ALV en Themamiddag Security

[singlepic id=1123 w= h= float=left]Na de hectische dagen van de NSS vindt de bijeenkomst ‘Stay on top of today’s security’ plaats, waarbij CheckPoint diverse sprekers heeft ingezet en vanuit Defensie overste Cees Verdonk het woord doet.

Na het welkomstwoord van de secretaris, overste Johan van der Spoel (de voorzitter Henk Rohaan, was slecht bij stem), neemt Arhur van Uden van CheckPoint Internet Security het woord. Hij deelt mede dat CheckPoint al 17 jaar nauw samenwerkt met Defensie, waarbij hij memorabele herinneringen kan vertellen. CheckPoint is leader in Security en vertelt met trots dat dit wordt beaamd door diverse opiniebladen waaronder Gartner.

[singlepic id=1161 w= h= float=left]De volgende spreker, Oded Gonda, en eveneens van CheckPoint, gaat verder in het Engels (z’n Nederlands is alleen geschikt voor in de Albert Heijn, niet voor bij presentaties). Security is een publiek onderwerp geworden en niet meer alleen voor IT’ers, het raakt ons allen en hebben er dagelijks mee te maken. Stuxnet en Snowden zijn een aantal van die voorbeelden welke bekend zijn. Vroeger schreven we alles op briefjes en stopten we deze in de bureaula, inmiddels zijn we digitaal geworden en daarmee ontstaat ook de dreiging van informatielekkage. Hij presenteert de gelaagde aanpak bij de CheckPoint oplossingen.

Known knowns, know unknows and unknown unknowns’, wordt gebruikt om de luisteraar bewust te maken van de mogelijke dreigingen zowel voor op het werk als privé.

Luitenant-kolonel Cees Verdonk presenteert als volgende spreker de Defensie Cyber Strategie en het programma Security. Cyber is volgens hem het 5e domein en van levensbelang, maar staat niet op zichzelf. Cyber wordt/is een onderdeel van de oefeningen en is af te roepen door commandanten. Om bij iedere defensiemedewerker het beveiligingsbewustzijn te vergroten is het digitale rijbewijs geïntroduceerd en gaat in de toekomst een verplichting worden voor de defensiemedewerker. Cyber gaat ook onderdeel worden van de officiersopleidingen, waarmee het een onderdeel wordt van de standaard.

Het Defensie Cyber Commando (DCC) wordt ‘als het goed is’ per 1 mei 2014 geformaliseerd waarbij Cyber een organisatieonderdeel wordt. Cees doet direct een oproep aan de aanwezigen: “Er staan formatieplaatsen gepubliceerd op de vacaturebank”.

[singlepic id=1170 w= h= float=left]Na de pauze wordt de ALV geopend door de voorzitter VID. KLTZ Henk Rohaan. Het verslag wordt nader gepubliceerd door de secretaris. Penningmeester LTZ1 Theo Akkermans presenteert het financiële overzicht en ontvangt de goedkeuring van de kascontrolecommissie. Voor 2014 worden Rob Boxen en overste Ard Zaal vrijwillig aangewezen voor de kascommissie.

Namens CheckPoint gaat Niels den Otter in op Protection Against Modern Threats and Malware. Hij geeft weer wat de verschillen zijn van de jaren 80 t/m heden over de soorten Malware. Wederom worden wij als gebruikers bewust gemaakt over de mogelijke gevaren en uitgelegd over het waarom, hoe en hoe te voorkomen.

Na afloop volgde  een geslaagde netwerkborrel.

De doelstelling van deze bijeenkomst is bewustwording van mogelijke gevaren en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. Dit doel is naar mening van het bestuur van de VID behaald.

Bedankt voor jullie bezoek en we gaan ervan uit dat jullie de boodschap ‘Stay on top of today’s security’ zullen delen.

