5e Lustrumviering

Algemeen

Op 1 juni jl. vierde de VID haar 5e lustrum in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem. De dag begon met de jaarlijks terugkerende ALV waarna om 12.00 een heerlijke Indische lunch geserveerd werd.

Inleiding en terugblik

Oud voorzitter, Henk Rohaan heette namens de huidige voorzitter, kol John van Veenhuizen, alle leden en genodigden welkom en gaf een korte terugblik op de afgelopen 5 jaar. In deze terugblik stond Henk o.a. stil bij de door de VID, in samenwerking met verschillende bedrijven, georganiseerde evenementen, de diverse uitzendingen van de bestuursleden en het afscheid van Geert van Lieverlo (lkol bd.) als bestuurslid.

Na deze terugblik bedankte Henk de deelnemende bedrijven en de lustrumcommissie voor de organisatie van dit 5e lustrum. Henk sloot de inleiding af met een korte blik op het programma, de vooraankondiging van de vooruitblik voor de komende 5 jaar door kol John van Veenhuizen aan het eind van de dag, en droeg het dagvoorzitterschap over aan Arko van Brakel. Arko van Brakel heeft in zijn ondernemende leven ervaringen opgedaan van internetondernemer tot directeur van leiderschapsinstituut de Blaak, van consultant voor een Caraïbische hotel- en restaurantgids tot internetmiljonair. Ieder succes, maar ook elke mislukking was voor hem een opmaat voor een nieuwe leerervaring, die hij graag deelt met zijn publiek. Arko van Brakel wordt gedreven door vernieuwing en innovatie. Zijn missie is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Van belevenis naar betekenis, Arko van Brakel

Arko van Brakel nam ons in zijn verhaal mee naar de “Onvoorspelbaarheid van de toekomst”. Een verhaal over trends, businessmodellen en het steeds meer vertrouwen op de kennis van de gebruikers. Gebruikers die steeds meer onderdeel van het te leveren product worden en een bijdrage willen leveren. De vraag is hoe wij dit gaan organiseren?

Arko liet ons kennis maken met de democratische leiderschapsprincipes van de Semco Style. Een methode om op basis van vertrouwen, zelfmanagement, gezond eigenbelang en heldere doelen een toekomstvaste organisatie te bouwen. Een organisatie waarin mensen met plezier en energie aan het werk gaan. De Semco Style zou volgens Arko perfect passen bij Defensie.

Met een paar voorbeelden liet Arko ons beseffen dat we terminaal serieus, en daarom niet meer creatief geworden zijn. Volgens Arko kun je dat o.a. beïnvloeden door andere vragen te stellen, vragen die niet in lijn met je natuur liggen.

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. We staan aan de vooravond van het Artificial Intelligence tijdperk, de opvolger van het digitale tijdperk. Exponentiele ontwikkelingen in onze leef- en werkomgeving domineren. Arko geeft aan dat lineaire oplossingen geen antwoord bieden op exponentiele vraagstukken. Met een voorbeeld maakt Arko ons bewust van het effect van exponentiële groei, wat dit betekent voor de ontwikkelingen en trends. Timing is volgens Arko belangrijk voor nieuwe ontwikkelingen en “te vroeg” is erger dan “te laat”.

Uitreiking en presentatie René Olthuis Scriptieprijs 2016

Marijn Boone, winnares van de René Olthuis Scriptieprijs kreeg uit handen van Marcel van Agten, namens de HDBV en tevens beschermheer van de VID, SBN Maarten Tossings, de scriptieprijs uitgereikt en las het juryrapport voor. Vervolgens werd Marijn in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te geven over haar onderzoek “Compressie van meteogegevens”.

[Artikel volgt]

 

Maria Genova

Maria Genova is de schrijfster o.a. van het boek “Komt een vrouw bij de h@cker”. Maria vertelde een interessant, soms schokkend en soms ook hilarisch verhaal over slimme internetcriminelen en mensen die alles via social media delen. Na haar verhaal kijk je met heel andere ogen naar je computer, tablet of smartphone. Na afloop van haar verhaal kregen alle aanwezigen haar speciaal voor het lustrum gesigneerde boek. Met de tips uit haar boek kun je identiteitsfraude voorkomen en ben je je meer bewust van de risico’s die het www met zich meebrengt.

Afsluiting

Na afloop van het verhaal van Maria sluit de dagvoorziter, Arko van Brakel de dag af met het slotwoord door de vz. VID, John v Veenhuizen. John kijkt vooruit naar de komende 5 jaar en legt een relatie met de toestand in de wereld en de oprichting van de vereniging. Informatie en ondersteuning daarvan wordt steeds belangrijker. De VID kan daarin een belangrijke rol vervullen. John riep alle leden op om een actieve bijdrage te leveren voor de komende jaren.

