Seminar Hybrid IT Fujitsu

Op 10 april was de VID te gast bij Fujitsu Nederland voor een gezamenlijk seminar over ‘Hybrid IT’. Na een uitstekende lunch opende de CEO van Fujitsu Nederland Bas de Reus, het seminar. Bas verraste de leden van de VID met een leuke boodschap van generaal bd Peter van Uhm;

 

Na de opening namens de VID door de secretaris, was het woord aan Commander (Ret.) van de Royal Australian Navy John Alexander en Colonel (Ret.) van de South African Airforce Eric Bownes namens Fujitsu Defence International, om het onderwerp ‘Hybrid IT’ in de militaire context te duiden.

Fujitsu levert hybride IT-oplossingen aan o.a. de ministeries van defensie van het Verenigd Koninklijk, Australië en Japan. Wanneer Eric en John in gesprek gaan met de klanten, gaat het echter zelden over de technologische oplossingen, maar draait het om het duidelijk krijgen van de problemen van de business. De technologie volgt vanzelf. Wanneer Fujitsu voor Defensie oplossingen heeft geleverd, gaat zij ver in de ondersteuning hiervan. Inmiddels hebben al ruim 300 medewerkers in diverse uitzendgebieden gewerkt en daarvoor de nodige onderscheidingen ontvangen. John en Eric staan kort stil bij de UK MOD en laten hun model van ‘Global Connectivity’ zien waarin alle verschillende rubriceringsdomeinen (tot ‘above secret’) gebruik maken van dezelfde cloud-omgeving. Data wordt beveiligd door end-to-end-encryptie en men kan overal ter wereld gebruik maken van de zelfde devices. Ondanks ruim 8 miljoen aanvallen (intrusion attempts) per dag, is het toch een zeer veilige oplossing. Door slim gebruik te maken van artificial intelligence (AI), technisch specialisten en speciale hardware kunnen ze alle aanvallen succesvol afslaan.

MAJMARNS Menno

Na de koffie/theepauze was het woord aan Majoor der mariniers Menno. Menno plaatst het NIMCIS/BOWMAN C2-systeem in de context van Hybrid Warfare en Hybrid IT door o.a. parallelen te trekken in flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid. Met praktijkvoorbeelden van een amfibische landing laat Menno zien dat, ondanks de inherente complexiteit van frequenties, radio’s, systemen en grote hoeveelheden data, het NIMCIS/BOWMAN in staat is om onder allerlei omstandigheden bij te dragen aan Situational Awareness en Situational Understanding voor commandanten op de verschillende niveaus. Menno sluit af door een kijkje in de toekomst te geven naar wat de programma’s GRIT, FMN, FOXTROT en VOSS betekenen voor de doorontwikkeling van NIMCIS/BOWMAN.

De laatste presentatie werd wederom verzorgd door Eric en John, en is gericht op de toepassing van de Internet of Things (IoT) en Big Data in de Hybride omgeving. Ze laten zien dat er steeds meer data beschikbaar is voor bedrijven (en voor militaire commandanten) op basis waarvan zij beslissingen kunnen, en mogelijk moeten nemen. Het IoT draagt bij aan een nog grotere groei van hoeveelheid en complexiteit van data. Met de oplossingen van Fujitsu worden organisaties in staat gesteld om de enorme warboel (clutter) aan data en informatie te structureren en aan te bieden afgestemd op de behoefte van de eindgebruiker. Zo maakt IoT het mogelijk om bijvoorbeeld een RFiD-tag aan te brengen op een wapen welke bijhoudt hoeveel schoten er gelost zijn. Dit gekoppeld aan informatie hoeveel munitie een geweerschutter bij zich heeft, en de logistieke voorraadinformatie, kan een commandant op tijd signaleren dat er logistieke herbevoorrading moet plaatsvinden, nog voordat de schutter in alle chaos van een gevecht merkt dat hij bijna zonder munitie zit. Iets soortgelijks is ook mogelijk met bijvoorbeeld lichaamssensoren binnen de geneeskundige keten. Uiteindelijk is alles gedreven door business rules, wat het veel eenvoudiger maakt om snelle aanpassingen te doen aan software en interfaces. Fujitsu levert zoals zij zelf zeggen Hybrid IT, totally connected, ongeacht netwerk, apparaat of locatie. Uiteraard is alles Deep Secure door de gehele keten. Hun Edgeware oplossing maakt het mogelijk om de wereld aan sensoren te koppelen en de relevante informatie (gebaseerd op business rules) lokaal of centraal aan te bieden aan de gebruikers.

 

Zij sluiten hun presentatie af met een project dat op dit moment loop voor de Verenigde Staten in het F35-programma. In de logistieke processen wordt gebruik gemaakt van o.a. ALIS (autonomous logistical information system). Dit is echter een autonoom systeem wat niet gekoppeld is aan andere systemen en waar vanuit veiligheidsoverwegingen ook geen informatie gedeeld wordt met partnerlanden. Tot voor kort werd hier handmatig de managementinformatie uitgehaald en door middel van PowerPoint en Excel gerapporteerd. Fujitsu zag dit gebeuren, en trok aan de bel.
Door niet de inhoudelijke data, maar wel de managementinformatie te delen door de hele keten, draagt de oplossing van Fujitsu bij aan Decision Support Make or Buy voor vliegtuigonderdelen die niet op voorraad zijn. Het doet aan Performance Monitoring en Airworthiness Certification. Data Visualisation of Aircraft Status voor het JPO (Joint Program Office) en algehele Fleet Status door middel van Data Analytics.

