Symposium Medische Informatievoorziening – Zorg voor informatie in de zorg

Rond het thema Medische Informatievoorziening organiseerde de Vereniging Informatici Defensie samen met de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), Ordina en Accenture een themadag op de prachtige locatie Kumpulan op Bronbeek in Arnhem.

De voorzitter Henk Rohaan heet iedereen welkom en is blij met de goede opkomst bij deze Medische IV-dag. Zorg is een goed en nuttig onderwerp voor Defensie. Automatisering in de gezondheidszorg is van levensbelang.

IMG_371710:10 Kolonel dr. Jelle Bos geeft de keynote speech; Toekomstvisie militaire gezondheidszorg.

“De toekomst, het is aan u om het een visie te laten zijn.”

Op de wereldkaart is geografisch inzichtelijk gemaakt wat de Hotspots (vredesverstoring/politieke instabiliteit) en Hybrid warefare (te kort aan water) delen zijn.

De kolonel spreekt over de meest in het oog springende opdrachten van Defensie. Hierna is de Ebola Task Force verder uitgediept het ontstaan van de noodzaak hierbij. De ICT wordt gebruikt om het Mobiele communicatieverkeer en de menselijke verplaatsingen inzichtelijkheid te maken. En hierbij wordt laten zien dat het geen west Afrikaans probleem is, maar een wereld probleem.

De militaire gezondheidszorg moet 30% reduceren, dat is 50 miljoen, vertaald naar 1000 fte. Om deze reductie in budget te realiseren is een visiedocument en reorganisatieplan geschreven. Decentraal verankerd, centraal versterkt is het doel hierbij.

IMG_374010:45 Mw Kocx-Verkerk vertelt over het rapport Integrale IV militaire gezondheidszorg.

Ook al is het rapport 1,5 jaar oud, nog steeds sluit het aan op de neergezette visie.

Probleem huidige informatievoorziening:

  • Veel op zichzelf staande applicaties
  • Overlappende functionaliteit
  • Weinig flexibel
  • Wijzigingen grote impact en doorlooptijd

Het huidige IV landschap binnen de medische IV laat zien dat het complex is en er afhankelijkheden zijn, en dat vooruitgang en noodzakelijk is. Bij de gemaakte schets over het toekomstig IV landschap, is de insteek service georiënteerd i.p.v. organisatie georiënteerd en maakt het minder complex. Het doel van de eerste fase is dat het overal beschikbaar is en intelligentie van de data is de tweede fase. Resultaat: portaal voor de zorgverlener.

Hiervoor zijn 5 projecten gestart. governance, eerstelijnszorg, ketenzorg, operationele zorg en specialistische zorg.

Het aantal projecten in de projectenportoflio laat zien dat het behalen van deze projecten een onrealistisch doel is. Daarom zijn doelen gesteld en het continue herijken is daarbij van belang.

Eenduidige architectuur is en blijft belangrijk, en dat is niet alleen bij de zorg zo.

IMG_375211:15 Kapitein Bas van 400 Geneeskundig Bataljon deelt met ons zijn ervaringen in de Oekraïne

De afgelopen missie in Oekraïne laat zien wat voor uitdagingen er nog zijn op het gebied van verbindingen.

  • Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het digitaliseren van de groene kaart voorkomt overschrijven, verminderd de kans op fouten en zorgt voor een archief welke de patiënt ten goede komt.
  • Er zijn veel uitdagingen op verbindingsgebied. Voorbeelden van GPS laten zien wat de gevaren zijn en middels tracking veel inzichtelijk gemaakt kan worden. Groepen militairen zijn op deze manier te volgen.
  • Het feit dat het een civiele missie was, maakte het dat veel militaire middelen niet mee konden. Dit zorgde voor veel uitdagingen en beperkingen. Onbeveiligde USB sticks waren in grote hoeveelheden beschikbaar en daarmee ook een groot aantal virussen.

De aanwezigen krijgen een Demo te zien waarin duidelijk wordt dat beeld zeer bepalend is in de communicatie en hoe snel en makkelijk je kunt communiceren via telemedicine. Er is namelijk een probleem dat er geen 24 uur specifieke zorg was en dit was wel gewenst. Artsen wilden kunnen overleggen en adviezen kunnen inwinnen van collega-artsen.

