NSO: Space Data

Dat informatici van defensie een breed werkveld kennen was al bekend. Dit werkveld zal alleen maar groter worden en dat werd duidelijk op het middagseminar bij de Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag. Het onderwerp voor deze middag: SPACE DATA, Ruimtevaart als informatiebron voor de militair. Space was er genoeg deze middag, de opkomst van de leden voor dit unieke onderwerp was helaas wat aan de lage kant. Desalniettemin was de middag goed verzorgd op deze mooie locatie in het Atrium van NSO met een broodjeslunch, bijzondere sprekers en een netwerkborrel.

Na het openingswoord door onze voorzitter werden wij welkom geheten door dhr. Joost Carpaij van NSO. Hij gaf aan dat het NSO in opdracht van de Nederlandse overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma ontwikkelt en dat het NSO Nederland vertegenwoordigt bij internationale ruimtevaartorganisaties. Op de website van het NSO kunt u hier meer informatie over vinden.

Ltkol Bart Houben van de Defensiestaf informeerde de leden waar SPACE momenteel staat binnen de plannen van het Defensie. Het eerste aanspreekpunt voor SPACE binnen defensie ligt bij het CLSK. Kap Frank Masters van CLSK gaf een overzicht van lopende onderzoeken en werkpakketten in samenwerking met FFI Noorwegen, TNO en anderen.

Na een kort netwerkintermezzo informeerde dhr. Han Wensink van The European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) de toehoorders op de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. EARSC is een Europese organisatie welke op non-profit basis GEO-informatie producten promoot. Deze producten maken gebruik van Earth Observation (EO) data verzameld door satellieten en vliegtuigen. Wereldwijd is een enorme groeimarkt ontstaan voor Space gerelateerde informatie en producten waarvan de overheid 26% (incl. veiligheid en defensie) voor haar rekening neemt. Opvallend was dat Nederland hierbij achterloopt en nog veel kan worden bijgedragen aan OOV en defensie.

De volgende spreker van The European Space Agency (ESA) Nederland, mr. Mark Drinkwater, gaf inzicht in beschikbare mogelijkheden van satellietsystemen en de concrete toepassing van verkregen informatie. Heel veel GEO-toepassingen, maar ook veiligheid, nucleaire inspecties, border control en tracking van scheepvaart en luchtvaart. Veel van deze informatie wordt geleverd aan Europese instanties als ESA, Eurosur etc., echter nationaal is ook veel informatie beschikbaar via diverse portals waarbij NSO kan bemiddelen.

De laatste spreker van deze middag was Chris Verhoeven, verbonden aan de TU Delft en ISIS. Dhr. Verhoeven boeide de leden met zijn visie over de toekomst van de ruimtevaart en wat dit kan opleveren voor de militair in het veld. Hij sprak niet over een enkele satelliet maar zwermen satellieten, gelijk insecten bestaan in zwermen. Een zwerm satellieten die met elkaar in verbinding staan en bijv. objecten op de aarde kunnen lokaliseren. Deze techniek biedt o.a. verbeteringen bij het opsporen en tracken van schepen en vliegtuigen. Interessant was te horen dat technieken ontwikkeld in de massa-industrie (denk aan onderdelen voor mobiele telefoons) gebruikt worden. Deze producten zijn betrouwbaarder en de performance is hoger dan onderdelen die zelf ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd moeten worden.

Deze interessante middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

[nggallery id=39]

ALV en Themamiddag Security

[singlepic id=1123 w= h= float=left]Na de hectische dagen van de NSS vindt de bijeenkomst ‘Stay on top of today’s security’ plaats, waarbij CheckPoint diverse sprekers heeft ingezet en vanuit Defensie overste Cees Verdonk het woord doet.

Na het welkomstwoord van de secretaris, overste Johan van der Spoel (de voorzitter Henk Rohaan, was slecht bij stem), neemt Arhur van Uden van CheckPoint Internet Security het woord. Hij deelt mede dat CheckPoint al 17 jaar nauw samenwerkt met Defensie, waarbij hij memorabele herinneringen kan vertellen. CheckPoint is leader in Security en vertelt met trots dat dit wordt beaamd door diverse opiniebladen waaronder Gartner.

[singlepic id=1161 w= h= float=left]De volgende spreker, Oded Gonda, en eveneens van CheckPoint, gaat verder in het Engels (z’n Nederlands is alleen geschikt voor in de Albert Heijn, niet voor bij presentaties). Security is een publiek onderwerp geworden en niet meer alleen voor IT’ers, het raakt ons allen en hebben er dagelijks mee te maken. Stuxnet en Snowden zijn een aantal van die voorbeelden welke bekend zijn. Vroeger schreven we alles op briefjes en stopten we deze in de bureaula, inmiddels zijn we digitaal geworden en daarmee ontstaat ook de dreiging van informatielekkage. Hij presenteert de gelaagde aanpak bij de CheckPoint oplossingen.

