5e Lustrumviering

Algemeen

Op 1 juni jl. vierde de VID haar 5e lustrum in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem. De dag begon met de jaarlijks terugkerende ALV waarna om 12.00 een heerlijke Indische lunch geserveerd werd.

Inleiding en terugblik

Oud voorzitter, Henk Rohaan heette namens de huidige voorzitter, kol John van Veenhuizen, alle leden en genodigden welkom en gaf een korte terugblik op de afgelopen 5 jaar. In deze terugblik stond Henk o.a. stil bij de door de VID, in samenwerking met verschillende bedrijven, georganiseerde evenementen, de diverse uitzendingen van de bestuursleden en het afscheid van Geert van Lieverlo (lkol bd.) als bestuurslid.

Na deze terugblik bedankte Henk de deelnemende bedrijven en de lustrumcommissie voor de organisatie van dit 5e lustrum. Henk sloot de inleiding af met een korte blik op het programma, de vooraankondiging van de vooruitblik voor de komende 5 jaar door kol John van Veenhuizen aan het eind van de dag, en droeg het dagvoorzitterschap over aan Arko van Brakel. Arko van Brakel heeft in zijn ondernemende leven ervaringen opgedaan van internetondernemer tot directeur van leiderschapsinstituut de Blaak, van consultant voor een Caraïbische hotel- en restaurantgids tot internetmiljonair. Ieder succes, maar ook elke mislukking was voor hem een opmaat voor een nieuwe leerervaring, die hij graag deelt met zijn publiek. Arko van Brakel wordt gedreven door vernieuwing en innovatie. Zijn missie is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Van belevenis naar betekenis, Arko van Brakel

Arko van Brakel nam ons in zijn verhaal mee naar de “Onvoorspelbaarheid van de toekomst”. Een verhaal over trends, businessmodellen en het steeds meer vertrouwen op de kennis van de gebruikers. Gebruikers die steeds meer onderdeel van het te leveren product worden en een bijdrage willen leveren. De vraag is hoe wij dit gaan organiseren?

Arko liet ons kennis maken met de democratische leiderschapsprincipes van de Semco Style. Een methode om op basis van vertrouwen, zelfmanagement, gezond eigenbelang en heldere doelen een toekomstvaste organisatie te bouwen. Een organisatie waarin mensen met plezier en energie aan het werk gaan. De Semco Style zou volgens Arko perfect passen bij Defensie.

Met een paar voorbeelden liet Arko ons beseffen dat we terminaal serieus, en daarom niet meer creatief geworden zijn. Volgens Arko kun je dat o.a. beïnvloeden door andere vragen te stellen, vragen die niet in lijn met je natuur liggen.

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. We staan aan de vooravond van het Artificial Intelligence tijdperk, de opvolger van het digitale tijdperk. Exponentiele ontwikkelingen in onze leef- en werkomgeving domineren. Arko geeft aan dat lineaire oplossingen geen antwoord bieden op exponentiele vraagstukken. Met een voorbeeld maakt Arko ons bewust van het effect van exponentiële groei, wat dit betekent voor de ontwikkelingen en trends. Timing is volgens Arko belangrijk voor nieuwe ontwikkelingen en “te vroeg” is erger dan “te laat”.

Uitreiking en presentatie René Olthuis Scriptieprijs 2016

Marijn Boone, winnares van de René Olthuis Scriptieprijs kreeg uit handen van Marcel van Agten, namens de HDBV en tevens beschermheer van de VID, SBN Maarten Tossings, de scriptieprijs uitgereikt en las het juryrapport voor. Vervolgens werd Marijn in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te geven over haar onderzoek “Compressie van meteogegevens”.

[Artikel volgt]

 

Maria Genova

Maria Genova is de schrijfster o.a. van het boek “Komt een vrouw bij de h@cker”. Maria vertelde een interessant, soms schokkend en soms ook hilarisch verhaal over slimme internetcriminelen en mensen die alles via social media delen. Na haar verhaal kijk je met heel andere ogen naar je computer, tablet of smartphone. Na afloop van haar verhaal kregen alle aanwezigen haar speciaal voor het lustrum gesigneerde boek. Met de tips uit haar boek kun je identiteitsfraude voorkomen en ben je je meer bewust van de risico’s die het www met zich meebrengt.

Afsluiting

Na afloop van het verhaal van Maria sluit de dagvoorziter, Arko van Brakel de dag af met het slotwoord door de vz. VID, John v Veenhuizen. John kijkt vooruit naar de komende 5 jaar en legt een relatie met de toestand in de wereld en de oprichting van de vereniging. Informatie en ondersteuning daarvan wordt steeds belangrijker. De VID kan daarin een belangrijke rol vervullen. John riep alle leden op om een actieve bijdrage te leveren voor de komende jaren.

Na dit slotwoord werd het Indische buffet geopend en konden de aanwezigen onder het genot van de uitstekende Indische maaltijd, een drankje en de livemuziek van de Kromhoutband terugkijken op een zeer geslaagde dag en vooruitblikken op de komende (2)5 jaar!