Nieuwjaarsbijeenkomst VID 2019 bij NetApp

Woensdag 16 januari 2019 heeft de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de VID plaatsgevonden bij NetApp op Schiphol. De organisatie van de bijeenkomst was een gezamenlijke effort van NetApp en de VID. De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk geopend door VID-voorzitter kolonel Van Veenhuizen. Tijdens de opening keek hij terug op het mooie verenigingsjaar 2018. Ook belooft 2019 een mooi jaar te worden waar onder andere GRIT en FOXTROT als IT-programma’s veel gaan betekenen voor Defensie.

De eerste spreker van de bijeenkomst was Director Technology and Strategy van NetApp, Matt Watts. Matt Watts had een interessant en inspirerend betoog over de plaats van data in the past, present and future. In het verleden stond binnen IT de infrastructuur centraal, maar de focus is verschoven via applicaties op data. Ook NetApp heeft hun visie hierop aangepast en zijn nu gericht op Data Fabric.

Aansluitend was het de beurt aan brigadegeneraal Kersbergen om het brevet Informatica-deskundige uit te reiken aan de overstes Mooi en  Noordzij, de majoors Buis, Van Doorn en Klaassen, kapitein Van Der Velden en tweede luitenant Smits. Generaal Kersbergen is directeur personeel en bedrijfsvoering bij de Koninklijke Marechaussee.

Naast de uitreiking van het brevet is ook de uitreiking van de René Olthuis scriptieprijs een traditie die normaal gesproken elk jaar plaatsvindt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. De keuze van de scriptieprijscommissie, onder leiding van Dick Koen, viel deze keer op de thesis van Verena Schrama: Safety First, bewust met Internet of Things (IOT). Wederom was generaal Kersbergen de uitreiker. Verena heeft na de uitreiking een presentatie over haar scriptie gegeven. In haar thesis heeft ze onderzocht of bedrijven bewust zijn van de informatiebeveiligingsrisico’s bij de eventuele invoering van IoT in hun productieproces.

De bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een netwerkborrel waar tijd was om bij te praten met de leden van de VID. Samenvattend was het wederom een zeer interessante bijeenkomst. Onze dank gaat uit naar Dyon Dohmen van NetApp voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie en de voortreffelijke lunch.

^SJ

Nieuwjaarsreceptie VID bij SAS

De vereniging heeft haar leden, op uitnodiging van SAS Nederland, sofware- en dienstverlener in analytics, ontvangen bij SAS in Huizen. Het motto van SAS luidt:

“Transforming a world of data into a world of Intelligence”.

Helaas was de voorzitter van de vereniging verhinderd en de eer om de leden toe te spreken was gegeven aan Lkol Corné Lambrechts. Hij gaf een korte terugblik op het oude succesvolle verenigingsjaar vol met bezoeken en seminars. Voor 2018 staan alweer een aantal nieuwe bezoeken gepland. Zo worden de leden in maart in Amersfoort verwacht voor een seminar met als onderwerp “Operationele IV”. In april staat een CIO bijeenkomst gepland en in mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden bij ESRI in Rotterdam.

Traditiegetrouw worden op de nieuwjaarsreceptie de VID René Olthuis Scriptieprijs en de brevetten officier informaticadeskundigen uitgereikt. Besloten is de scriptieprijs in maart uit te reiken. Wel zijn er dit jaar drie brevetten uitgereikt aan luitenant-kolonel (KMAR) Klappe, reserve-majoor (CLAS) Sommers en kapitein (CLAS) De Groot. Na de uitreiking was het woord aan SAS.

Er wordt de gehele dag door data gegenereerd. Wanneer u door de straat rijdt met uw auto of met uw mobiele telefoon websites bezoekt of betalingen uitvoert. U wordt op allerlei manieren gevolgd wat veel data genereert, weet Edwin van Unen, SAS consultant, ons te vertellen. Er zijn twee drivers die veroorzaken dat er tegenwoordig veel data wordt gegenereerd, ten eerste de kracht van huidige computers met hun grote opslag en ten tweede de connectivity, de devices gekoppeld aan het internet (internet of thinks). Denk aan de lampen, verwarming en huishoudelijke apparaten die op het internet worden aangesloten. Al deze devices genereren data. De data op zich is niet interessant, maar wat doe je ermee?

Breng de data centraal samen, analyseer de data en je kunt op feiten gebaseerde beslissingen nemen waarmee je een voorsprong krijgt op je concurrenten wat vervolgens kosten bespaart. Edwin geeft de leden vervolgens inzicht in de wijze waarop SAS dit doet.

