VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT.

sculptuur_scriptieprijsEén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €300,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Dit reglement kunt u inzien op de websites van de VID

Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2015. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2016 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.