ALV & Symposium Collaboration en het effect op nieuwe datacenterarchitectuur

ALV

Overdracht voorzitterschapOp 20 mei heeft de Vereniging Informatici Defensie haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Naast een uitgebreide terugblik op 2014, stond deze ALV vooral in het teken van bestuurswisselingen. De leden Corné L* en Jeroen K* zijn toegetreden als bestuurslid in de plaats van vertrekkend secretaris Johan vd S* en de nog openstaande vacature die Philip P* in 2014 heeft achtergelaten. Het secretariaat is door herverkiezing overgenomen door Kenneth O*. Het voorzitterschap van Henk R* is overgedragen aan John van V*. Het uitgebreide verslag van de ALV is op termijn opvraagbaar bij de secretaris.

Jo van Engelen – Adviseur ITGB

Prof Jo van EngelenNa een uitgebreid lunchbuffet werd het middagprogramma geopend door prof Jo van Engelen. Naast hoogleraar aan de RUG en TUD is Jo adviseur van de CIO van Defensie en in deze rol ook adviseur van het IT Governance Board (ITGB).

In een zeer aansprekende presentatie nam Jo de aanwezigen mee achter de schermen van het besturen en managen van bedrijven en projecten. Hij stond met name stil bij de rol van IT aan de bestuurstafel, waarom dit vaak een onderbelicht onderwerp is en waarom IT zo ongrijpbaar is voor managers die geen verstand van ‘de techniek’ hebben. Alle aspecten benaderend vanuit het slechten van de kloof tussen “boardroom language” en “nerd talk”. Met wat leuke analogieën over de wet van Ashby, biljarten en fietsen, legde Jo uit hoe het ITGB de IT van Defensie bespreekbaar en stuurbaar maakt. De les die Jo meegaf was uiteindelijk: “we moeten meer fietsen en minder biljarten.”

“Aan de bestuurstafel moet net zo lang worden gesproken over informatie als over geld!”

 

Marc Samsom (Cisco) – Cloud

Marc Samsom (Cisco)Marc is voor Cisco de datacenter/cloud lead in Nederland. Marc heeft het inhoudelijk gehad over de visie en strategie van Cisco. De enorm interessante ontwikkelingen en trends die wereldwijd binnen de cloud gaande zijn, de vele partijen en vele soorten oplossingen. Er kwamen zaken tot uitdrukking zoals ‘on prem’, ‘hybrid cloud’ en ‘Inter cloud’. Hij sprak ook over de bouwstenen die gebruikt kunnen worden versus do it yourself.

“Veel bedrijven benaderen de private cloud met het ‘Hotel California principe’: You can check out anytime you like, but you can never leave. Cisco heeft oplossingen die dit voorkomen.”

 

Edwin Trom (Cisco) – Mobility

Edwin Tromp (Cisco)  Edwin had zijn focus vooral op het operationele deel, de missies van Defensie. Het ging met name om wat we zien aan trends in dit aandachtsgebied (wat zijn de landen aan het doen en waarom). Edwin vertelde over de veranderingen van centrale Command en Control naar steeds meer de informatie ter plaatse moeten verzamelen en heel snel moeten kunnen delen met de aanwezige troepen. Tevens stond centraal dat de onderlinge communicatie tussen de coalitiepartners optimaler moet gaan worden. In vergelijking met het verleden moet de data steeds sneller beschikbaar zijn om de juiste besluiten te kunnen nemen. Tevens introduceerde Edwin het begrip C5ISR, waarbij ook Cyber een steeds prominentere rol krijgt in het operationele domein en liet hij zien hoe de componenten van Cisco een weg vinden in de hardware van partnerleveranciers, in allerlei form factors, vormen en maten.

“The internet of everything komt overal. Ook op de soldaat van toekomst als lopend netwerk van sensoren, zenders en ontvangers”

 

Ronald Zondervan en Koen Dibbets (Cisco) – Unified Communication

Ronald Zondervan en Koen Dibbets (Cisco)Ronald trapte af met trends en ontwikkelingen van waaruit werd geduid hoe de Cisco visie en de samenwerking van mensen in de bedrijfsprocessen hier in paste. Collaboration loopt over de missiegebieden heen naar het centrale Nederland en heeft betrekking op mensen die samenwerken om een gemeenschappelijke doelstelling te behalen. Eén bedrijf Defensie, dan ook één end to end Collaboration communicatie-oplossing.

Koen toonde deze principes aan door in te zoomen op Jabber, de oplossing van Cisco die genoemde uitdagingen moet beslechten. Hij liet de slimme features zien en hoe het spraak, beeld/video, e-mail, agenda, data een presence integreert.

“Cisco biedt hardwareoplossingen voor alle situaties, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen device gebruiken met de app van Cisco.”