Known knowns, know unknows and unknown unknowns’, wordt gebruikt om de luisteraar bewust te maken van de mogelijke dreigingen zowel voor op het werk als privé.

Luitenant-kolonel Cees Verdonk presenteert als volgende spreker de Defensie Cyber Strategie en het programma Security. Cyber is volgens hem het 5e domein en van levensbelang, maar staat niet op zichzelf. Cyber wordt/is een onderdeel van de oefeningen en is af te roepen door commandanten. Om bij iedere defensiemedewerker het beveiligingsbewustzijn te vergroten is het digitale rijbewijs geïntroduceerd en gaat in de toekomst een verplichting worden voor de defensiemedewerker. Cyber gaat ook onderdeel worden van de officiersopleidingen, waarmee het een onderdeel wordt van de standaard.

Het Defensie Cyber Commando (DCC) wordt ‘als het goed is’ per 1 mei 2014 geformaliseerd waarbij Cyber een organisatieonderdeel wordt. Cees doet direct een oproep aan de aanwezigen: “Er staan formatieplaatsen gepubliceerd op de vacaturebank”.

[singlepic id=1170 w= h= float=left]Na de pauze wordt de ALV geopend door de voorzitter VID. KLTZ Henk Rohaan. Het verslag wordt nader gepubliceerd door de secretaris. Penningmeester LTZ1 Theo Akkermans presenteert het financiële overzicht en ontvangt de goedkeuring van de kascontrolecommissie. Voor 2014 worden Rob Boxen en overste Ard Zaal vrijwillig aangewezen voor de kascommissie.

Namens CheckPoint gaat Niels den Otter in op Protection Against Modern Threats and Malware. Hij geeft weer wat de verschillen zijn van de jaren 80 t/m heden over de soorten Malware. Wederom worden wij als gebruikers bewust gemaakt over de mogelijke gevaren en uitgelegd over het waarom, hoe en hoe te voorkomen.

Na afloop volgde  een geslaagde netwerkborrel.

De doelstelling van deze bijeenkomst is bewustwording van mogelijke gevaren en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. Dit doel is naar mening van het bestuur van de VID behaald.

Bedankt voor jullie bezoek en we gaan ervan uit dat jullie de boodschap ‘Stay on top of today’s security’ zullen delen.

[nggallery id=38]

Nieuwjaarsbijeenkomst ESRI

IMG_2431Ook in 2014 organiseerde VID haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze keer deden we dat in samenwerking met, en op locatie van Esri Nederland in Rotterdam.

De leden werden ontvangen met een uitstekend verzorgde broodjeslunch alvorens KLTZ Henk Rohaan, voorzitter van de VID, de nieuwjaarsbijeenkomst opende. In een korte terugblik op 2013 memoreerde hij de diverse succesvolle activiteiten en bijeenkomsten die de VID mocht organiseren, terwijl we tegelijkertijd allemaal heel betrokken zijn geweest bij de diverse reorganisaties en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor een hoop collega’s. Ook stond Henk even stil bij onze uitgezonden penningmeester; LTZ Theo Akkermans, die de feestdagen weer thuis bij zijn gezin en familie mocht vieren.

Vervolgens nam algemeen directeur ESRI Nederland Ed van Ingen het woord om alle leden van de VID welkom te heten en om de producten en diensten van ESRI en de relatie tussen Defensie en ESRI te introduceren.

Ernst Eijkelenboom en Joris Bak, beiden werkzaam als ‎Product Consultant bij ESRI, namen de aanwezigen vervolgens in een praktische demo in vogelvlucht mee door de mogelijkheden die de producten van ESRI allemaal bieden en wat de mogelijke toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Defensie.

Tijdens de break kregen de aanwezigen de gelegenheid even de benen te strekken en de zojuist gehouden demo te evalueren en te bespreken.

Het ESRI-deel van het programma werd afgesloten door Rik van der Wansem, business manager voor de business unit Defensie en Veiligheid. In zijn presentatie werd de nauwe samenwerking tussen Defensie en ESRI benadrukt, welke producten allemaal gebruikt worden binnen onze organisatie en wat er met het afsluiten van de ELA (Enterprise License Agreement) in 2013 allemaal veranderd is en wat de mogelijkheden zijn voor Defensie.

