Relatiebijeenkomst Vereniging Informatie Defensie

22 juni 2015, Camp New Amsterdam, De Villa

bedrijvenbbq_2015_01In 2009 heeft de VID voor het eerst een bedrijven BBQ georganiseerd met als doel gezamenlijk te komen tot een nauwe samenwerking van waaruit inhoudelijk bijeenkomsten voor de vereniging kunnen worden georganiseerd. In 2015 is het naast deze wederzijdse informatie-uitwisseling ook vooral een netwerkbijeenkomst waar de nadruk wordt gelegd op het samenwerken. Samenwerken is dan ook het key-woord in het welkomstwoord van de nieuwe voorzitter van de vereniging, kolonel John van Veenhuizen. De relatiebijeenkomst vond dit jaar plaats in “De Villa” op Camp New Amsterdan te Soesterberg.

bedrijvenbbq_2015_02Voordat het BBQ netwerken kon beginnen had de Vereniging oud-directeur IT Operations, dhr. Piet Voogd, uitgenodigd om zijn visie te geven over de herontwikkeling van het IT-domein bij defensie. Hij refereert hierbij naar het debat ”Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP” dat de volgende dag (23 juni in dit geval) in de tweede kamer plaats gaat vinden. De presentatie die hij vervolgens geeft heeft hij al eerder op het VID Seminar “https://www.vidonline.nl/2014/vidsas-de-kracht-van-data/” gegeven.

Na het betoog van Piet stonden de BBQ’s al te wachten voor de eerste stukken vlees en vis. De bijeenkomst in Soesterberg werd door de aanwezigen erg gewaardeerd.

bedrijvenbbq_2015_03