ALV en Themamiddag Security

[singlepic id=1123 w= h= float=left]Na de hectische dagen van de NSS vindt de bijeenkomst ‘Stay on top of today’s security’ plaats, waarbij CheckPoint diverse sprekers heeft ingezet en vanuit Defensie overste Cees Verdonk het woord doet.

Na het welkomstwoord van de secretaris, overste Johan van der Spoel (de voorzitter Henk Rohaan, was slecht bij stem), neemt Arhur van Uden van CheckPoint Internet Security het woord. Hij deelt mede dat CheckPoint al 17 jaar nauw samenwerkt met Defensie, waarbij hij memorabele herinneringen kan vertellen. CheckPoint is leader in Security en vertelt met trots dat dit wordt beaamd door diverse opiniebladen waaronder Gartner.

[singlepic id=1161 w= h= float=left]De volgende spreker, Oded Gonda, en eveneens van CheckPoint, gaat verder in het Engels (z’n Nederlands is alleen geschikt voor in de Albert Heijn, niet voor bij presentaties). Security is een publiek onderwerp geworden en niet meer alleen voor IT’ers, het raakt ons allen en hebben er dagelijks mee te maken. Stuxnet en Snowden zijn een aantal van die voorbeelden welke bekend zijn. Vroeger schreven we alles op briefjes en stopten we deze in de bureaula, inmiddels zijn we digitaal geworden en daarmee ontstaat ook de dreiging van informatielekkage. Hij presenteert de gelaagde aanpak bij de CheckPoint oplossingen.

Known knowns, know unknows and unknown unknowns’, wordt gebruikt om de luisteraar bewust te maken van de mogelijke dreigingen zowel voor op het werk als privé.

Luitenant-kolonel Cees Verdonk presenteert als volgende spreker de Defensie Cyber Strategie en het programma Security. Cyber is volgens hem het 5e domein en van levensbelang, maar staat niet op zichzelf. Cyber wordt/is een onderdeel van de oefeningen en is af te roepen door commandanten. Om bij iedere defensiemedewerker het beveiligingsbewustzijn te vergroten is het digitale rijbewijs geïntroduceerd en gaat in de toekomst een verplichting worden voor de defensiemedewerker. Cyber gaat ook onderdeel worden van de officiersopleidingen, waarmee het een onderdeel wordt van de standaard.

Het Defensie Cyber Commando (DCC) wordt ‘als het goed is’ per 1 mei 2014 geformaliseerd waarbij Cyber een organisatieonderdeel wordt. Cees doet direct een oproep aan de aanwezigen: “Er staan formatieplaatsen gepubliceerd op de vacaturebank”.

[singlepic id=1170 w= h= float=left]Na de pauze wordt de ALV geopend door de voorzitter VID. KLTZ Henk Rohaan. Het verslag wordt nader gepubliceerd door de secretaris. Penningmeester LTZ1 Theo Akkermans presenteert het financiële overzicht en ontvangt de goedkeuring van de kascontrolecommissie. Voor 2014 worden Rob Boxen en overste Ard Zaal vrijwillig aangewezen voor de kascommissie.

Namens CheckPoint gaat Niels den Otter in op Protection Against Modern Threats and Malware. Hij geeft weer wat de verschillen zijn van de jaren 80 t/m heden over de soorten Malware. Wederom worden wij als gebruikers bewust gemaakt over de mogelijke gevaren en uitgelegd over het waarom, hoe en hoe te voorkomen.

Na afloop volgde  een geslaagde netwerkborrel.

De doelstelling van deze bijeenkomst is bewustwording van mogelijke gevaren en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. Dit doel is naar mening van het bestuur van de VID behaald.

Bedankt voor jullie bezoek en we gaan ervan uit dat jullie de boodschap ‘Stay on top of today’s security’ zullen delen.

[nggallery id=38]