ALV en GIS Seminar

Op 24 mei 2018 waren de leden van de VID te gast bij ESRI te Rotterdam. Na een zeer luxe lunch en de Algemene Ledenvergadering stond het GIS seminar op het programma. Dit seminar stond het in het teken van GIS toepassingen in het operationele domein.

Tijdens de 41e ALV zijn onder andere het jaarverslag 2017, de financiële verantwoording en de bestuurssamenstelling aan bod gekomen. De belangrijkste besluiten waren dat de contributie in 2018/2019 niet verhoogd wordt en dat het bestuur ook het komende bestuursjaar in de huidige samenstelling zal optreden. Ook werd stilgestaan bij de nieuwe AVG en impact hiervan op het de VID.

Het GIS seminar werd vervolgens geopend door de voorzitter VID en Directeur ESRI Nederland. Hierna was het woord aan ESRI over onder andere Analytics, StoryMaps en Drone2Map. Zie voor meer informatie:

Vervolgens nam de ritmeester Marc het publiek mee naar ervaringen en best practices op het gebied van GIS tijdens inzet van het Joint ISTAR Commando van de Koninklijke Landmacht.

Het GIS seminar werd afgesloten door een zeer interessante presentatie van Bas Ooink, werkzaam voor de nationale politie. De presentatie ging over het toepassen van GIS bij de lokalisering van mogelijke dadergebieden van overlast voor piloten door laserlicht.

Deze succesvolle dag werd afgesloten met de inmiddels beroemde netwerkborrel met borrelhapjes.

Nieuwjaarsbijeenkomst ESRI

IMG_2431Ook in 2014 organiseerde VID haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze keer deden we dat in samenwerking met, en op locatie van Esri Nederland in Rotterdam.

De leden werden ontvangen met een uitstekend verzorgde broodjeslunch alvorens KLTZ Henk Rohaan, voorzitter van de VID, de nieuwjaarsbijeenkomst opende. In een korte terugblik op 2013 memoreerde hij de diverse succesvolle activiteiten en bijeenkomsten die de VID mocht organiseren, terwijl we tegelijkertijd allemaal heel betrokken zijn geweest bij de diverse reorganisaties en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor een hoop collega’s. Ook stond Henk even stil bij onze uitgezonden penningmeester; LTZ Theo Akkermans, die de feestdagen weer thuis bij zijn gezin en familie mocht vieren.

Vervolgens nam algemeen directeur ESRI Nederland Ed van Ingen het woord om alle leden van de VID welkom te heten en om de producten en diensten van ESRI en de relatie tussen Defensie en ESRI te introduceren.

Ernst Eijkelenboom en Joris Bak, beiden werkzaam als ‎Product Consultant bij ESRI, namen de aanwezigen vervolgens in een praktische demo in vogelvlucht mee door de mogelijkheden die de producten van ESRI allemaal bieden en wat de mogelijke toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Defensie.

Tijdens de break kregen de aanwezigen de gelegenheid even de benen te strekken en de zojuist gehouden demo te evalueren en te bespreken.

Het ESRI-deel van het programma werd afgesloten door Rik van der Wansem, business manager voor de business unit Defensie en Veiligheid. In zijn presentatie werd de nauwe samenwerking tussen Defensie en ESRI benadrukt, welke producten allemaal gebruikt worden binnen onze organisatie en wat er met het afsluiten van de ELA (Enterprise License Agreement) in 2013 allemaal veranderd is en wat de mogelijkheden zijn voor Defensie.

Na een korte pauze werd de bgen John Lievestro (P-HDBV) ontvangen voor de uitreiking van de brevetten Officier Informatica Deskundige aan collega’s van de KL en de KMar die in 2013 een HBO-opleiding in (bedrijfskundige) informatica hebben afgerond. De uitreiking werd geïntroduceerd door Lkol Johan van der Spoel, secretaris van de VID, waarin hij de generaal Lievestro bedankte voor zijn komst en zijn betrokkenheid. Tevens vertelde hij wat over de geschiedenis en de toekomst van het I-brevet. Voordat de generaal Lievestro over ging tot de uitreiking van de certificaten en de bijbehorende brevetemblemen, benadrukte hij nogmaals het belang van het hebben van informaticaspecialisten binnen de Defensieorganisatie en de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de dragers van het brevet. “Met het behalen van dit brevet bent u er nog niet, nu begint het echte werk pas echt!”

