René Olthuisprijs

Doel
Het doel van de IV/ICT-scriptieprijs ligt in het verlengde van de tweede doelstelling van de VID: het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica.

Naamgever
De VID IV/ICT-scriptieprijs is als eerbetoon genoemd naar het in 2006 plotseling overleden bestuurslid René Olthuis.

Het reglement voorziet in een eerlijke, objectieve behandeling en toekenning van de René Olthuis scriptieprijs. De scriptieprijs wordt éénmaal per jaar door of namens de VID toegekend, uitsluitend bij voldoende aanbod (kwalitatief en kwantitatief (minimaal 5)). Indien in een jaar sprake is van ontoereikend aanbod wordt de scriptie ten hoogste één jaar aangehouden. Betrokken inzenders, ontvangen hiervan bericht. De scriptieprijs bestaat uit een tastbare herinnering en geldbedrag van € 350,- en wordt door tussenkomst van de VID in haar jaarlijkse begroting opgenomen.

Defensie Opleidingsinstituten worden jaarljiks door tussenkomst van de VID-Commissie geïnformeerd over het bestaan van de scriptieprijs en gewezen op de mogelijkheid dat hun studenten kunnen meedingen. Personen die een artikel, publicatie, of scriptie hebben opgeleverd binnen één van de opleidingsinstituten van Defensie (MDV, HDV, KMA/KIM, NLDA, CLAS/OTCO etc.) worden ook uitgenodigd om het relevante werk te laten meedingen naar de scriptieprijs.

Uitnodiging tot aanleveren artikelen, publicaties en scripties wordt jaarlijks in de periode mei/juni door de commissie verzorgd. De commissie kan hiervoor de relevante media gebruiken, zoals het Defensie Intranet, website VID, diverse defensiebladen etc.
Beoordeling vindt plaats in 2 categorieën: artikelen/publicaties en scripties. Bij toekenning kan in principe 1 publicatie uit één van beide categorieën in aanmerking komen voor de scriptieprijs.

Bij het beoordelen van aangeleverde artikelen, publicaties en scripties gebruikt de commissie een aantal criteria. Deze worden verdeeld naar:

  • Bedrijfskundig/technisch niveau;
  • Probleeminzicht;
  • Inventiviteit/originaliteit;
  • Praktische toepassing binnen Defensie;
  • Gebruik van de bestaande kennis en
  • Verslaglegging.

Door de commissie wordt een juryrapport opgesteld met een toelichting op de benoemde criteria en een eindoordeel.

De uitreiking van de prijs vindt jaarlijks plaats op de nieuwjaarsreceptie van de VID en wordt aangekondigd in relevante media. Naast de geldelijke beloning wordt door tussenkomst van de commissie een herkenbare en aansprekende herinnering aan de prijs verstrekt (zie foto).