Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 brevetuitreikingOp donderdag 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst 2013 plaats, bij Hewlett-Packard te Amstelveen. Rond de 80 VID-leden en gasten werden door de voorzitter VID, Kltz Henk Rohaan en gastheer Erik Moen van HP hartelijk ontvangen.

Het thema van de middag was Information Management in een operationele context, een thema dat dit jaar een aantal keren zal terugkomen bij de VID. Namens HP hielden drie collega’s van Erik een drietal korte presentaties. Daarin werd vooral ingegaan op hands-on Information Management, en hoe snel en concreet tot resultaten is te komen door combinatie van sensoren en andere informatiebronnen.

Na de presentaties en de netwerk-break was de vloer voor Tweede Luitenant Jelle van Haaster, die de Rene Olthuis scriptieprijs 2012 in ontvangst mocht nemen. Voorzitter van de beoordelingscommissie Dick Koen reikte de prijs, 250 euro en een sculptuur, aan Jelle uit. Vervolgens ging Jelle vol overtuiging en vooral ook inspirerend in op zijn scriptie; ‘Het juridische slagveld 2.0’, met daarin de implicaties en juridische aspecten van het aangrijpen van social media gebruik.

Na de presentatie van Jelle was het de beurt aan Luitenant-kolonel Johan van der Spoel om de KL brevetten ‘Officier Informatica Deskundige’ uit te reiken aan drie HBO-BI afgestudeerde landmachtcollega’s. Johan ging kort in op het bestaan van het brevet, en de waarde die dit heeft voor de KL en de informaticadeskundigen in het bijzonder.

Nadat HP en gastheer Erik Moen door de VID werden bedankt werd de nieuwjaarsbijeenkomst afgesloten met een keurig verzorgde netwerkborrel.

[nggallery id=30]

Themamiddag CYBER Security / Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de VID had dit jaar het thema CYBER Security. Het onderwerp sprak de leden erg aan wat ook te merken was in de hoge opkomst. In groten getale (geteld: 198 collega’s) waren leden en genodigden aanwezig om de laatste ontwikkelingen op het gebied van CYBER Security aan te horen. De voorzitter van de VID, Overste Henk Rohaan,  heette iedereen welkom om vervolgens het woord te geven aan de eerste spreker van de middag, Kol Hans Folmer.

Kol Hans Folmer, commandant  van het per 1 januari jl. opgerichte taskforce Cyber, begon zijn presentatie met de uitleg van de term Cyber. Tegenwoordig wordt de term overal voorgezet, zo werd hij in de wandelgangen al de Cyber kolonel genoemd. Vanuit diverse voorbeelden wordt al snel duidelijk dat Defensie afhankelijk is van een Cyber dreiging en daarmee ook kwetsbaar. Zo ook de tegenstander wat weer een kans biedt. Het is daarom vanzelfsprekend dat Defensie moet kunnen opereren in het Cyber domein. Om hieraan invulling te geven is het Defensie Cyber Programma  per  1 januari 2012 gestart met de oprichting van de Taskforce Cyber wat uiteindelijk zal uitgroeien naar een Defensie Cyber Commando in 2015 en een Defensie Cyber Expertise Centrum (2014).

Martin Borrett, Director of the IBM Institute for Advanced Security, Europe, sloot het thema Cyber Security af. IBM is wereldwijd actief op het gebied van Cyber Security in 133 landen. IBM introduceert de Cyber Security Lifecylcle met als doel een stap voor te zijn op de aanvaller. Tevens werd als nieuwtje de samenwerking met FOX-IT bekend gemaakt.

Brevetuitreiking

Na de twee sprekers over CYBER Security werden door de Hoofd-directeur Informatie en Organisatie van Defensie, mevr. Frances Diepstraten, de brevetten Officier Informatica Deskundige uitgereikt aan vijf kandidaten van de CLAS. Het brevet wordt aan militairen van de CLAS en sinds 2006 ook aan militairen van de KMAR uitgereikt als teken van erkenning. De uitreiking van de brevetten vindt traditie-getrouw ieder jaar plaats.

Uitreiking van de René Olthuis-scriptieprijs

Dit jaar waren er 14 inzendingen. De voorzitter van de commissie, Ltkol Martin Guldemond, maakte de winnaar van de scriptieprijs bekend. De scriptieprijs werd uitgereikt door mevrouw Diepstraten en bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Dit jaar is de prijs gewonnen door TLNTMARNS Koen Dreijer met een scriptie over Sociale Media: Friendly Fire op het Internet. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. De scriptie en de presentatie die Koen aan de leden van de VID heeft gegeven vindt u terug op zowel het intra- als het internet. Zowel mevrouw Frances Diepstraten als de heer Adriaan Blankenstein (d.t.v. Martin Guldemond) hebben Koen Dreijer een persoonlijk cadeau aangeboden.

Deze middag werd ook  de 34ste Algemene Leden Vergadering gehouden. Op deze beperkte  ledenvergadering werd voor oud-voorzitter van de VID, Kol Arnold van der Burg, het eerder voorgestelde erelidmaatschap vastgesteld. Ook werd het werk op het gebied van SharePoint door kapitein Leo Midden gewaardeerd met het bekende VID kistje wijn.