Na dit slotwoord werd het Indische buffet geopend en konden de aanwezigen onder het genot van de uitstekende Indische maaltijd, een drankje en de livemuziek van de Kromhoutband terugkijken op een zeer geslaagde dag en vooruitblikken op de komende (2)5 jaar!

Informatiesessie MINUSMA (Mali)

Op 20 april 2017 kwam de VID bijeen om een middag kennis te nemen van een onderwerp wat eens niet puur IT gerelateerd was. Plaats van handeling was dit keer de Bernhardkazerne in Amersfoort waar een drietal sprekers hun kennis en ervaringen met betrekking tot de VN-missie MINUSMA in Mali deelden met de leden.

Na de opening door de voorzitter VID, Kol John van Veenhuizen, zelf net teruggekeerd uit Mali, was het de beurt aan de Lkol Erik van Vuren van de Directie Operaties (DOPS), om meer achtergrond te geven bij de aanleiding, planning en inzet van de missie. Hij gaf hierbij inzicht hoe men komt van een eerste verzoek tot inzet tot en met de ontplooiing in het inzetgebied.

Daarna was het de beurt aan Kol Mike Kerkhove om zijn ervaringen als commandant van het All Sources Information Fusion Unit (ASIFU) te delen. Het ASIFU was gestationeerd in Bamako en verantwoordelijk voor de analyse van de inlichtingeninformatie uit de diverse bronnen en sensoren in het gebied. Op informatieve, soms kritische en toch ook luchtige wijze nam de voormalige commandant  ASIFU ons mee door zijn ervaringen.

Als laatste zou Prof. Mirjam de Bruijn vanuit de Universiteit Leiden een toelichting geven op het gebruik van Social Media in het gebied. Deze laatste spreekster moest echter op het laatste moment afzeggen door ziekte en liet zich vervangen door Han van Dijk.  Mirjam en Han reizen samen regelmatig af naar West-Afrika en ook Mali om daar onderzoek te doen naar de situatie in de Sahel met als bijzondere aandacht de nomaden in deze regio. Wat opviel waren de  grote overeenkomsten vanuit hun analyses met betrekking tot conflicten en de locaties waar wij als militair zaten of zitten.

Na afloop was er natuurlijk een mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje. Dat de ervaringen uit het missiegebied indruk maakte op de aanwezigen bleek wel uit de diverse gesprekken. Al met al een geslaagde middag.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 bij Oracle

Donderdag 12 januari heeft de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, dit keer met Oracle als gastheer. Ondanks dreiging van een ‘horrospits’ door sneeuwval en gladheid mochten VID en Oracle zich verheugen op een prima opkomst.

Na opening van het programma door Oracle nam de voorzitter VID John van Veenhuizen het woord. Hij stond stil bij de belangrijke gebeurtenissen van 2016 en blikte terug op alle succesvolle evenementen die de VID samen met de relatiebedrijven organiseerde. Hij memoreerde o.a. de nieuwjaarsbijeenkomst met NetApp en KPN, de CIO bijeenkomst op de KHK, de ALV in combinatie met het Cyber symposium, de jaarlijkse relatiebijeenkomst, de aanwezigheid van de VID op het Technet event en het Smart Innovation symposium in samenwerking met Ordina.
Vervolgens blikte John vooruit naar 2017; een lustrumjaar (25 jaar VOI en VID). In maart zal nog een CIO-bijeenkomst worden georganiseerd. Op 20 april organiseert de VID samen met JISTARC en de universiteit Leiden een interessant middagsymposium over de missie in Mali en het gebruik van social media en intel in deze missie. 1 juni zal de lustrumviering plaatsvinden op de Kumpulan (Bronbeek Arnhem) en in het najaar staan nog een relatiebijeenkomst en laatste symposium gepland.

Traditiegetrouw is de nieuwjaarsbijeenkomst ook het moment voor de uitreiking van de Rene Olthuis Scriptieprijs. In verband met afwezigheid van de winnaar door vakantie is besloten om de uitreiking te verplaatsen naar de volgende VID-bijeenkomst van 20 april.

Vervolgens was het aan de voorzitter de eer om namens de HDBV/CIO over te gaan tot de uitreiking van 3 informaticabrevetten. Een luitenant van CLAS en twee van de KMAR hebben hun HBO-opleiding afgerond en mochten daarom de brevetoorkonde en de bijbehorende brevetemblemen in ontvangst nemen.

