VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV en ICT

sculptuur_scriptieprijsEén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT. De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €250,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2014 is de René Olthuisprijs 2013 zorgvuldig gekozen uit totaal 4 inzendingen en uitgereikt aan majoor Timo Schless. Voor zijn scriptie heeft hij de organisatie van de bestrijding van “botnets” in Nederland onderzocht, waarbij hij heeft vastgesteld welke publieke en private partijen met welke competenties en bevoegdheden daarbij betrokken zijn. Hij doet een aantal aanbevelingen om ook de bestrijding van complexere botnets effectief aan te pakken.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. Door de VID is een apart reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet voldoen. Het hele reglement kunt u lezen op onze site of opvragen bij de Secretaris van de VID.

Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 november 2014. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld aan de leden van de VID zijn of haar scriptie, publicatie of artikel kort toe te lichten.