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met belangstelling die onze verwachtingen ruim overtrof.

[nggallery id=21]

 

Nieuwjaarsreceptie 2010

Op 7 januari jl. heeft de vereniging in Den Haag op de Frederikkazerne haar  nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De agenda voor de bijeenkomst zat wederom behoorlijk vol.

Jan van Es

Jan van Es

Na de introductie door voorzitter Arnold van der Burg mocht Jan van Es, hoofd informatiemanagement bij de HDP, de spits afbijten. Jan ging in een vurig betoog in op de ins en outs van de Personele IV. Met name de omvang van het aantal applicaties, maar ook de structurering die hier in plaats heeft, sprak tot de verbeelding. Uiteraard zagen alle aanwezigen het belang van een goede IV in, want dat is immers een van de voorwaarden voor tevreden medewerkers.

Na de inleiding van Jan was het de beurt aan generaal-majoor Koen Gijsbers. Generaal Gijsbers is onlangs aangetreden als Directeur HDIO, en de generaal maakte van de gelegenheid gebruik om de VID-community zijn boodschap over te brengen. Daarbij sneed hij een aantal onderwerpen aan, waaronder Cyber Warfare. De generaal deed een beroep op de leden van de VID, opdat hun expertise optimaal wordt bijgedragen aan het in goede banen leiden van de defensie-informatievoorziening.

Brevetuitreiking

Vervolgens ging generaal Gijsbers over tot het uitreiken van de brevetten aan de Officieren Informatica Deskundige. Vijf kandidaten ontvingen deze maal het brevet, als teken van erkenning door defensie dat zij als deskundige op dit gebied zijn ‘gemarkeerd’ en als zodanig werkzaam zullen zijn. De generaal sprak de vijf toe en benadrukte dat hij er van uit gaan op hen te kunnen bouwen. Hij nodigde het vijftal uit om over een paar maanden eens bij hem langs te komen om te praten over hun ervaringen en lessons learned tot dan toe.

René Olthuisprijs

Piet Kramer, winnaar René Olthuisprijs 2009

Piet Kramer, winnaar René Olthuisprijs 2009

Als afsluiting van het formele programma werd de Rene Olthuisprijs 2009 uitgereikt, voor de beste scriptie. Piet Kramer, werkzaam als engineer bij het marinebedrijf in Den Helder, was deze maal de gelukkige winnaar. Piet heeft een pakkend verhaal geschreven over tijdsynchronisatie in wapensystemen. Met name de verhelderende wijze waarop het betoog geschreven is, onderscheidde de scriptie van de overige inzendingen. De VID waardeert de winnende scriptie met een geldprijs van 250 euro en een sculptuur. Daar bovenop reikte Directeur HDIO een extra aanmoedigingsprijs uit; een geheel verzorgd bezoek aan de CEBIT in Hannover. Nadat Piet de felicitaties in ontvangst had genomen, heeft hij kort zijn studie en scriptie toegelicht.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel.

[nggallery id=13]

 

Nieuwjaarsreceptie 2009

Traditiegetrouw werd op donderdagmiddag 8 januari de nieuwjaarsreceptie van de VID op de  Frederikkazerne gehouden. Alle leden van de VID waren hiervoor uitgenodigd waarvan ca. 80 leden hieraan gehoor heeft gegeven. De voorzitter van de VID, kolonel Arnold van der Burg, blikte terug op een succesvol verenigingsjaar waarbij de bijeenkomsten weer goed werden bezocht door de leden. Ook dit jaar was er een bijzondere spreker die de leden een kijkje in de keuken gaven van de MIVD. Hier en daar werd een tipje van de sluier gelicht waarbij anekdotes over James Bondachtige taferelen niet ontbraken. De leden waren onder de indruk van de presentatie, gegeven door het hoofd van de stafafdeling beleid van de MIVD.

Majoor Herman Rump ontvangt de René Olthuis scriptieprijsSinds vorig jaar wordt de nieuwjaarsreceptie ook gebruik voor het uitreiken van de ‘René Olthuis scriptieprijs’. De voorzitter van de commissie, Ltkol Martin Guldemond, maakte de winnaar van de scriptieprijs bekend. De scriptieprijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Dit  jaar is de prijs gewonnen door Maj Herman Rump met een gepubliceerd artikel in het verenigingsblad van de officieren verbindingsdienst. Herman reageert in het artikel op het voorwoord van de secretaris-generaal dhr. Ton Annink in de VID agenda 2008. De scriptieprijs werd uitgereikt door HDIO, schout-bij-nacht Hank Ort die de winnaar bovendien nog een geheel verzorgde reis naar de CEBIT in Hannover aanbood.

Brevetuitreiking 2009Toen was het tijd voor het uitreiken van de brevetten Officier Informatica Deskundige. Tot op heden worden de brevetten enkel aan collega’s van de Landmacht en Marechaussee uitgereikt. SBN Hank Ort is zich hiervan bewust en ziet een taak als vakoudste voor hem weggelegd dat uiteindelijk ook de marine- en luchtmachtcollega’s het brevet kunnen dragen. Dit jaar werd het brevet uitgereikt aan 14 collega’s. SBN Hank Ort verrichtte de uitreiking.

[nggallery id=9]