Explosie van Data bij NetApp

Explosie van Data‘Big Data’, sla een willekeurig vakblad open of bezoek een website over ict en gegarandeerd dat je wordt geconfronteerd met problemen en uitdagingen die voortkomen uit de exponentieel groeiende hoeveelheid data die we dagelijks met elkaar produceren. Waar komt al die data vandaan? Waarom is het een probleem? Maar veel belangrijker nog, hoe ga je als organisatie om met Big Data en welke oplossingen zijn er in de markt beschikbaar?

NetApp in samenwerking met KPN en Cisco nodigden de leden van de VID uit om een seminar bij te wonen over de gevolgen van de Explosie van Data. Na een hartelijke ontvangst met broodjeslunch werd het seminar geopend door de voorzitter, KLTZ Henk Rohaan en gastheer van NetApp, Dyon Dohmen.

De eerste spreker ging in op de consequenties voor data en netwerk infrastructuur waarbij bandbreedte m.n. voor operationele toepassingen een uitdaging zal blijven. Gegarandeerde diensten (vitale infrastructuur) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de BV Nederland.

Vervolgens werd het stokje overgenomen door Vincent Hoek die de het publiek in razend tempo kennis liet nemen van de implicaties van Big Data voor overheidsorganisaties en welke richting we in de toekomst op zouden kunnen/moeten. De eerste sessie voor de pauze werd afgesloten door Edwin Bron van KPN. In zijn presentatie ging hij in ging op de gevolgen van de explosieve datagroei en hoe de oplossingen van KPN er voor kunnen zorgen dat we “in control” blijven en hoe we de essentiële verbindingen in stand kunnen houden.

Na een korte onderbreking werd het informatie deel voortgezet door Yvo Wiskerke en Andre Mooij van Cisco. Zij presenteerden de technische oplossingen die Cisco biedt, in de vorm van Open Stack for Cloud Networks. Deze presentatie sprak het publiek duidelijk aan, afgaande op het aantal inhoudelijke vragen wat door de leden werd gesteld.

Door Henk Rohaan en Dyon Dohmen werd het informatieve deel van de dag afgesloten en kon onder het genot van de borrel het netwerken aanvangen.

De bijna 100 aanwezige VID-leden waren allen zeer positief over het seminar, wat welk bleek uit de enthousiaste interactie tussen sprekers en publiek tijdens de borrel. Hierbij konden we ook kennismaken met een aantal nieuwe (jonge) leden en een aantal leden.

Het bestuur wil de gastheer en de sprekers allen zeer hartelijk danken voor de gastvrijheid, de goed verzorgde faciliteiten en de zeer interessante presentaties.

[nggallery id=35]

36e ALV en SAP seminar

36e ALV SAP seminarOp donderdag 23 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Op de agenda stond onder andere de bestuursverkiezing. Bestuurslid Jos Akkermans heeft zich dit jaar niet herkiesbaar gesteld, en is opgevolgd door mevrouw Marloes Bak-Haak (IVENT). Wij heten Marloes van harte welkom binnen het bestuur.
Na het lunchbuffet ging het middagprogramma van start; het seminar rond de implementatie van SAP bij defensie.

In enkele boeiende lezingen werd door de programmaorganisatie SPEER, DMO en ook partner CGI uit de doeken gedaan waar we staan met de invoering van SAP, en wat er allemaal nog op defensie af komt. Door KTZ Knipping van CZSK werd een inkijk gegeven in de migratie van SAP in het maritieme domein.

De sprekers mochten zich verheugen op een actieve participatie vanuit de zaal. Vanuit de zijde van de Trilat IV heeft mevrouw mr. Frances Diepstraten LLM aangegeven welke governance-uitdagingen er zijn met betrekking tot de defensiebrede IV, waaronder de invoering van SAP.

Na het middagprogramma konden de deelnemers onder het genot van een borrel gezellig napraten.

[nggallery id=32]

Gratis naar Overheid & ICT

Overheid & ICT 2013Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en -diensten voor de overheid. Op de beurs vindt u producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de branche.

Bezoek gratis Overheid & ICT van 23 t/m 25 april in Hal 1 van Jaarbeurs Utrecht.

DE THEMA’S VAN DEZE EDITIE:

>> Informatiebeveiliging
De overheid staat al snel in de schijnwerpers als er iets fout gaat met de beveiliging van digitale informatieverstrekking.

>> De nieuwe burger – de nieuwe gemeente?
De burger van de toekomst opereert in netwerken en communities.

>> Nieuwe vormen van samenwerking
Welke invloed heeft de samenwerking van overheden op de uitwisseling van data?

>> Zaakgericht werken
De omslag naar zaakgericht werken vanuit het taakgericht werken.

>> Het Nieuwe Werken
Met name de inrichting van Het Nieuwe werken is van belang.

>> Social Media
De invloed van social media speelt een grote rol.

>> Geo-informatie
Het werkveld geo-informatie is volop in beweging.