Daarna was het woord aan de Maj Marcel Hovens (Kenniscentrum Inlichtingen & Veiligheid van het JISTARC) om de deelnemers in te wijden in de wereld van de inlichtingen en de uitdagingen en oplossingen die er zijn op het gebied van ict, IV en informatiemanagement. Hierbij lag de nadruk op het ISS (Intel Support System), een platform welke o.a. gebruik maakt van producten van ESRI voor de verzameling, verwerking en verspreiding van inlichtingeninformatie.

Vervolgens was het de beurt aan Jarno Ursum (Sr Projectmanager bij Operations) en Wim Bozelie (Hoofd Bureau Productie Dienst Geografie) om te vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van het GEO-portaal binnen Defensie.

Tot slot werd Dick Koen, voorzitter van de René Olthuis scriptiecommissie, uitgenodigd om over te gaan tot de uitreiking van de scriptieprijs 2013. Ook in 2013 hebben we weer enkele kwalitatief hoogwaardige inzendingen mogen ontvangen. Na een transparant en objectief selectieproces is de OU Master thesis van de Maj (KLu) Timo Schless met als titel: “Counter Botnet Activities in the Netherlands – A Study on Organisation and Effectiveness” unaniem uitgeroepen tot winnaar. Timo vertelde geanimeerd, zonder gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen, in zo’n 10 minuten over zijn onderzoek en de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Deze zeer succesvolle en leerzame middag werd afgesloten door Henk Rohaan waarna men over kon gaan tot de traditionele netwerkborrel.

Het bestuur van de VID wil van de gelegenheid gebruikmaken om ESRI, nogmaals, te danken voor het gastheerschap, de prima organisatie en de sprekers te danken voor hun bijdrage aan het boeiende programma.

[nggallery id=37]

Gratis naar Overheid & ICT

Overheid & ICT 2013Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en -diensten voor de overheid. Op de beurs vindt u producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de branche.

Bezoek gratis Overheid & ICT van 23 t/m 25 april in Hal 1 van Jaarbeurs Utrecht.

DE THEMA’S VAN DEZE EDITIE:

>> Informatiebeveiliging
De overheid staat al snel in de schijnwerpers als er iets fout gaat met de beveiliging van digitale informatieverstrekking.

>> De nieuwe burger – de nieuwe gemeente?
De burger van de toekomst opereert in netwerken en communities.

>> Nieuwe vormen van samenwerking
Welke invloed heeft de samenwerking van overheden op de uitwisseling van data?

>> Zaakgericht werken
De omslag naar zaakgericht werken vanuit het taakgericht werken.

>> Het Nieuwe Werken
Met name de inrichting van Het Nieuwe werken is van belang.

>> Social Media
De invloed van social media speelt een grote rol.

>> Geo-informatie
Het werkveld geo-informatie is volop in beweging.

Seminar Geografische Informatiesystemen (GIS)

Op 15 november is in het Officierscasino te Soesterberg een GIS themadag voor de VID-leden en diverse genodigden gehouden. Met meer dan 140 bezoekers was er een goede opkomst en werd het doel om Geografische Informatie Systemen in het voetlicht te plaatsen duidelijk gehaald. De dagvoorzitter, tevens voorzitter van de VID, KLTZ Henk Rohaan,opende de dag met een korte introductie waarbij hij zich verheugd toonde over de goede opkomst en de deelname van zowel sprekers als de bedrijven waardoor het doel van de VID, zijnde kennis delen, goed wordt ingevuld. Tijdens het ochtendprogramma werd het beleid en de huidige uitvoering daarvan binnen defensie behandeld. Na een voortreffelijke lunch waren er 3 presentaties door grote leveranciers van GIS gerelateerde software aan de beurt en werd de dag afgesloten met een geanimeerde borrel.