 

SAS maakt gebruik van de The Analytics Lifecycle: Data, Discovery, Deployment. De data wordt verzameld, verrijkt en opgeschoond om vervolgens met tools analyses op de data uit te voeren. Hieruit worden modellen gemaakt de vervolgens ingezet worden. Een goed voorbeeld is het bezoek aan een webwinkel die je voorstellen doet om spullen te kopen die andere kopers ook hebben gekocht die naar hetzelfde artikel zochten. Hier wordt opnieuw data over verzameld waarmee de cirkel rond is en een lerend systeem ontstaat. SAS biedt hiervoor een platform met diverse software oplossingen op verschillende platformen.

Het nieuwe jaar werd beklonken met een glas champagne en een woord van de directeur SAS Nederland, dhr. Frank van der Woude. De lekkere hapjes van de kok en het weerzien van oude en nieuwe VID leden zorgde ervoor dat het een geslaagde middag werd.

^TA

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 bij Oracle

Donderdag 12 januari heeft de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, dit keer met Oracle als gastheer. Ondanks dreiging van een ‘horrospits’ door sneeuwval en gladheid mochten VID en Oracle zich verheugen op een prima opkomst.

Na opening van het programma door Oracle nam de voorzitter VID John van Veenhuizen het woord. Hij stond stil bij de belangrijke gebeurtenissen van 2016 en blikte terug op alle succesvolle evenementen die de VID samen met de relatiebedrijven organiseerde. Hij memoreerde o.a. de nieuwjaarsbijeenkomst met NetApp en KPN, de CIO bijeenkomst op de KHK, de ALV in combinatie met het Cyber symposium, de jaarlijkse relatiebijeenkomst, de aanwezigheid van de VID op het Technet event en het Smart Innovation symposium in samenwerking met Ordina.
Vervolgens blikte John vooruit naar 2017; een lustrumjaar (25 jaar VOI en VID). In maart zal nog een CIO-bijeenkomst worden georganiseerd. Op 20 april organiseert de VID samen met JISTARC en de universiteit Leiden een interessant middagsymposium over de missie in Mali en het gebruik van social media en intel in deze missie. 1 juni zal de lustrumviering plaatsvinden op de Kumpulan (Bronbeek Arnhem) en in het najaar staan nog een relatiebijeenkomst en laatste symposium gepland.

Traditiegetrouw is de nieuwjaarsbijeenkomst ook het moment voor de uitreiking van de Rene Olthuis Scriptieprijs. In verband met afwezigheid van de winnaar door vakantie is besloten om de uitreiking te verplaatsen naar de volgende VID-bijeenkomst van 20 april.

Vervolgens was het aan de voorzitter de eer om namens de HDBV/CIO over te gaan tot de uitreiking van 3 informaticabrevetten. Een luitenant van CLAS en twee van de KMAR hebben hun HBO-opleiding afgerond en mochten daarom de brevetoorkonde en de bijbehorende brevetemblemen in ontvangst nemen.

 

John nam nog even van de gelegenheid gebruik om Henk te bedanken voor zijn inzet als waarnemend voorzitter, uiteraard door overhandiging van de inmiddels beruchte wijnvuurtoren en een mooie schaal Quality Street.

Het tweede deel van het programma bestond uit workshops verzorgd door medewerkers van Oracle en Defensie. De aanwezige gasten kregen de mogelijkheden om deel te nemen aan een van de volgende workshops:
“Cloud busters” over het ontkrachten danwel bevestigen van mythes over de Cloud; OpensStack als een flexibel (private) cloud platform en daarnaast het gebruik van containers op basis van docker, rancher en cattle; Devopps/Devcon en o.a. de rol van veiligheid i.r.t. ontwikkeling en beheer; Business Transformation naar ketengericht werken zodat de klantbehoeftes sneller kunnen worden opgepakt en uitgevoerd; en tot slot een update over Oracle Openworld 2016.

Deze succesvolle en vooral interessante dag werd afgesloten door Oracle en de voorzitter VID waarna kon worden overgegaan tot de borrel met bittergarnituur.

Namens de VID heel hartelijk dank aan Oracle voor de gastvrijheid en uitstekende organisatie!

Nieuwjaarsbijeenkomst ESRI

IMG_2431Ook in 2014 organiseerde VID haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze keer deden we dat in samenwerking met, en op locatie van Esri Nederland in Rotterdam.