[nggallery id=38]

Jelle van Haaster wint Rene Olthuisprijs

PrijsuitreikingTweede luitenant Jelle van Haaster heeft de René Olthuis scriptieprijs 2012 gewonnen. Hij kreeg dit eerbetoon van Vereniging Informatici Defensie (VID) voor zijn afstudeerscriptie over de juridische consequenties van Web 2.0 internetdiensten.

 

De uitreiking door juryvoorzitter Dick Koen had plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VID bij Hewlett-Packard in Amstelveen.

Van Haaster rondde in maart 2012 met zijn scriptie de bacheloropleiding Krijgswetenschappen af aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. Hij concludeert dat Defensie in de toekomst zeer waarschijnlijk wordt geconfronteerd met het gebruik van schijnbaar onschuldige sites zoals Facebook en Twitter binnen een operatiegebied. Deze ontwikkeling kan Defensie ten goede komen, maar ook negatief beïnvloeden.

Meer informatie
De scriptie ‘Het juridische slagveld 2.0’ is hier te downloaden.
Daarnaast is de presentatie over de scriptie online te bekijken via.
Het juryrapport zoals gepubliceerd in de INTERCOM is hier te downloaden.

Bron: NLDA

 

[update 19-01-2018]

Jelle van Haaster Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018

Themamiddag CYBER Security / Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de VID had dit jaar het thema CYBER Security. Het onderwerp sprak de leden erg aan wat ook te merken was in de hoge opkomst. In groten getale (geteld: 198 collega’s) waren leden en genodigden aanwezig om de laatste ontwikkelingen op het gebied van CYBER Security aan te horen. De voorzitter van de VID, Overste Henk Rohaan,  heette iedereen welkom om vervolgens het woord te geven aan de eerste spreker van de middag, Kol Hans Folmer.

Kol Hans Folmer, commandant  van het per 1 januari jl. opgerichte taskforce Cyber, begon zijn presentatie met de uitleg van de term Cyber. Tegenwoordig wordt de term overal voorgezet, zo werd hij in de wandelgangen al de Cyber kolonel genoemd. Vanuit diverse voorbeelden wordt al snel duidelijk dat Defensie afhankelijk is van een Cyber dreiging en daarmee ook kwetsbaar. Zo ook de tegenstander wat weer een kans biedt. Het is daarom vanzelfsprekend dat Defensie moet kunnen opereren in het Cyber domein. Om hieraan invulling te geven is het Defensie Cyber Programma  per  1 januari 2012 gestart met de oprichting van de Taskforce Cyber wat uiteindelijk zal uitgroeien naar een Defensie Cyber Commando in 2015 en een Defensie Cyber Expertise Centrum (2014).

Martin Borrett, Director of the IBM Institute for Advanced Security, Europe, sloot het thema Cyber Security af. IBM is wereldwijd actief op het gebied van Cyber Security in 133 landen. IBM introduceert de Cyber Security Lifecylcle met als doel een stap voor te zijn op de aanvaller. Tevens werd als nieuwtje de samenwerking met FOX-IT bekend gemaakt.

Brevetuitreiking

Na de twee sprekers over CYBER Security werden door de Hoofd-directeur Informatie en Organisatie van Defensie, mevr. Frances Diepstraten, de brevetten Officier Informatica Deskundige uitgereikt aan vijf kandidaten van de CLAS. Het brevet wordt aan militairen van de CLAS en sinds 2006 ook aan militairen van de KMAR uitgereikt als teken van erkenning. De uitreiking van de brevetten vindt traditie-getrouw ieder jaar plaats.

Uitreiking van de René Olthuis-scriptieprijs

Dit jaar waren er 14 inzendingen. De voorzitter van de commissie, Ltkol Martin Guldemond, maakte de winnaar van de scriptieprijs bekend. De scriptieprijs werd uitgereikt door mevrouw Diepstraten en bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Dit jaar is de prijs gewonnen door TLNTMARNS Koen Dreijer met een scriptie over Sociale Media: Friendly Fire op het Internet. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. De scriptie en de presentatie die Koen aan de leden van de VID heeft gegeven vindt u terug op zowel het intra- als het internet. Zowel mevrouw Frances Diepstraten als de heer Adriaan Blankenstein (d.t.v. Martin Guldemond) hebben Koen Dreijer een persoonlijk cadeau aangeboden.

