VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van de informatievoorziening of informatietechnologie. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoediging voor een scriptie (op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €350,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2017 is de René Olthuis Prijs 2016 zorgvuldig gekozen uit totaal elf inzendingen. Op 1 juni is de prijs uitgereikt aan mevrouw T. (Marijn) Boone. In haar scriptie “De Koninklijke Marine Voor de Wind” presenteert zij een oplossing voor een concreet maritiem-operationeel probleem: beperkte bandbreedte op de militaire satellietcommunicatie waardoor de standaardset met weerdata aan boord niet te ontvangen zijn. Zij is erin geslaagd een dataset te comprimeren tot een bestand kleiner dan 10 MB, wat het maximum is voor satellietcommunicatie.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Dit reglement kunt u hier bekijken.

Uw inzending kunt u digitaal aan de commissie aanbieden.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 december 2017. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2018 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Drs. D.M. Koen
Voorzitter Commissie Toekenning René Olthuis Prijs