VID-middagsymposium “Samen werken aan IT-vernieuwing”

in samenwerking met Capgemini, VKA en MarkLogic donderdag 9 november 2017 bij Capgemini in Utrecht.

De laatste themamiddag van 2017 werd goed bezocht op de prachtige locatie van de hoofdvestiging van Capgemini in Utrecht. De middag was logistiek en inhoudelijk keurig verzorgd en begon met een uitgebreide broodjeslunch.

VID voorzitter John van Veenhuizen opende de middag met een welkom en een aantal verenigingsmededelingen waaronder de vooruitblik naar de Nieuwjaarsbijeenkomst bij SAS op 25 januari.

Hierna heette Peter Kwant het gezelschap welkom namens Capgemini waarbij hij vermeldde dat het een genoegen was als VID-lid dit evenement samen met Jasmijn Baldinger te organiseren.

Adaptieve krijgsmacht .

Lkol Ernst Lobbezoo (DAOG) opende het programma met zijn betoog over de Adaptieve Krijgsmacht. De wereld om ons heen verandert razendsnel en ook defensie moet zich aanpassen aan de veranderende geopolitieke verhoudingen en dreigingen, technologische ontwikkelingen, demografische opbouw van de samenleving en veranderingen in de arbeidsmarkt. Dit alles noopt tot samenwerking in het ‘Total Force’ concept (ofwel weerbare samenleving) waarbij alle noodzakelijke taken vervuld kunnen worden en dynamisch opgeschaald kan worden naar specifieke capaciteiten en het benodigde personeel ingezet kan worden door een andere rol van ‘reservisten’. Hij ging in op de vragen hoe deze flexibilisering doorwerkt in beleid, werving en zittend personeel en de samenwerking met de benodigde partijen in Nederland waarbij geldt dat: De adaptiviteit voor de één, is de adaptiviteit voor de ander.

Samenwerken aan toepasbare innovatie

Maarten Waage (Chief architect OOV-domein Capgemini) gaf een overzicht van de door hem waargenomen trends en verwachtingen rond IT-vernieuwing. Hij constateerde een zekere ontevredenheid bij veel bedrijven (defensie niet uitgezonderd) over de prestaties van de IT-organisatie. De turbulente ontwikkelingen in techniek, het verlagen van kosten, de verwachtingen van gebruikers en de constante druk op innovatie en versnelling om (adaptieve) strategische business doelstellingen te realiseren vormen hiervoor wel de kern. Hiermee is ook gelijk de link gelegd naar de adaptieve krijgsmacht. Een Bi-modale of multispeed aanpak voor de IT is gewoonlijk de reactie waarbij met verschillende snelheden de structurele en grootschalige IT wordt onderhouden en vernieuwd en daarnaast sneller vernieuwd wordt door agile werken en innovatie door wat we bij defensie CD&E noemen. De meeste organisaties zijn hiervoor nog slecht toegerust en ligt het accent ook op vernieuwing van het bestaande (herkenbaar). Maarten betoogde dat innovatie een discipline is gebaseerd op business resultaten en daarmee geen toeval is. Hij liet zien dat hiervoor een raamwerk nodig is met een multidisciplinair en open ecosysteem. Hij sloot af met twee pakkende praktijkvoorbeelden bij defensie.  “Stop met praten en nadenken; begin de nieuwe technologie te ervaren”.

Het verbeteren van het onderhouds- en inspectieproces van de luchtmacht met behulp van Augmented Reality technologie waarvoor een en proof of concept is ontwikkeld.

Whiteflag is een communicatienetwerk met als doel om mensen en organisaties, die actief zijn in conflictgebieden, te beschermen tegen de gevolgen van misinformatie en het ontbreken van informatie. Beide voorbeelden zijn ontwikkeld in samenwerking tussen de innovatieafdeling AIR van de Koninklijke Luchtmacht en Capgemini innovatiecentrum AIE.

Internet of Things; kansen en randvoorwaarden netwerkarchitectuur

Rutger Gooszen (VID-lid) en  David van Es (Verdonck, Klooster & Associates) behandelden, na de koffiepauze, in hun betoog de mogelijkheden van het IoT begeleid met een interactieve Mentimeter sessie met de aanwezigen.  Achtereenvolgens werden de verschillende componenten (sensoren, netwerk en data-analytics) en de betekenis van IoT  in termen van groei en verandering besproken. RWS, Ziekenhuizen en Schiphol gebruiken IoT technologie om hun processen te verbeteren. Ook voor defensie zijn toepassing legio, het US DoD heeft een vooruitstrevende aanpak gepresenteerd en ook NCIA is in dit kader een aantal initiatieven gestart. De verwachting (Mentimeter resultaat) is dat IoT bij defensie impact gaat hebben op logistiek, facilitaire dienstverlening en operaties, waarbij de grootste uitdaging is de beveiliging en de dataverwerking/integratie. Een leuke interactieve en uitdagende sessie die ook goed paste bij de voorafgaande presentaties.

Marklogic VID samenwerken  aan IT-vernieuwing

Jurriaan Krielaart (Territory Director Northern Europe) schetste de aanleiding van het ontstaan van Marklogic na 9/11 bedoeld om maatregelen te nemen om de (US) datahuishouding op orde te krijgen en betere waarschuwing te krijgen voor dreigende terroristische acties. Als voorbeeld voor hun aanpak presenteerde hij ‘Sensing Clues’ waar met eenvoudige sensoren en slimme datacombinatie situationele awareness en understanding  (real time spational intelligence) kan worden geleverd bij de bestrijding van stropers in diverse Wild life parken.

De uitdagingen (ook bij defensie) zitten in het opslaan van gevalideerde data, het gecontroleerd delen (NATO/Coalitie/Nationaal OOV) onder trust en het generen van meerwaarde door analytics en presentatie in een gecontroleerde omgeving. Voorbeelden van de Marklogic producten zijn te vinden in NATO BICES en in toepassingen bij vele overheidsdiensten.

John van Veenhuizen bedankte de sprekers, de organisatoren en de cartoonist en sloot de bijeenkomst af.

De dag werd samengevat in een aantal prachtige tekeningen door Maaike Hartjes en uiteraard afgesloten met een geanimeerde borrel. De foto’s werden gemaakt door Max van der Ploeg.

~HR