VID beloont beste scriptie of publicatie over IV of IT

Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs‘ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €300,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2016 is de René Olthuis Prijs 2015 zorgvuldig gekozen uit totaal vijf inzendingen en uitgereikt aan de luitenant-ter-zee tweede klasse Jordy San José Sánchez. Voor zijn masterthesis ‘Target Motion Analysis in passive sonar applications (TMA)’. Dit is een analysemethode waarmee onderzeeboten doelen kunnen detecteren aan de hand van een bewegingsanalyse van passieve geluidsinformatie op basis waarvan een schatting van het doel en zijn beweging wordt “berekend”. San José Sánchez heeft de bestaande analysemethodes verbeterd waarmee de positieschatting van doelen, zelfs van bewegende doelen, betrouwbaarder is dan de bestaande methodes. Op basis hiervan heeft hij een aanzet gegeven voor een software component architectuur die de verbeterde TMA digitaal ondersteunt.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen.

Uw inzending kunt u digitaal aan de commissie aanbieden gericht aan de Commissie René Olthuis Prijs. Neemt u hierover contact op met de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2016. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2017 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.