 

John nam nog even van de gelegenheid gebruik om Henk te bedanken voor zijn inzet als waarnemend voorzitter, uiteraard door overhandiging van de inmiddels beruchte wijnvuurtoren en een mooie schaal Quality Street.

Het tweede deel van het programma bestond uit workshops verzorgd door medewerkers van Oracle en Defensie. De aanwezige gasten kregen de mogelijkheden om deel te nemen aan een van de volgende workshops:
“Cloud busters” over het ontkrachten danwel bevestigen van mythes over de Cloud; OpensStack als een flexibel (private) cloud platform en daarnaast het gebruik van containers op basis van docker, rancher en cattle; Devopps/Devcon en o.a. de rol van veiligheid i.r.t. ontwikkeling en beheer; Business Transformation naar ketengericht werken zodat de klantbehoeftes sneller kunnen worden opgepakt en uitgevoerd; en tot slot een update over Oracle Openworld 2016.

Deze succesvolle en vooral interessante dag werd afgesloten door Oracle en de voorzitter VID waarna kon worden overgegaan tot de borrel met bittergarnituur.

Namens de VID heel hartelijk dank aan Oracle voor de gastvrijheid en uitstekende organisatie!

TechNet Europe 2016 – Seen and Heard

Door: Ad Koolen. Via LinkedIn

Over 200 delegates: 20 nations represented; 34 speakers – and an articulate and eloquent debate, with some measure of agreement that government and industry need to partner more closely, but no really crystal clear roadmap as to how to achieve that – yet.

Rear-Adm. Maarten Tossings, Principal Director of Organisation and Chief Information Officer, Netherlands Ministry of Defence:

“There are questions in every aspect of the cyber defence domain – questions we have yet to resolve. For example, I was meeting recently with some major banks and they were quite surprised to learn that defending [their IT systems] is not currently a task for the military.”

“Tactical ISR – that is Big Data in practice!”

Terry Halvorsen, Chief Information Officer, US DoD:

“The cyber issue is everywhere – it is pervasive and accelerating – and that is a problem for government: our systems and processes are not keeping pace.”

“Outsourcing [of generic or specific IT functionality] is not the optimal solution: but partnership perhaps is. I believe our ability to bring in the true partnership we need between government and industry is our secret for success.”

“The leadership needs to pull back responsibility for transparency from the lawyers – because at the moment it is not working.”

Dr. Jamie Shea, NATO Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges

“Cyber is the ultimate democratisation of conflict.”

“Organised crime is now offering cyber security services to jihadists.”

Murray Davidson, Director of Strategy, NCI Agency

“Whenever there is a problem, it is a people problem.”

“I worry about the future – about what I will be asked to fix. That is the biggest part of my real job.”

“We have forgotten about symmetric warfare. We need to be planning for a borader range of contignencies.”

Col. Hans van Dalen, Commander, Netherlands Joint ISTAR Command

“We face a new kind of warfare – chaoplexic warfare in which chaos provides the metrics rather than energy or effects.”

Lt.-Gen. Riho Terras, Commander, Estonian Defence Forces

“The current situation [in Europe] is beginning to look more and more like that just before the First World War: it is a total mess everywhere.”

“Russia has just appointed a new Parliament: ‘elected’ is too strong a word for the process in which only 16% [of the electorate] voted.”

“Our defence budget represents what we can do: the US spends the equivalent of our defence budget every five hours.”

Peter Rost, Head of Business Development & Marketing, Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH

“The ‘Airbag’ model of cyber defence: “If it happens, make it hurt less!”

“Society wise, we are still in the Wild West era,” in response to “is it not more likely a hostile cyber attack will be made against civil rather than military infrastructure?”

Dr. Phil Jones, Head of Countries and Operations Cybersecurity (Europe), Airbus Defence & Space

“We need to be investing in active disruption,” in response to “should be focus investment in defensive or offensive cyber capability?”

Maj.-Gen. Koen Gijsbers (ret.), General Manager, NCI Agency

“There is an arc of insecurity and instability along NATO’s periphery and beyond, especially to the east and south.”

“Interoperability is not all about technology: it is maybe 10% technology and the rest relies on our understanding and ability to work together.”

“Agility is the most important factor. Cyber needs to move faster from the technology to the operational domain: nothing is static.”

“Innovation money no longer lies with government: it is with industry. The IT industry in Silicon Valley alone has more than $100 billion a year [to fund innovation].”