De afgelopen missie in Oekraïne laat zien wat voor uitdagingen er nog zijn op het gebied van verbindingen.

  • Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het digitaliseren van de groene kaart voorkomt overschrijven, verminderd de kans op fouten en zorgt voor een archief welke de patiënt ten goede komt.
  • Er zijn veel uitdagingen op verbindingsgebied. Voorbeelden van GPS laten zien wat de gevaren zijn en middels tracking veel inzichtelijk gemaakt kan worden. Groepen militairen zijn op deze manier te volgen.
  • Het feit dat het een civiele missie was, maakte het dat veel militaire middelen niet mee konden. Dit zorgde voor veel uitdagingen en beperkingen. Onbeveiligde USB sticks waren in grote hoeveelheden beschikbaar en daarmee ook een groot aantal virussen.

De aanwezigen krijgen een Demo te zien waarin duidelijk wordt dat beeld zeer bepalend is in de communicatie en hoe snel en makkelijk je kunt communiceren via telemedicine. Er is namelijk een probleem dat er geen 24 uur specifieke zorg was en dit was wel gewenst. Artsen wilden kunnen overleggen en adviezen kunnen inwinnen van collega-artsen.

In het project zijn afspraken gemaakt, waarbij aandacht was voor medisch inhoudelijk, protocollen, technisch inhoudelijk. Dit levert betere adviezen op, wat de patiënt ten goede komt. Het scheelt tijd en verminderd de noodzakelijkheid om te reizen, zowel van de patiënt als de dokter.

12:15 Lunch:

Tijdens de uitgebreide Indische lunch zijn 2 demo’s in de zaal, ALS innovatie en Kinetic.

13:45 Accenture, de heer Arne Waalkens, trends en innovaties in de zorg.

De budgetten worden minder en de vraag naar zorg veranderd. Dit maakt dat er innovatiever gekeken moet worden naar uitputting. Connected health; er zijn veel industrieën die nu bezig zijn met de zorg. zoals auto-industrie en in vliegtuigen. De voorbeelden hierbij zijn Google glass, flexibele pleisters welke de bio-basis meetgegevens verstuurd naar mobile device, sokken die meten hoe je loopt en signalen kunnen sturen wanneer je dreigt te vallen.

Er zijn ook snellere kleinere innovaties, als de medicine dispenser. Deze controleert de inname en kan signaleren bij afwijking. Tevens kan het de zorginstelling adviseren over de juistheid van de medicijnen, dit om verkeerd gebruik tegen te gaan.

IMG_381114:20 medicatiedossier, LtKol Nieuwdorp.

5% (41.000) van de ziekenhuisopnames ontstaan door verkeerd medicijnengebruik, waarvan 19.000 vermijdbaar. Een medicijnenoverzicht kan voor veel duidelijkheid zorgen en kan tevens verkeerd gebruik voorkomen. Hiervoor moet de richtlijn AMO worden uitgevoerd, dit is nog niet zover.

Binnen Defensie is dit niet mogelijk, systemen communiceren niet en daardoor is koppeling met de thuisapotheek al helemaal niet mogelijk. Een voorbeeld van voorgeschreven medicijnen, de complicaties hierbij en de uitblijvende communicatie met de thuisapotheek laat zien dat er genoeg gevaren op de loer liggen.

14:50, Dhr Wijnen Quli.

Zelf je medische dossier opbouwen dat is wat deze presentatie laat zien. Hierbij zijn 3 peilers;

  • sociaal gezondheidsplatform (privacygevoelig, je kan elkaar niet vinden)
  • persoonlijk gezondheidsdossier (zonder medische termen, info via wearables)
  • appstore

In deze app kun je veel bijhouden en meten en zeker wanneer je dit op termijn koppelt met je medische dossier. Zorg voor de zorg is de boodschap die we meekrijgen.

15:15 pauze met 2 demo’s in de zaal, ALS innovatie en Kinetic

15:45 Interactieve zorg – Een praktische gids. Gaming in de zorg.

Er wordt een film laten zien; the color changing colors. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat waarneming is te sturen. Dit gebeurt ook wanneer je gaming inzet bij medische info.

Op dit moment worden in het MRC Doorn behandelingen toegepast waarbij gebruik gemaakt wordt van een 3-dimensionale game-omgeving. Door het spelelement worden patiënten gemotiveerd om de behandeling uit te voeren, door de 3D wereld-waarin de behandeling plaatsvindt is sprake van een gewijzigde perceptie. Al deze elementen samen zorgen er voor dat de patiënt snel en effectief hersteld en het een prettige ervaring is.

Kol Vermetten – 3MDR

De kolonel laat zien hoe hij samen met het MRC Doorn en de universiteit de bestaande techniek EMDR heeft doorontwikkeld in het experimentele 3MDR. Zowel EMDR als 3MDR worden ingezet om PTSS-patienten effectief te kunnen behandelen. 3MDR onderscheidt zich door de combinatie tussen beeld, beweging en geluid. Hierdoor is de patiënt zeer actief en intensief bezig tijdens de behandeling. Dit verklaart mogelijk de effectiviteit van deze methode. Op dit moment wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om deze hypothese te staven.

