Nieuwjaarsbijeenkomst: Datacenters, out of nieuw?

Op donderdag 14 januari 2016 waren de leden van de VID te gast bij NetApp in Amsterdam, die samen met KPN en de VID de nieuwjaarsbijeenkomst Defensie-datacenters, Out of nieuw? organiseerden.

KTLZ b.d. Henk Rohaan opende als wnd. voorzitter de bijeenkomst en stelde de nieuwe HDBV en CIO SBN Maarten Tossings voor aan de leden.

De SBN Maarten Tossings vertelde wat zijn eerste indrukken van het ICT-werkveld zijn en hoe hij in zijn verleden al vaak met ICT in aanraking is geweest. Daarna heeft hij met een korte blik inzicht op toekomstige ontwikkelingen laten zien.

Bij de uitreiking van de “René Olthuis”-scriptieprijs vertelde Dick Koen dat de winnaar dit jaar de Luitenant ter zee der tweede klasse Jordy San José Sánchez is. De luitenant heeft met zijn master thesis “Target Motion Analysis in passive sonar applications” zijn opleiding afgesloten tot Master of Econometrics and Operations Research aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. Met de volgende lovende woorden heeft de scriptiecommissie de prijs toegekend:  “De schrijver is erin geslaagd het operationele belang van zijn onderzoeksbevindingen te benadrukken en zijn verhaal, ondanks het hoge aandeel aan wiskundige formules, leesbaar te houden. Het belang van onderzoek voor de effectiviteit van onderzeeboten en de manier waarop het onderzoek het militaire werk en de IT bijeen heeft gebracht, hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij de beoordeling. De thesis levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de bevordering van het vakgebied IT binnen Defensie.”.

LTZ2 Jordy San José Sánchez heeft vervolgens met een korte presentatie de inhoud van zijn master thesis aan de leden uitgelegd. Met een duidelijk verhaal, ondersteund door heldere plaatjes is uitgelegd hoe onderwater met gebruik van passieve geluidsanalyse de positie en beweging van omgevingsdoelen kunnen worden ‘berekend’. Dit wordt aangeduid als Target Motion Analysis (TMA).

Edwin Bron van KPN heeft in zijn presentatie “Hybride oplossingen zijn noodzakelijk voor oud en nieuw! Zonder hybride omgevingen gaan we OUT!” laten zien hoe de wereld veranderd en wat dit volgens de visie van KPN kan betekenen voor de ICT van Defensie. Als eerste benadrukte Edwin de lange relatie tussen KPN met tekenen van het eerste telefoniecontract en het aanbevelen van DefCERT door KPN in de internationale gemeenschap bij FIRST.

De veranderingen in de wereld en beschikbaarheid van nieuwe technologie hebben invloed op elkaar en veranderen de eisen die we stellen aan de beschikbaarheid van informatie. Samenwerking wordt noodzakelijk en meer systemen worden gekoppeld. Hoe Defensie dat wil heeft Edwin Bron gehaald uit de presentatie van Lkol Patrick Dekkers “van samenwerken naar geïntegreerd optreden”.

Om beter te kunnen samenwerken en te koppelen stelt Edwin dat een hybride ICT noodzakelijk is. Hybride is verschillende dingen, het beste van twee werelden, samenbrengen. Dit leidt tot ondersteunende ICT-dienstverlening waarvoor niet direct één oplossing is. Om de oplossing toekomstvast te maken en aanpasbaar aan de continue veranderende eisen moeten oplossingen zeer modulair zijn en gebaseerd op gestandaardiseerde interfaces. Dit geldt voor de interne en externe interfaces. Om hybride ICT mogelijk te maken standaardiseert KPNhaar “stekkers”. Standaarden hoeven hierbij niet altijd ‘open’ te zijn, en er bestaan ook militaire standaarden.  Standaardisatie maakt continuïteit, uitwisseling, integratie en innovatie mogelijk, zoals je nu ziet met gebruik van internettechnologieën. Samen kunnen we de ICT-uitdagingen oplossen.

Geert van Teylingen van NetApp begint zijn presentatie “Hybride oplossingen zijn noodzakelijk voor oud en nieuw. Hoe een ‘Data Fabric verschillende werelden verweeft.” met een plaatje van een F35, beter bekend als Joint Strike Fighter. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of men enig idee heeft hoeveel data dit type vliegtuig genereert in één vlucht. Geen van de antwoorden komt in de buurt, het is ongeveer 20 Tb.

Met het voorbeeld van de datastroom van zo een ‘apparaat’ schetst Geert de militaire wereld van Internet of War, zoals de Internet of Things. Data wordt op massieve schaal gedeeld, onderling en naar de ontplooide commandopost en naar de thuisbasis. Om deze data te verwerken heb je een Hybride cloud nodig. Dit kan zijn een private cloud, services van een cloud service provider of nog groter, de hyperscaler cloud provider. Het probleem bij deze verschillende vormen van cloud is dat je de data moeilijk kunt overbrengen. Hierbij ontstaat de noodzaak voor het ‘data fabric’.

Je kunt kiezen voor een private cloud, met eigen shared services en veilig. Maar uitbreiden is lastig als de data in volume toeneemt. Je kunt ook de services afnemen van een cloud service provider. Makkelijk schaalbaar en direct klaar voor gebruik, zoals Google documents.  Nog een stap verder is zoals Netflix is begonnen. Die heeft in het begin capaciteit (storage en netwerk) ingekocht bij Amazon. Totdat ze groot genoeg waren om rendabel, eigen datacenters te bouwen. Het probleem hierbij is dat data moeilijk is te verplaatsen bij groot volume. Aan data wordt dan ineens ‘zwaarte’ toegekend. Hiervoor heeft NetApp oplossingen met ‘data fabric’. Met behulp van standaard oplossingen in/op de militaire apparaten wordt de data zonder omkijken verplaatst naar de commandopost en thuisbasis.

Steeds meer is er samenwerking noodzakelijk binnen de krijgsmacht, maar ook internationaal en met civiele partijen en lokale overheden. Waarbij het ‘data fabric’ deze werelden verweeft.

Als laatste item hadden de gastheren een interactieve vragensessie gemaakt. Je kon inloggen met je telefoon op een website om de vragen te beantwoorden. De winnaar kreeg een presentje uitgereikt. Daarna begon de netwerkborrel met uitstekende hapjes en goed gezelschap.

Volgens ons was het een zeer geslaagde bijeenkomst met bijzonder interessante presentaties. We hebben de gastheren bedankt voor hun gastvrijheid en de leden voor de grote opkomst. We zien u graag weer op de volgende bijeenkomst.