NSO: Space Data

Dat informatici van defensie een breed werkveld kennen was al bekend. Dit werkveld zal alleen maar groter worden en dat werd duidelijk op het middagseminar bij de Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag. Het onderwerp voor deze middag: SPACE DATA, Ruimtevaart als informatiebron voor de militair. Space was er genoeg deze middag, de opkomst van de leden voor dit unieke onderwerp was helaas wat aan de lage kant. Desalniettemin was de middag goed verzorgd op deze mooie locatie in het Atrium van NSO met een broodjeslunch, bijzondere sprekers en een netwerkborrel.

Na het openingswoord door onze voorzitter werden wij welkom geheten door dhr. Joost Carpaij van NSO. Hij gaf aan dat het NSO in opdracht van de Nederlandse overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma ontwikkelt en dat het NSO Nederland vertegenwoordigt bij internationale ruimtevaartorganisaties. Op de website van het NSO kunt u hier meer informatie over vinden.

Ltkol Bart Houben van de Defensiestaf informeerde de leden waar SPACE momenteel staat binnen de plannen van het Defensie. Het eerste aanspreekpunt voor SPACE binnen defensie ligt bij het CLSK. Kap Frank Masters van CLSK gaf een overzicht van lopende onderzoeken en werkpakketten in samenwerking met FFI Noorwegen, TNO en anderen.

Na een kort netwerkintermezzo informeerde dhr. Han Wensink van The European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) de toehoorders op de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. EARSC is een Europese organisatie welke op non-profit basis GEO-informatie producten promoot. Deze producten maken gebruik van Earth Observation (EO) data verzameld door satellieten en vliegtuigen. Wereldwijd is een enorme groeimarkt ontstaan voor Space gerelateerde informatie en producten waarvan de overheid 26% (incl. veiligheid en defensie) voor haar rekening neemt. Opvallend was dat Nederland hierbij achterloopt en nog veel kan worden bijgedragen aan OOV en defensie.

De volgende spreker van The European Space Agency (ESA) Nederland, mr. Mark Drinkwater, gaf inzicht in beschikbare mogelijkheden van satellietsystemen en de concrete toepassing van verkregen informatie. Heel veel GEO-toepassingen, maar ook veiligheid, nucleaire inspecties, border control en tracking van scheepvaart en luchtvaart. Veel van deze informatie wordt geleverd aan Europese instanties als ESA, Eurosur etc., echter nationaal is ook veel informatie beschikbaar via diverse portals waarbij NSO kan bemiddelen.

De laatste spreker van deze middag was Chris Verhoeven, verbonden aan de TU Delft en ISIS. Dhr. Verhoeven boeide de leden met zijn visie over de toekomst van de ruimtevaart en wat dit kan opleveren voor de militair in het veld. Hij sprak niet over een enkele satelliet maar zwermen satellieten, gelijk insecten bestaan in zwermen. Een zwerm satellieten die met elkaar in verbinding staan en bijv. objecten op de aarde kunnen lokaliseren. Deze techniek biedt o.a. verbeteringen bij het opsporen en tracken van schepen en vliegtuigen. Interessant was te horen dat technieken ontwikkeld in de massa-industrie (denk aan onderdelen voor mobiele telefoons) gebruikt worden. Deze producten zijn betrouwbaarder en de performance is hoger dan onderdelen die zelf ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd moeten worden.

Deze interessante middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

[nggallery id=39]