In het project zijn afspraken gemaakt, waarbij aandacht was voor medisch inhoudelijk, protocollen, technisch inhoudelijk. Dit levert betere adviezen op, wat de patiënt ten goede komt. Het scheelt tijd en verminderd de noodzakelijkheid om te reizen, zowel van de patiënt als de dokter.

12:15 Lunch:

Tijdens de uitgebreide Indische lunch zijn 2 demo’s in de zaal, ALS innovatie en Kinetic.

13:45 Accenture, de heer Arne Waalkens, trends en innovaties in de zorg.

De budgetten worden minder en de vraag naar zorg veranderd. Dit maakt dat er innovatiever gekeken moet worden naar uitputting. Connected health; er zijn veel industrieën die nu bezig zijn met de zorg. zoals auto-industrie en in vliegtuigen. De voorbeelden hierbij zijn Google glass, flexibele pleisters welke de bio-basis meetgegevens verstuurd naar mobile device, sokken die meten hoe je loopt en signalen kunnen sturen wanneer je dreigt te vallen.

Er zijn ook snellere kleinere innovaties, als de medicine dispenser. Deze controleert de inname en kan signaleren bij afwijking. Tevens kan het de zorginstelling adviseren over de juistheid van de medicijnen, dit om verkeerd gebruik tegen te gaan.

IMG_381114:20 medicatiedossier, LtKol Nieuwdorp.

5% (41.000) van de ziekenhuisopnames ontstaan door verkeerd medicijnengebruik, waarvan 19.000 vermijdbaar. Een medicijnenoverzicht kan voor veel duidelijkheid zorgen en kan tevens verkeerd gebruik voorkomen. Hiervoor moet de richtlijn AMO worden uitgevoerd, dit is nog niet zover.

Binnen Defensie is dit niet mogelijk, systemen communiceren niet en daardoor is koppeling met de thuisapotheek al helemaal niet mogelijk. Een voorbeeld van voorgeschreven medicijnen, de complicaties hierbij en de uitblijvende communicatie met de thuisapotheek laat zien dat er genoeg gevaren op de loer liggen.

14:50, Dhr Wijnen Quli.

Zelf je medische dossier opbouwen dat is wat deze presentatie laat zien. Hierbij zijn 3 peilers;

  • sociaal gezondheidsplatform (privacygevoelig, je kan elkaar niet vinden)
  • persoonlijk gezondheidsdossier (zonder medische termen, info via wearables)
  • appstore

In deze app kun je veel bijhouden en meten en zeker wanneer je dit op termijn koppelt met je medische dossier. Zorg voor de zorg is de boodschap die we meekrijgen.

15:15 pauze met 2 demo’s in de zaal, ALS innovatie en Kinetic

15:45 Interactieve zorg – Een praktische gids. Gaming in de zorg.

Er wordt een film laten zien; the color changing colors. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat waarneming is te sturen. Dit gebeurt ook wanneer je gaming inzet bij medische info.

Op dit moment worden in het MRC Doorn behandelingen toegepast waarbij gebruik gemaakt wordt van een 3-dimensionale game-omgeving. Door het spelelement worden patiënten gemotiveerd om de behandeling uit te voeren, door de 3D wereld-waarin de behandeling plaatsvindt is sprake van een gewijzigde perceptie. Al deze elementen samen zorgen er voor dat de patiënt snel en effectief hersteld en het een prettige ervaring is.

Kol Vermetten – 3MDR

De kolonel laat zien hoe hij samen met het MRC Doorn en de universiteit de bestaande techniek EMDR heeft doorontwikkeld in het experimentele 3MDR. Zowel EMDR als 3MDR worden ingezet om PTSS-patienten effectief te kunnen behandelen. 3MDR onderscheidt zich door de combinatie tussen beeld, beweging en geluid. Hierdoor is de patiënt zeer actief en intensief bezig tijdens de behandeling. Dit verklaart mogelijk de effectiviteit van deze methode. Op dit moment wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om deze hypothese te staven.

Tot nu toe heeft 3MDR een succesfactor van 100% bij alle behandelde patiënten. Hoewel 3MDR zich nog in de experimentele fase bevindt, staat het behandelaars vrij om uitbehandelde patienten in aanmerking te laten komen voor de 3MDR-oplossing.

[nggallery id=40]