Symposium Information Warfare bij ATOS

Woensdag 22 mei was de VID te gast bij ATOS in Amstelveen voor een bijeenkomst met als titel: “Information Warfare“. Na een welkom van voorzitter VID kol John Veenhuizen en Isa Kahraman van Atos werd eerst de algemene ledenvergadering afgewerkt. De bijzonderheden van de ALV kunt u opvragen bij de secretaris.

Toen de ALV achter de rug was kon het inhoudelijke deel van de middag beginnen. Andor Buding van ATOS trapte af met een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van “connected defence”. Als trend merken we op dat de cloud al weer voorbij gaat en vervangen wordt door edge apparaten die dicht bij de sensor, zelfstandig, al dan niet met behulp van AI, de informatie verwerken en alleen het resultaat delen in een cloud. In een kort filmpje zagen we hoe het Franse leger op dit moment experimenteert met sensoren en battlefield management systemen in eigen 4G bubbels.

De volgende spreker was Frederik Kerling, die inging op virtual identity warfare: het aanvallen van, of juist met, een virtuele identiteit, zoals de meeste mensen die hebben. Of er nu trollenfabrieken of eenlingen achter zitten: met behulp van fake news kan aanzienlijke schade worden toegebracht.

Nu was het woord aan de Lkol Patrick Dekker, commandant van het Defensie Inlichtingen & Veiligheidsinstituut (DIVI), om met een militaire blik te kijken naar deze informatie-oorlog. De grote uitdagingen liggen op het vlak van afstemming binnen Defensie: de vakgebieden van elektronische oorlogsvoering, psyops en cyber overlappen en zouden moeten samenwerken om elkaars effecten te versterken. Aan de andere kant is er een grote onbekendheid bij commandanten in het veld, die zich een betere voorstelling kunnen maken van kinetische effecten.

Als laatste werd de vereniging meegenomen met een duopresentatie. Alessio Mezzetti en Stefania Bartolini lieten in een live demo zien hoe zij in staat zijn om vanuit tekst informatie te halen. Hun software is in staat om taal te begrijpen, en deze in verschillende vormen samen te vatten en te analyseren op emotie en vingerafdruk. De demonstratie liet zien hoe vanuit een dataset vol tekst heel snel de meest relevante informatie gehaald kan worden.

Na deze indrukwekkende demonstratie was het natuurlijk tijd voor de bekende borrel met bitterbal. De VID bedankt haar leden voor de positieve feedback en interesse tijdens en na het symposium en natuurlijk ATOS voor de getoonde gastvrijheid en verzorging

~JK

ALV en GIS Seminar

Op 24 mei 2018 waren de leden van de VID te gast bij ESRI te Rotterdam. Na een zeer luxe lunch en de Algemene Ledenvergadering stond het GIS seminar op het programma. Dit seminar stond het in het teken van GIS toepassingen in het operationele domein.

Tijdens de 41e ALV zijn onder andere het jaarverslag 2017, de financiële verantwoording en de bestuurssamenstelling aan bod gekomen. De belangrijkste besluiten waren dat de contributie in 2018/2019 niet verhoogd wordt en dat het bestuur ook het komende bestuursjaar in de huidige samenstelling zal optreden. Ook werd stilgestaan bij de nieuwe AVG en impact hiervan op het de VID.

Het GIS seminar werd vervolgens geopend door de voorzitter VID en Directeur ESRI Nederland. Hierna was het woord aan ESRI over onder andere Analytics, StoryMaps en Drone2Map. Zie voor meer informatie:

Vervolgens nam de ritmeester Marc het publiek mee naar ervaringen en best practices op het gebied van GIS tijdens inzet van het Joint ISTAR Commando van de Koninklijke Landmacht.

Het GIS seminar werd afgesloten door een zeer interessante presentatie van Bas Ooink, werkzaam voor de nationale politie. De presentatie ging over het toepassen van GIS bij de lokalisering van mogelijke dadergebieden van overlast voor piloten door laserlicht.

Deze succesvolle dag werd afgesloten met de inmiddels beroemde netwerkborrel met borrelhapjes.

ALV en Themamiddag Security

[singlepic id=1123 w= h= float=left]Na de hectische dagen van de NSS vindt de bijeenkomst ‘Stay on top of today’s security’ plaats, waarbij CheckPoint diverse sprekers heeft ingezet en vanuit Defensie overste Cees Verdonk het woord doet.