Na een korte pauze werd de bgen John Lievestro (P-HDBV) ontvangen voor de uitreiking van de brevetten Officier Informatica Deskundige aan collega’s van de KL en de KMar die in 2013 een HBO-opleiding in (bedrijfskundige) informatica hebben afgerond. De uitreiking werd geïntroduceerd door Lkol Johan van der Spoel, secretaris van de VID, waarin hij de generaal Lievestro bedankte voor zijn komst en zijn betrokkenheid. Tevens vertelde hij wat over de geschiedenis en de toekomst van het I-brevet. Voordat de generaal Lievestro over ging tot de uitreiking van de certificaten en de bijbehorende brevetemblemen, benadrukte hij nogmaals het belang van het hebben van informaticaspecialisten binnen de Defensieorganisatie en de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de dragers van het brevet. “Met het behalen van dit brevet bent u er nog niet, nu begint het echte werk pas echt!”

Daarna was het woord aan de Maj Marcel Hovens (Kenniscentrum Inlichtingen & Veiligheid van het JISTARC) om de deelnemers in te wijden in de wereld van de inlichtingen en de uitdagingen en oplossingen die er zijn op het gebied van ict, IV en informatiemanagement. Hierbij lag de nadruk op het ISS (Intel Support System), een platform welke o.a. gebruik maakt van producten van ESRI voor de verzameling, verwerking en verspreiding van inlichtingeninformatie.

Vervolgens was het de beurt aan Jarno Ursum (Sr Projectmanager bij Operations) en Wim Bozelie (Hoofd Bureau Productie Dienst Geografie) om te vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van het GEO-portaal binnen Defensie.

Tot slot werd Dick Koen, voorzitter van de René Olthuis scriptiecommissie, uitgenodigd om over te gaan tot de uitreiking van de scriptieprijs 2013. Ook in 2013 hebben we weer enkele kwalitatief hoogwaardige inzendingen mogen ontvangen. Na een transparant en objectief selectieproces is de OU Master thesis van de Maj (KLu) Timo Schless met als titel: “Counter Botnet Activities in the Netherlands – A Study on Organisation and Effectiveness” unaniem uitgeroepen tot winnaar. Timo vertelde geanimeerd, zonder gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen, in zo’n 10 minuten over zijn onderzoek en de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Deze zeer succesvolle en leerzame middag werd afgesloten door Henk Rohaan waarna men over kon gaan tot de traditionele netwerkborrel.

Het bestuur van de VID wil van de gelegenheid gebruikmaken om ESRI, nogmaals, te danken voor het gastheerschap, de prima organisatie en de sprekers te danken voor hun bijdrage aan het boeiende programma.

[nggallery id=37]

Oracle Open World

Oracle Open World 2013Op 14 oktober is de vereniging te gast geweest bij Oracle, in Utrecht. Rond het thema ‘Oracle Open World’ is voor de leden een veelzijdig middagprogramma opgezet.

Na een hartelijk ontvangst met broodjeslunch, kregen de leden in kleine groepen een rondleiding door het pand van Oracle, gesitueerd in ‘the Wall’ aan de A2 in Utrecht. ‘The Wall’ is een direct aan de snelweg gesitueerd gebouw, dat verschillende bedrijven en winkels herbergt, en tegelijkertijd de functie van geluidswal heeft voor de achterliggende woonwijk. Oracle heeft in het gebouw een uitstekende A1-zichtlocatie. Tijdens de rondleiding werd aan de leden uiteengezet wat de filosofie van Oracle is achter het nieuwe werken, en het mag gezegd worden; zoals Oracle dat heeft vertaald naar de praktijk is indrukwekkend.

Na de rondleiding werd het programma afgetrapt door Theo Verveen, Oracle’s accountmanager voor Defensie. Na een welkomstwoord door Lkol Johan van der Spoel, die middag als waarnemend voorzitter VID, en een welkomstgroet door de heer Reinier van Grieken, Managing Director Oracle Nederland en Vice President Oracle Benelux, gaf de heer Cees Tolboom een uiteenzetting van de ontwikkelingen die Oracle de afgelopen jaren heeft doorgevoerd op databasegebied. Voor de gemiddelde VID’er toch nog wel taaie materie, maar duidelijk is wel dat Oracle met ‘12c’ aansluit voorop loopt bij de trends en technieken van dit moment.

Aansluitend werd door de defensiecollega’s Mark de Snoo en Jan Willem Janse een terugkoppeling gegeven van het bezoek dat een aantal IVENT-collega’s hebben gebracht aan Oracle Open World in de Verenigde Staten. De laatste nieuwtjes en wetenswaardigenheden werden door hen op een luchtige manier gebracht.
Na de pauze werd de groep opgedeeld voor de zogenaamde break-out sessies, met onderwerpen op het gebied van Security, Big Data en Search/analysis.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel, waarna onder dankzegging vanuit het VID-bestuur het programma werd afgesloten. We kunnen als vereniging weer terugkijken op een interessante bijeenkomst, en ook een prima gelegenheid tot het versterken van de onderlinge band.

[nggallery id=36]