NATO Interoperabiliteit

Op donderdag 24 september organiseerde de VID alweer de vierde activiteit van 2015. Deze keer was, op de Frederikkazerne, het Thema “ NATO Interoperabiliteit”.

Na een meer dan uitgebreide lunch werd de 70 geïnteresseerden een programma voorgelegd, waarbij, uiteraard, Interoperabiliteit de rode draad vormde.

Bijeenkomst Nato

Het programma zag er als volgt uit:

  • Update van de IT door de CIO van het Ministerie van Defensie
  • NATO C2 interoperability door Dario Cadamuro (NCIA)
  • NATO Information System interoperability door Edgar Harmsen (NCIA)
  • NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination and eXercise) door Majoor A. Bulk en Peter Harmsen (JIVC/ KIXS)
  • Afsluiting gevolgd door een “social”

De voorzitter VID heet de CIO van Defensie, de SBN de Waard welkom en bedankt hem op voorhand voor wederom een update over de ontwikkelingen bij Defensie.

Beveiliging, innovatie en continuïteit zijn de belangrijkste pijlers waarop de ontwikkelingen zijn gebaseerd. We waren de focus op de IT kwijt, wat wilden we met een kleiner wordend budget.

De anonimiteit was zoek, maar de focus is nu terug. Het HLO (High Level Ontwerp) levert handvatten voor de toekomst van de IT, waarbij de CDS zorg draagt voor de koppeling van de IT en de business. Het HLO moet vooral geen nieuw SPEER programma zijn of worden. Het HLO is geen “Big Bang”.

Er zijn een aantal migratieprincipes gedefinieerd:

  • Huidig en nieuw naast elkaar,
  • Kort cyclisch en kleinschalig,
  • Vernieuwen naast innoveren,
  • Reduceren van applicaties, via kill, migrate, rebuild of ELU(End Life Update).

De HDBV toetst en bewaakt (in zijn rol als CIO) de uitvoering van het HLO. We willen van redundante functionaliteit naar hergebruik van functionaliteit door ICT-haalbaarheidstoetsen en rationalisering van IT-toepassingen. De detaillering of verdieping van het HLO gebeurd in het traject door DO-IT en GRIT (Grensverleggende IT).

De voorzitter bedankt de SBN de Waard voor zijn update met de eerste uitgave van de VID-badgehouder en herintroduceert de voormalig voorzitter Henk Rohaan. Henk zal in het komende jaar de Kolonel van Veenhuizen, gedurende diens uitzending als voorzitter waarnemen. Henk mag als eerste activiteit Dario Cadamuro, van NCIA, aankondigen. Dario is hoofd van de C2SL Enabling Service Group. Hij is auteur van diverse formele C2-documenten en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan NNEC (NATO Network Enabled Capability), tevens is hij Agency Focal Point.

Dario geeft aan dat hij liever geen monoloog doet en verontschuldigd zich voor het niet beheersen van de Nederlandse taal. Hij gaat in op de definities van diverse vormen van operabiliteit en voorwaarden waaraan data, informatie en services moeten voldoen.

In het kort: “Interoperabiliteit betekent geen grenzen”. Beheren van informatie betekent; “ Visible, accessible, understandable, trustable”. NATO’s primary tool for interoperability is standardisation!

Dit leidt tot Stanags en SOP’s. Ook bij NCIA is er sprake van reductie van applicaties, op grond van financiën; terug van 20 geo apps naar 1 of 2.

Alles is gericht op verhogen van de interoperabiliteit en verlaging van de kosten.

Het geïmplementeerde beleid zou moeten zijn; “ NATO first” (bij het gebruik van applicaties).

Helaas maakt Nederland daar nauwelijks gebruik van. We betalen wel voor de ontwikkeling van applicaties, maar we gebruiken ze niet! Het doel is ontsluiten, implementeren en vooral gebruiken van C4ISR-tooling en services. Er zijn 19 tools gereed voor direct gebruik!

Henk bedankt Dario met de gebruikelijke neopreentas met wijn. De volgende spreker is Edgar Harmsen. Edgar werkt voor de “Independent Verification and Validation (IVV) service line”  van het NCIA Service Strategy team en is de huidige voorzitter van de Multinational Security Accreditation Board (MSAB).

Edgar Harmsen geeft aan in welke overlegfora hij Nederland vertegenwoordigt. Hij constateert dat Nederland in het kader van innovatie lekker mee doet op de ranglijst (gemiddeld 9e plek van de 35).

Er is geen sluitende definitie van het woord Interoperabiliteit. Edgar  schets de weg om interoperabiliteit te bereiken via een aantal testen. Wat is het belang van de architectuur, hoe gaat Defensie daar mee om? Alles is te vinden in de NAF (Nato Architectural Framework). Deze hoort op je nachtkastje (quote Henk).

Bent u bekend met het NISP (NATO Interoperability Standaard Profiles)?

Human interoperability is crucial.  “ Mission based” draait op “human to human”.

De laatste sprekers Majoor Andres Bulk en Dhr. Peter Harmsen begeleiden ons bij een uitstapje naar  NATO FMN (Federated Mission Networking) en CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination and eXercise.

Majoor Andres Bulk heeft bij 1GNC als Informatiemanager binnen de G6 gewerkt, daarna bij het SATS gewerkt als operationeel architect aan ELIAS. Op dit moment leidt hij een aantal projecten in het kader van interoperabiliteit. Zijn rol binnen CIAV (Coalition Interoperability Verification and Validation Working Group) en de oefening CWIX zijn het meest relevant.

Andres start de intro met een filmpje ( https://www.youtube.com/watch?v=f2PGinsYAi4), waarin onze voormalige CIO genmaj. bd Koen Gijsbers de aftrap doet voor FMN.

Andres zoemt in op het FMN implementation Plan (goed voor 900 pagina’s). Alles is gebaseerd op de lessons learned in Afghanistan. Ze beschrijven het begrip FMN, de procedures, de processen, mandaten, etc. Goedgekeurd door de NATO – board per begin 2015.

De capabilities worden per “spiral” (cyclisch) ontwikkeld. De capability levels zijn:

Network Element, Network Extension, hosted user, other entities. Nederland heeft zich opgesteld als MNE (Mission Network Element). Voor Defensie is dit belegd bij JIVC/KIXS. Inmiddels leveren we met TITAAN al 80-85% van de functionaliteit. De ambitie is het opleveren van een “spiral” per 2 jaar. De scope financieel en innovatie lopen in tijd behoorlijk uiteen. Dat zijn de uitdagingen.

Peter Harmsen is in 2007 begonnen bij het C2 Support Center in de functie van testcoördinator. Eerst met als aandachtsgebied TITAAN en daarna Interoperabiliteit. In die hoedanigheid heeft hij onder andere een bijdrage geleverd aan het Multilateral Interoperability Programme (MIP) en de jaarlijks terugkerende interoperabiliteitsoefening CWIX.

De sturing van de CWIX gebeurt vanuit het lab. Op dit moment operationeel in Amersfoort, maar binnenkort ook in Den Helder. Peter gaat in op de CWIX m.b.v. een filmpje van Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NDv-rfUWi2s)

Er wordt teruggekeken op de CWIX 2015 en vooruitgekeken naar CWIX 2016.

De dagvoorzitter bedankt de laatste sprekers en na de formele afsluiting wordt iedereen uitgenodigd in de bar voor een hapje en een drankje. De volhouders worden bedankt met de nieuwe badgehouder van de VID.