Deze middag werd ook  de 34ste Algemene Leden Vergadering gehouden. Op deze beperkte  ledenvergadering werd voor oud-voorzitter van de VID, Kol Arnold van der Burg, het eerder voorgestelde erelidmaatschap vastgesteld. Ook werd het werk op het gebied van SharePoint door kapitein Leo Midden gewaardeerd met het bekende VID kistje wijn.

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met belangstelling die onze verwachtingen ruim overtrof.

[nggallery id=21]

 

Seminar Cybercrime / 32e ALV

Op 28 april 2010 organiseerde de VID haar 32e Algemene Ledenvergadering op de Fredrikkazerne in Den Haag. Het thema dat tevens deze middag werd behandeld was gericht op Cyber (crime, intelligence, police, etc).

Na een heerlijke lunch en opening door de voorzitter trapte voor de 137 aanwezigen D-HDIO Generaal-Majoor Koen Gijsbers af, om de relatie tussen Cyber en Defensie toe te lichten. Hij benadrukte in zijn verhaal dat de dreiging vanuit het internet een serieuze bedreiging vormt voor de BV-Nederland. Een aantal voorbeelden werd hierbij aangehaald om dit nog eens te benadrukken, zoals de cyberaanval op Estland,. Hij melde tevens dat zijn HDIO een visie aan het ontwikkelen was welke rol Defensie in het afwenden en opsporen van cyberaanvallen dient op te pakken. Ook benadrukte hij dat samenwerking met overige ministeries en het bedrijfsleven (o.a. telecombedrijven) essentieel is. Dit om te voorkomen dat de kostbare infrastructuur die door het bedrijfsleven wordt beheerd niet nog een keer moet worden geïmplementeerd. Cyber Defence en Cyber Intelligence zullen voor de komende jaren één van de speerpunten binnen Defensie worden.

Aansluitend waren er twee sprekers van KPN/Getronics. De eerste spreker had een zeer boeiend relaas en tal van voorbeelden wat er allemaal mis kan gaan indien je gebruik maakt van het internet. Tientallen voorbeelden en anekdotes verduidelijkte zijn presentatie. Vaak zijn mensen zich niet bewust wat er met je gegevens kan gebeuren als je die op het internet deelt met anderen, denk hierbij aan persoonsgegevens, passwords, creditcardgegevens. De diefstal op het internet van echt geld zal de komende jaren uitgroeien tot de grootste kostenpost voor de samenleving als er geen drastische maatregelen worden genomen. Het nemen van maatregelen begint bij je zelf. Wees voorzichtig wat je allemaal prijsgeeft via het internet.

Dhr Phons Bloemen volgde met een meer technisch verhaal over de gevaren van het internet. Hierbij kwamen alle tips en trucs even voorbij. Ook hacken had zijn warme belangstelling die hij graag met het publiek wilde delen. Phons had dergelijk veel slides meegenomen dat hij nog wel uren over zijn passie kon vertellen. Het programma was daardoor al aardig uitgelopen.

Als laatste spreker kwam Henk-Jan van der Molen met een technische analyse van het internet, de beveiliging daarvan en de te nemen maatregelen. Ook opnieuw een boeiend relaas dat mede kan dienen als input voor de ontwikkeling van onze cyberstrategie.

Als laatste diende de ALV nog te worden gehouden. Het was inmiddels al bijna 17.00 uur geworden. Voorzitter gaf in zijn opening van de vergadering aan dat een ALV ook snel doorlopen zou moeten kunnen worden, zeker als de leden meewerken. Een zo geschiedde. De begroting werd snel goedgekeurd, de bestuursleden herkozen, de penningmeester bedankt voor zijn bewezen diensten en de kascontrolecommissie benoemd. Dit alles in 8 minuten.

Daarna was er nog geruime tijd de gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

[nggallery id=14]