De leden werden ontvangen met een uitstekend verzorgde broodjeslunch alvorens KLTZ Henk Rohaan, voorzitter van de VID, de nieuwjaarsbijeenkomst opende. In een korte terugblik op 2013 memoreerde hij de diverse succesvolle activiteiten en bijeenkomsten die de VID mocht organiseren, terwijl we tegelijkertijd allemaal heel betrokken zijn geweest bij de diverse reorganisaties en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor een hoop collega’s. Ook stond Henk even stil bij onze uitgezonden penningmeester; LTZ Theo Akkermans, die de feestdagen weer thuis bij zijn gezin en familie mocht vieren.

Vervolgens nam algemeen directeur ESRI Nederland Ed van Ingen het woord om alle leden van de VID welkom te heten en om de producten en diensten van ESRI en de relatie tussen Defensie en ESRI te introduceren.

Ernst Eijkelenboom en Joris Bak, beiden werkzaam als ‎Product Consultant bij ESRI, namen de aanwezigen vervolgens in een praktische demo in vogelvlucht mee door de mogelijkheden die de producten van ESRI allemaal bieden en wat de mogelijke toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Defensie.

Tijdens de break kregen de aanwezigen de gelegenheid even de benen te strekken en de zojuist gehouden demo te evalueren en te bespreken.

Het ESRI-deel van het programma werd afgesloten door Rik van der Wansem, business manager voor de business unit Defensie en Veiligheid. In zijn presentatie werd de nauwe samenwerking tussen Defensie en ESRI benadrukt, welke producten allemaal gebruikt worden binnen onze organisatie en wat er met het afsluiten van de ELA (Enterprise License Agreement) in 2013 allemaal veranderd is en wat de mogelijkheden zijn voor Defensie.

Na een korte pauze werd de bgen John Lievestro (P-HDBV) ontvangen voor de uitreiking van de brevetten Officier Informatica Deskundige aan collega’s van de KL en de KMar die in 2013 een HBO-opleiding in (bedrijfskundige) informatica hebben afgerond. De uitreiking werd geïntroduceerd door Lkol Johan van der Spoel, secretaris van de VID, waarin hij de generaal Lievestro bedankte voor zijn komst en zijn betrokkenheid. Tevens vertelde hij wat over de geschiedenis en de toekomst van het I-brevet. Voordat de generaal Lievestro over ging tot de uitreiking van de certificaten en de bijbehorende brevetemblemen, benadrukte hij nogmaals het belang van het hebben van informaticaspecialisten binnen de Defensieorganisatie en de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de dragers van het brevet. “Met het behalen van dit brevet bent u er nog niet, nu begint het echte werk pas echt!”

Daarna was het woord aan de Maj Marcel Hovens (Kenniscentrum Inlichtingen & Veiligheid van het JISTARC) om de deelnemers in te wijden in de wereld van de inlichtingen en de uitdagingen en oplossingen die er zijn op het gebied van ict, IV en informatiemanagement. Hierbij lag de nadruk op het ISS (Intel Support System), een platform welke o.a. gebruik maakt van producten van ESRI voor de verzameling, verwerking en verspreiding van inlichtingeninformatie.

Vervolgens was het de beurt aan Jarno Ursum (Sr Projectmanager bij Operations) en Wim Bozelie (Hoofd Bureau Productie Dienst Geografie) om te vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van het GEO-portaal binnen Defensie.

Tot slot werd Dick Koen, voorzitter van de René Olthuis scriptiecommissie, uitgenodigd om over te gaan tot de uitreiking van de scriptieprijs 2013. Ook in 2013 hebben we weer enkele kwalitatief hoogwaardige inzendingen mogen ontvangen. Na een transparant en objectief selectieproces is de OU Master thesis van de Maj (KLu) Timo Schless met als titel: “Counter Botnet Activities in the Netherlands – A Study on Organisation and Effectiveness” unaniem uitgeroepen tot winnaar. Timo vertelde geanimeerd, zonder gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen, in zo’n 10 minuten over zijn onderzoek en de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Deze zeer succesvolle en leerzame middag werd afgesloten door Henk Rohaan waarna men over kon gaan tot de traditionele netwerkborrel.

Het bestuur van de VID wil van de gelegenheid gebruikmaken om ESRI, nogmaals, te danken voor het gastheerschap, de prima organisatie en de sprekers te danken voor hun bijdrage aan het boeiende programma.

[nggallery id=37]