Na het welkomstwoord van de secretaris, overste Johan van der Spoel (de voorzitter Henk Rohaan, was slecht bij stem), neemt Arhur van Uden van CheckPoint Internet Security het woord. Hij deelt mede dat CheckPoint al 17 jaar nauw samenwerkt met Defensie, waarbij hij memorabele herinneringen kan vertellen. CheckPoint is leader in Security en vertelt met trots dat dit wordt beaamd door diverse opiniebladen waaronder Gartner.

[singlepic id=1161 w= h= float=left]De volgende spreker, Oded Gonda, en eveneens van CheckPoint, gaat verder in het Engels (z’n Nederlands is alleen geschikt voor in de Albert Heijn, niet voor bij presentaties). Security is een publiek onderwerp geworden en niet meer alleen voor IT’ers, het raakt ons allen en hebben er dagelijks mee te maken. Stuxnet en Snowden zijn een aantal van die voorbeelden welke bekend zijn. Vroeger schreven we alles op briefjes en stopten we deze in de bureaula, inmiddels zijn we digitaal geworden en daarmee ontstaat ook de dreiging van informatielekkage. Hij presenteert de gelaagde aanpak bij de CheckPoint oplossingen.

Known knowns, know unknows and unknown unknowns’, wordt gebruikt om de luisteraar bewust te maken van de mogelijke dreigingen zowel voor op het werk als privé.

Luitenant-kolonel Cees Verdonk presenteert als volgende spreker de Defensie Cyber Strategie en het programma Security. Cyber is volgens hem het 5e domein en van levensbelang, maar staat niet op zichzelf. Cyber wordt/is een onderdeel van de oefeningen en is af te roepen door commandanten. Om bij iedere defensiemedewerker het beveiligingsbewustzijn te vergroten is het digitale rijbewijs geïntroduceerd en gaat in de toekomst een verplichting worden voor de defensiemedewerker. Cyber gaat ook onderdeel worden van de officiersopleidingen, waarmee het een onderdeel wordt van de standaard.

Het Defensie Cyber Commando (DCC) wordt ‘als het goed is’ per 1 mei 2014 geformaliseerd waarbij Cyber een organisatieonderdeel wordt. Cees doet direct een oproep aan de aanwezigen: “Er staan formatieplaatsen gepubliceerd op de vacaturebank”.

[singlepic id=1170 w= h= float=left]Na de pauze wordt de ALV geopend door de voorzitter VID. KLTZ Henk Rohaan. Het verslag wordt nader gepubliceerd door de secretaris. Penningmeester LTZ1 Theo Akkermans presenteert het financiële overzicht en ontvangt de goedkeuring van de kascontrolecommissie. Voor 2014 worden Rob Boxen en overste Ard Zaal vrijwillig aangewezen voor de kascommissie.

Namens CheckPoint gaat Niels den Otter in op Protection Against Modern Threats and Malware. Hij geeft weer wat de verschillen zijn van de jaren 80 t/m heden over de soorten Malware. Wederom worden wij als gebruikers bewust gemaakt over de mogelijke gevaren en uitgelegd over het waarom, hoe en hoe te voorkomen.

Na afloop volgde  een geslaagde netwerkborrel.

De doelstelling van deze bijeenkomst is bewustwording van mogelijke gevaren en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. Dit doel is naar mening van het bestuur van de VID behaald.

Bedankt voor jullie bezoek en we gaan ervan uit dat jullie de boodschap ‘Stay on top of today’s security’ zullen delen.

[nggallery id=38]

36e ALV en SAP seminar

36e ALV SAP seminarOp donderdag 23 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Op de agenda stond onder andere de bestuursverkiezing. Bestuurslid Jos Akkermans heeft zich dit jaar niet herkiesbaar gesteld, en is opgevolgd door mevrouw Marloes Bak-Haak (IVENT). Wij heten Marloes van harte welkom binnen het bestuur.
Na het lunchbuffet ging het middagprogramma van start; het seminar rond de implementatie van SAP bij defensie.

In enkele boeiende lezingen werd door de programmaorganisatie SPEER, DMO en ook partner CGI uit de doeken gedaan waar we staan met de invoering van SAP, en wat er allemaal nog op defensie af komt. Door KTZ Knipping van CZSK werd een inkijk gegeven in de migratie van SAP in het maritieme domein.

De sprekers mochten zich verheugen op een actieve participatie vanuit de zaal. Vanuit de zijde van de Trilat IV heeft mevrouw mr. Frances Diepstraten LLM aangegeven welke governance-uitdagingen er zijn met betrekking tot de defensiebrede IV, waaronder de invoering van SAP.

Na het middagprogramma konden de deelnemers onder het genot van een borrel gezellig napraten.

[nggallery id=32]