Beleid, huidige stand van zaken en een blik vooruit.

De eerste presentatie werd gegeven door KLTZ Peter Kwant van D-OBBP, hierin kwam duidelijk naar voren dat beleidsmakers er klaar voor zijn om over te gaan naar de volgende generatie GIS; de ideeën en wensen liggen er. Na deze verkenningen en het opstellen van de hoofdlijnen is het nu de beurt aan de behoeftestellers om het concreet te maken in plannen en de werkvloer te gaan voorzien van middelen.

Als 2e spreker werd door het hoofd Kenniscentrum DGKL, de Lkol Rijk van Hunnik. De taak een plaats binnen Defensie van de Geografische dienst werd verteld en maakte duidelijk dat de geografische kaart meer is dan een rasterkaart als behang.
Juist de afstemming van alle eenheden en systemen, standaardisatie en eenduidigheid is belangrijk als men samenwerkt en vecht. Maar voor delen van kennis en informatie is het hanteren van afspraken, copyright en gepaste geheimhouding een vereiste.

Daarna was het woord aan C-CAMS KLTZ Henk Suurveld, aan de hand van diverse beelden werden we door de geschiedenis van (CMS) naar het huidige GIS-systeem geleid. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de landmacht de zeekaarten niet altijd nodig lijkt te hebben, maar omgekeerd heeft de Marine zeker de landkaarten nodig om goede informatie uitwisseling en analyses te kunnen doen.

Na de koffiepauze gaf de nieuwe Directeur HDIO Mevr. Frances Diepstraten een open en heldere uitleg over haar doelstellingen voor de komende 3 jaar. Zij ziet het als taak en uitdaging om de reductie, efficiëntie, sourcing en effectiviteit in deze tijd van reorganisatie er door te krijgen.

Patrick Brooijmans (IVENT/A&A) sloot de ochtend af met IST und Soll. Hij gaf aan met welke plannen en projecten de Geografische wereld binnen Defensie bezig is.

De ontwikkeling van een Geoportal en centrale opslag en verwerking van gegevens zijn nodig om te komen tot een “federale GIS”. Voorbeelden zijn het systeem ISS/ASB en het wapen der Genie die projecten doet om meerdere Sensoren te verenigen.

ESRI
Door het bedrijf werd een duidelijk verhaal gegeven over de mogelijkheden die de Software van ESRI biedt om het hele Geo scala te ondersteunen. Van het statische domein waarin capaciteit en verbindingen geen probleem zijn tot de Warrior in het veld met zijn ruggedized smartphone.

ERDAS
In de presentatie werd de kracht van een wereldwijd bedrijf benadrukt. Het is onderdeel van een groter wordende speler in de Geo wereld, die een steeds breder scala aan diensten kan bieden. De bewerking van satellietfoto naar 3D kaart leek met hun software en alle tools een plezier om aan te werken.

IMAGEM
Als afsluiting van de dag werd een dynamische presentatie gegeven over de diverse dreigingen van informatie overload en de mogelijkheden die I2 Software biedt. Hiermee kan men met centraal verzamelen van alle sensoren dit structureren en door een uitgebreide set analysetools de (cyber)tegenstander onderkennen, lokaliseren en zelfs voorspellen. Door deze manier van werken wordt informatie een krachtig wapen en een verdediging tegelijk.

De dag werd met een korte wrap-up samengevat door de dagvoorzitter waarbij werd onderstreept dat GIS in het algemeen maar met name binnen Defensie de komende jaren een grote ontwikkeling zal doormaken. Daarna was het tijd voor een gezellig en goed verzorgde borrel waarbij de stands van de bedrijven voldoende gelegenheid boden voor demo en vragen.

Al met al een dag die zeker een vervolg zal hebben!

[nggallery id=20]