Tot nu toe heeft 3MDR een succesfactor van 100% bij alle behandelde patiënten. Hoewel 3MDR zich nog in de experimentele fase bevindt, staat het behandelaars vrij om uitbehandelde patienten in aanmerking te laten komen voor de 3MDR-oplossing.

[nggallery id=40]

VID@SAS – De kracht van data

SASDonderdag 11 september 2014 was de vereniging te gast bij SAS Nederland, specialist in business analytics, gevestigd in een rijksmonument in een prachtige omgeving op het landgoed Oud Bussem. Na de ontvangst met een luxe broodjeslunch werd de middag geopend door onze voorzitter Henk Rohaan. Hij nam van de gelegenheid tevens gebruik om een cadeau te overhandigen aan mw. Annelies McCurdy (initiatiefneemster voor deze bijeenkomst bij SAS) voor de geboorte van haar derde kind.

Digitalisering

Het motto van SAS luidt: “The Power To Know” aldus de dagvoorzitter André van der Meer: “We leven in sterk veranderende maatschappij”. Als voorbeeld liet hij twee foto’s van de inauguratie van de Paus zien in 2005 en 2013. Het verschil op deze foto’s was duidelijk zichtbaar. Waar je op de foto van 2005 nog moest zoeken naar iemand die met een mobiele telefoon een foto maakt zag je op de foto van 2013 dat iedereen een foto met zijn mobiel of tablet maakt. Dit maakt wel duidelijk dat digitalisering een gemeengoed is geworden.

De eerste spreker is dhr. Piet Voogd, directeur IT Operations bij DMO. Dhr. Voogd heeft de eerste dag van zijn vakantie uitgesteld om hier te zijn. Hij begint met wat hij in zijn presentatie niet zal vertellen, zoals over de visie die nu wordt ontwikkeld en ja, hij is ‘één van die vier’.
Piet vertelt over de toestand van de IV/ICT: de omgeving verandert, dreigingen van buiten worden sneller uitgevoerd dan wij kunnen veranderen, hackers hoeven geen investeringen aan te vragen en geen project te starten om hun doel te bereiken.
Dhr. Voogd laat ons een aantal belangrijke ontwikkelingen zien, maar ook de zorgwekkende toestand van de personele bezetting, de infrastructuur en de financiële ontwikkelingen.

Personeel moet je proberen te boeien door leuk werk. Voor technici wordt 20 tot 40% meer betaald dan bij ons. In de infrastructuur komt groene en witte IV dichter bij elkaar. Mobiel werken wordt belangrijker. Maar financieel wordt bezuinigd op de exploitatie en er is al lang niet meer in infrastructuur geïnvesteerd.

Hij heeft te maken met een ingewikkelde contractenstructuur, en nieuwe contracten ondergaan een lang verwervingstraject, terwijl in de wereld de dreiging snel toeneemt. Om van de lange procedures af te komen en slagvaardig te reageren kan sourcing een oplossing zijn.
We hebben Dhr. Voogd als vereniging aangeboden over een jaar nog eens samen terug te kijken op de situatie van nu. Zijn presentatie is voor leden beschikbaar.

De tweede spreker was Dhr. Mark Briggs die aan de hand van Human Resource Big Data van de Britse Landmacht (UK Army) SAS Analytics heeft ingezet om alignement te bereiken tussen de totale te besteden budget en de benodigde militairen. Doelstelling van dit project luidde dan ook “Improve accuracy in military manpower”. Hoe kunnen we beter gebruik maken van de inzet van de nationale reserves. Door de ex-militairen te blijven volgen in hun loopbaan na hun diensttijd. De vele data die hiermee wordt gegenereerd wordt door Analytics geanalyseerd om de “single version of the truth” te krijgen waardoor een nationale reserve beter kan worden ingezet op zijn/haar specialisme. Momenteel wordt 25% van de UK Army functies ingevuld door de nationale reserves.

JHMDhr. Jan-Herm Maarleveld, SAS consultant, liet het gezelschap twee schattingsvragen beantwoorden om enig benul te krijgen hoe data door het menselijk brein wordt geïnterpreteerd/verwerkt (bv. hoe dik wordt het papier van 0,19 mm wanneer ik deze 40 x vouw). Verder noemde hij de gigantische datagroei die momenteel wereldwijd plaatsvindt. In 2010 bestond de totale wereld data opslag uit 1 ZETTABYTE (1 miljard terabyte). Verwachting is dat in het jaar 2020 de data is gegroeid naar 35 ZB aldus Dhr. Maarleveld. Om de juiste informatie uit deze gigantische dataopslag te halen heb je andere methodes/middelen nodig. SAS gebruikt hiervoor SAS Visual Analytics. Dhr. Mark Bakker demonstreerde in deze tool hoe snel gegevens gecombineerd en in graphics getoond konden worden.

