Informatiesessie MINUSMA (Mali)

Op 20 april 2017 kwam de VID bijeen om een middag kennis te nemen van een onderwerp wat eens niet puur IT gerelateerd was. Plaats van handeling was dit keer de Bernhardkazerne in Amersfoort waar een drietal sprekers hun kennis en ervaringen met betrekking tot de VN-missie MINUSMA in Mali deelden met de leden.

Na de opening door de voorzitter VID, Kol John van Veenhuizen, zelf net teruggekeerd uit Mali, was het de beurt aan de Lkol Erik van Vuren van de Directie Operaties (DOPS), om meer achtergrond te geven bij de aanleiding, planning en inzet van de missie. Hij gaf hierbij inzicht hoe men komt van een eerste verzoek tot inzet tot en met de ontplooiing in het inzetgebied.

Daarna was het de beurt aan Kol Mike Kerkhove om zijn ervaringen als commandant van het All Sources Information Fusion Unit (ASIFU) te delen. Het ASIFU was gestationeerd in Bamako en verantwoordelijk voor de analyse van de inlichtingeninformatie uit de diverse bronnen en sensoren in het gebied. Op informatieve, soms kritische en toch ook luchtige wijze nam de voormalige commandant  ASIFU ons mee door zijn ervaringen.

Als laatste zou Prof. Mirjam de Bruijn vanuit de Universiteit Leiden een toelichting geven op het gebruik van Social Media in het gebied. Deze laatste spreekster moest echter op het laatste moment afzeggen door ziekte en liet zich vervangen door Han van Dijk.  Mirjam en Han reizen samen regelmatig af naar West-Afrika en ook Mali om daar onderzoek te doen naar de situatie in de Sahel met als bijzondere aandacht de nomaden in deze regio. Wat opviel waren de  grote overeenkomsten vanuit hun analyses met betrekking tot conflicten en de locaties waar wij als militair zaten of zitten.

Na afloop was er natuurlijk een mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje. Dat de ervaringen uit het missiegebied indruk maakte op de aanwezigen bleek wel uit de diverse gesprekken. Al met al een geslaagde middag.