D-JIVC en de CIO op bijeenkomst VID

Op de onlangs gehouden bijeenkomst van de Vereniging Informatici Defensie (VID) gaven zowel Directeur JIVC als de Chief Information Officer (CIO) acte de présence. Op verzoek van de VID sprak D-JIVC onder de titel: ‘Op weg naar een High Performance Organisatie’ (HPO) over de route, het High Level Ontwerp (HLO), het Masterplan IT en het IT Uitvoeringsplan.

Verder sprak hij over de uitdagingen op weg naar een HPO. In zijn verhaal had hij over: alles moet blijven werken, leiderschap, kennisbehoud, ont-bureaucratisering en samenwerking met de marktpartijen.

Vernieuwing

Momenteel worden de vervolgstappen gezet om de tijdens de heisessie neergezette organisatiestructuur verder uit te werken. Afgelopen week en de komende week staan de roadshows in het teken van het bijpraten van het personeel over Grensverleggende IT (GrIT), Masterplan IT en de reorganisatie.

CIO presenteert High Level Ontwerp

De HDBV en CIO van Defensie, Schout-bij-nacht (SBN) De Waard, heeft woensdag 4 maart 2015 het high level IT Ontwerp gepresenteerd aan de leden van de VID.
Het High Level IT Ontwerp is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkelingen van de IT binnen Defensie. Dit ontwerp beschrijft welke business effecten de IT moet bewerkstelligen of ondersteunen, welke kaders aan de IT worden gesteld en hoe, in functionele termen, de toekomstige IT eruit moet komen te zien.

SBN De WaardSBN De Waard:  “Deze presentatie lijkt sterk op de presentatie die ik vorige week gaf aan de leveranciers. Hoeveel tijd krijg ik voor het vertellen van mijn verhaal? Ik heb wel tot 19:00 uur de tijd.” Hij gaf aan dat hij belang hechtte aan het vertellen van de status van de voortgang. En dat de inhoud ook al diverse malen is verteld binnen de bedrijven met IT-medewerkers te weten DMO/OPS en DMO/JIVC. Ook vertelde hij dat de voortgang zo hoog is dat men samen af en toe de acties moet laten bezinken en moest kijken of het gepresenteerde verhaal nog overeenkomt met de werkelijkheid.

Na ruim een uur sloot de voorzitter KLTZ Rohaan de presentatie af en werd SBN De Waard met een dik applaus bedankt voor zijn verhaal. Tijdens de netwerkborrel was de SBN nog een uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen, terwijl de leden daarbij aan hun netwerk werkten onder genot van een hapje en een drankje.

[nggallery id=45]