De laatste spreker was Dhr. Harvinder Sambi over Social Network Analysis. Social Network is iets anders dan Social Media. Bij Social Network worden persoonlijke gegevens (denk aan adres- en telefoongegevens) uit verschillende systemen bij elkaar gezocht en gekoppeld. Ook hier zie je grote databestanden met elkaar gekoppeld waaruit de juiste gegevens gehaald moeten worden om het social network op te bouwen. Met deze SAS tooling heeft hij de BTW-fraude in België aangepakt wat resulteerde in een reducering van 98% (omgerekend 1 miljard euro) in 6 maanden tijd.

De informatieve middag werd afgesloten met een door SAS georganiseerde netwerkborrel.

[nggallery id=43]

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV en ICT

sculptuur_scriptieprijsEén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT. De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €250,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2014 is de René Olthuisprijs 2013 zorgvuldig gekozen uit totaal 4 inzendingen en uitgereikt aan majoor Timo Schless. Voor zijn scriptie heeft hij de organisatie van de bestrijding van “botnets” in Nederland onderzocht, waarbij hij heeft vastgesteld welke publieke en private partijen met welke competenties en bevoegdheden daarbij betrokken zijn. Hij doet een aantal aanbevelingen om ook de bestrijding van complexere botnets effectief aan te pakken.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. Door de VID is een apart reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet voldoen. Het hele reglement kunt u lezen op onze site of opvragen bij de Secretaris van de VID.

Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 november 2014. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld aan de leden van de VID zijn of haar scriptie, publicatie of artikel kort toe te lichten.

NSO: Space Data

Dat informatici van defensie een breed werkveld kennen was al bekend. Dit werkveld zal alleen maar groter worden en dat werd duidelijk op het middagseminar bij de Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag. Het onderwerp voor deze middag: SPACE DATA, Ruimtevaart als informatiebron voor de militair. Space was er genoeg deze middag, de opkomst van de leden voor dit unieke onderwerp was helaas wat aan de lage kant. Desalniettemin was de middag goed verzorgd op deze mooie locatie in het Atrium van NSO met een broodjeslunch, bijzondere sprekers en een netwerkborrel.

Na het openingswoord door onze voorzitter werden wij welkom geheten door dhr. Joost Carpaij van NSO. Hij gaf aan dat het NSO in opdracht van de Nederlandse overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma ontwikkelt en dat het NSO Nederland vertegenwoordigt bij internationale ruimtevaartorganisaties. Op de website van het NSO kunt u hier meer informatie over vinden.

Ltkol Bart Houben van de Defensiestaf informeerde de leden waar SPACE momenteel staat binnen de plannen van het Defensie. Het eerste aanspreekpunt voor SPACE binnen defensie ligt bij het CLSK. Kap Frank Masters van CLSK gaf een overzicht van lopende onderzoeken en werkpakketten in samenwerking met FFI Noorwegen, TNO en anderen.

Na een kort netwerkintermezzo informeerde dhr. Han Wensink van The European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) de toehoorders op de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. EARSC is een Europese organisatie welke op non-profit basis GEO-informatie producten promoot. Deze producten maken gebruik van Earth Observation (EO) data verzameld door satellieten en vliegtuigen. Wereldwijd is een enorme groeimarkt ontstaan voor Space gerelateerde informatie en producten waarvan de overheid 26% (incl. veiligheid en defensie) voor haar rekening neemt. Opvallend was dat Nederland hierbij achterloopt en nog veel kan worden bijgedragen aan OOV en defensie.

De volgende spreker van The European Space Agency (ESA) Nederland, mr. Mark Drinkwater, gaf inzicht in beschikbare mogelijkheden van satellietsystemen en de concrete toepassing van verkregen informatie. Heel veel GEO-toepassingen, maar ook veiligheid, nucleaire inspecties, border control en tracking van scheepvaart en luchtvaart. Veel van deze informatie wordt geleverd aan Europese instanties als ESA, Eurosur etc., echter nationaal is ook veel informatie beschikbaar via diverse portals waarbij NSO kan bemiddelen.

De laatste spreker van deze middag was Chris Verhoeven, verbonden aan de TU Delft en ISIS. Dhr. Verhoeven boeide de leden met zijn visie over de toekomst van de ruimtevaart en wat dit kan opleveren voor de militair in het veld. Hij sprak niet over een enkele satelliet maar zwermen satellieten, gelijk insecten bestaan in zwermen. Een zwerm satellieten die met elkaar in verbinding staan en bijv. objecten op de aarde kunnen lokaliseren. Deze techniek biedt o.a. verbeteringen bij het opsporen en tracken van schepen en vliegtuigen. Interessant was te horen dat technieken ontwikkeld in de massa-industrie (denk aan onderdelen voor mobiele telefoons) gebruikt worden. Deze producten zijn betrouwbaarder en de performance is hoger dan onderdelen die zelf ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd moeten worden.

Deze interessante middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

[nggallery id=39]