Commander (Ret.) van de Royal Australian Navy John Alexander en Colonel (Ret.) van de South African Airforce Eric Bownes

Commander (Ret.) van de Royal Australian Navy John Alexander en Colonel (Ret.) van de South African Airforce Eric Bownes

Na een bedankwoord door de voorzitter VID, werd de zeer interessante middag afgesloten met de traditionele, en wederom uitstekend verzorgde netwerkborrel.

De VID dankt Fujitsu voor haar gastvrijheid en de moeite om 2 internationale sprekers naar Nederland te halen om voor de VID te presenteren. Ook de MAJMARNS Menno hartelijk dank voor de bijdrage!

~KO

Oracle Open World

Oracle Open World 2013Op 14 oktober is de vereniging te gast geweest bij Oracle, in Utrecht. Rond het thema ‘Oracle Open World’ is voor de leden een veelzijdig middagprogramma opgezet.

Na een hartelijk ontvangst met broodjeslunch, kregen de leden in kleine groepen een rondleiding door het pand van Oracle, gesitueerd in ‘the Wall’ aan de A2 in Utrecht. ‘The Wall’ is een direct aan de snelweg gesitueerd gebouw, dat verschillende bedrijven en winkels herbergt, en tegelijkertijd de functie van geluidswal heeft voor de achterliggende woonwijk. Oracle heeft in het gebouw een uitstekende A1-zichtlocatie. Tijdens de rondleiding werd aan de leden uiteengezet wat de filosofie van Oracle is achter het nieuwe werken, en het mag gezegd worden; zoals Oracle dat heeft vertaald naar de praktijk is indrukwekkend.

Na de rondleiding werd het programma afgetrapt door Theo Verveen, Oracle’s accountmanager voor Defensie. Na een welkomstwoord door Lkol Johan van der Spoel, die middag als waarnemend voorzitter VID, en een welkomstgroet door de heer Reinier van Grieken, Managing Director Oracle Nederland en Vice President Oracle Benelux, gaf de heer Cees Tolboom een uiteenzetting van de ontwikkelingen die Oracle de afgelopen jaren heeft doorgevoerd op databasegebied. Voor de gemiddelde VID’er toch nog wel taaie materie, maar duidelijk is wel dat Oracle met ‘12c’ aansluit voorop loopt bij de trends en technieken van dit moment.

Aansluitend werd door de defensiecollega’s Mark de Snoo en Jan Willem Janse een terugkoppeling gegeven van het bezoek dat een aantal IVENT-collega’s hebben gebracht aan Oracle Open World in de Verenigde Staten. De laatste nieuwtjes en wetenswaardigenheden werden door hen op een luchtige manier gebracht.
Na de pauze werd de groep opgedeeld voor de zogenaamde break-out sessies, met onderwerpen op het gebied van Security, Big Data en Search/analysis.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel, waarna onder dankzegging vanuit het VID-bestuur het programma werd afgesloten. We kunnen als vereniging weer terugkijken op een interessante bijeenkomst, en ook een prima gelegenheid tot het versterken van de onderlinge band.

[nggallery id=36]

Explosie van Data bij NetApp

Explosie van Data‘Big Data’, sla een willekeurig vakblad open of bezoek een website over ict en gegarandeerd dat je wordt geconfronteerd met problemen en uitdagingen die voortkomen uit de exponentieel groeiende hoeveelheid data die we dagelijks met elkaar produceren. Waar komt al die data vandaan? Waarom is het een probleem? Maar veel belangrijker nog, hoe ga je als organisatie om met Big Data en welke oplossingen zijn er in de markt beschikbaar?

NetApp in samenwerking met KPN en Cisco nodigden de leden van de VID uit om een seminar bij te wonen over de gevolgen van de Explosie van Data. Na een hartelijke ontvangst met broodjeslunch werd het seminar geopend door de voorzitter, KLTZ Henk Rohaan en gastheer van NetApp, Dyon Dohmen.

De eerste spreker ging in op de consequenties voor data en netwerk infrastructuur waarbij bandbreedte m.n. voor operationele toepassingen een uitdaging zal blijven. Gegarandeerde diensten (vitale infrastructuur) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de BV Nederland.

Vervolgens werd het stokje overgenomen door Vincent Hoek die de het publiek in razend tempo kennis liet nemen van de implicaties van Big Data voor overheidsorganisaties en welke richting we in de toekomst op zouden kunnen/moeten. De eerste sessie voor de pauze werd afgesloten door Edwin Bron van KPN. In zijn presentatie ging hij in ging op de gevolgen van de explosieve datagroei en hoe de oplossingen van KPN er voor kunnen zorgen dat we “in control” blijven en hoe we de essentiële verbindingen in stand kunnen houden.

Na een korte onderbreking werd het informatie deel voortgezet door Yvo Wiskerke en Andre Mooij van Cisco. Zij presenteerden de technische oplossingen die Cisco biedt, in de vorm van Open Stack for Cloud Networks. Deze presentatie sprak het publiek duidelijk aan, afgaande op het aantal inhoudelijke vragen wat door de leden werd gesteld.

Door Henk Rohaan en Dyon Dohmen werd het informatieve deel van de dag afgesloten en kon onder het genot van de borrel het netwerken aanvangen.

De bijna 100 aanwezige VID-leden waren allen zeer positief over het seminar, wat welk bleek uit de enthousiaste interactie tussen sprekers en publiek tijdens de borrel. Hierbij konden we ook kennismaken met een aantal nieuwe (jonge) leden en een aantal leden.

Het bestuur wil de gastheer en de sprekers allen zeer hartelijk danken voor de gastvrijheid, de goed verzorgde faciliteiten en de zeer interessante presentaties.

[nggallery id=35]