IT projectmanagement bij de overheid

Hoe krijgen we weer grip op de zaak?

Op 5 november 2015 waren we te gast bij CGI in Rotterdam voor een symposium over projectmanagement bij de overheid. Samen met CGI is voor een interessant programma gezorgd waar ruim 40 leden op af zijn gekomen.

KTLZ b.d. Henk Rohaan opende als wnd. voorzitter het symposium en het dagvoorzitterschap werd ingevuld door Dr. Niels Groen (Blinklane).

Cymposium CGI 2015

Het eerste onderdeel, “Lessons learned Project F-35” werd gepresenteerd door Kolonel Marco Kievit (CLSK). Het project F35 is eind jaren ‘90 opgestart ter vervanging van de F16. Nederland neemt sinds 2006 deel aan de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F35. Na een korte update van de status van het project staat kolonel Marco Kieviet stil bij de onderschatte rol van vertrouwen, culturele match en commitment in het project.

De tweede presentatie werd verzorgd door dhr. Jack Burg (Arlande) “Opdrachtgeverschap kan ook goed zijn voor je carrière”. Jack Burg is verandermanager en stond stil bij de rollen (verantwoordelijkheden) van de opdrachtgever en de projectmanager. Het is volgens Jack Burg belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de projectleider weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en benadrukt het belang van samenwerken. Stelling van Jack Burg is dat je het meest leert van wat goed gegaan is en de discussie hierover met elkaar aangaan.

Na een korte pauze stond Drs. Saam de Mooij (Ministerie van Binnenlandse Zaken) stil bij “Oprichting Bureau ICT Toetsing BIT”. Het BIT valt onder de CIO-Rijk en is opgericht n.a.v. het rapport Elias en toetst alle projecten boven de M€ 5 met een IT-component bij de ministeries en publieksrechtelijke ZBO’s (m.u.v. wapensystemen van Defensie). Het BIT is een onafhankelijk, toetst op 13 aspecten en geeft een advies over de slaagkans van het project. Alle rapporten zijn openbaar en uiteindelijk zal het BIT zichzelf na 5 jaar overbodig maken.

Bijeenkomst CGI 2015Dr. Niels Groen (Blinklane) gaf een presentatie over zijn “Promotieonderzoek naar het falen van grote IT projecten bij de overheid”. Het promotieonderzoek van Niels Groen richtte zich op een andere manier naar projecten kijken en richtte zich op het psychologische aspect, het gedrag. De onvoorspelbaarheid speelt bij veel projecten een rol. In zijn onderzoek naar de factoren die hieraan ten grondslag liggen kwam Niels Groen tot de conclusie dat het niet om de factoren gaat, maar de processen die hieraan ten grondslag liggen. Variabelen die hierin een rol spelen zijn; complexiteit van de techniek, adoptieprobleem, belangenconflicten, coördinatie en communicatie. Conclusie van zijn promotieonderzoek is dat in projecten de ruimte gecreëerd dient te worden om te veranderen, verantwoorde manier van keuzes maken en te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden. Projecten opdelen in kleine, minder complexe eenheden die snel kunnen opleveren helpen om invulling te geven aan de behoefte en helpen om te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden.

CGI sloot het symposium af met een presentatie van “DEVOPS “door dhr. Michel Laurijs (CGI). Na een korte introductie over DEV OPS stond Michel Laurijs stil bij de DEVOPS aanpak bij de ING en sloot hij de presentatie af met lessons learned uit de praktijk, verbetervoorstellen om DEVOPS succesvol in te voeren en de impact op projectmanagement.

We kijken wederom terug op een geslaagd symposium en uitstekend verzorgde netwerkborrel.

Presentatie IP Knowledge en Riverbed

Wo 11 Maart is voor leden van de VID en geïnteresseerden een presentatie geweest van IP Knowledge en Riverbed.

De presentaties gingen in op de werking van WAN optimizers hoe deze techniek gebruik kan worden om bandbreedte gebruik te optimaliseren door alleen die informatie over de (smalbandige) verbinding te delen die nog niet eerder over de verbinding is verzonden. Doordat veel verkeer gestandaardiseerd is zijn veel componenten identiek. Deze techniek maakt het mogelijk een veelvoud van de bandbreedte aan throughput te bereiken eea afhankelijk van het soort verkeer.

Een andere techniek die gelijktijdig wordt toegepast is het verminderen van de latency. Vooral bij protocollen die veelvuldig verkeer tussen client en bv server genereren kan eea lokaal ‘gefaked’ worden waardoor het geheel (bv over een satelliet link) aanzienlijk versneld kan worden.

Voor de operationele gebruiker die vaak over zijn verbindingen over een smalbandige satelliet link, met de daarbij behorende grote latency, moet afhandelen zou dit een ideale toevoeging / verbetering zijn. Met deze techniek nemen immers zowel de throughput toe als de reactie tijd af. Als Defensie echt alle kosten zou meerekenen verdienen dit soort technieken hun eigen investeringen snel terug.

Het tweede gedeelte bestond uit presentaties van de doorontwikkelingen. Hierbij is het mogelijk de totale performance van de netwerk en applicatie tot en met de gebruiker te meten. Het levert inzicht in het gebruik, soorten verkeer, soorten diensten, performance van de applicatie etc. etc. Hierdoor wordt niet alleen troubleshooting aanzienlijk vereenvoudigd maar is bv ook preventief optreden bij achteruitgang van de performance of het kunnen managen van prioriteiten op soorten verkeer/diensten.

De presentaties zijn voor leden beschikbaar gesteld op de VID-pagina op het defensie intranet. Op verzoek zijn de presentaties beschikbaar via de secretaris.

Nieuwjaarsbijeenkomst – Cognitive Computing

2015 zijn we begonnen met een zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst in Amsterdam. Met dank aan IBM voor de gedemonsteerde kookprestaties van WATSON en de toekomstverkenning door Ton Engebersen; klasse en heel veel om nog eens goed over na te denken. Goed ook om Tim Grant weer te zien die met zijn boek heeft laten zien dat hij zeer actief bijdraagt aan de C2-ontwikkeling met zijn collega’s. Bas van Odenhoven gefeliciteerd met de scriptieprijs en dank voor de presentatie. Goed ook om te zien dat SBN de waard de hele middag aanwezig was en ons weer even heeft bijgepraat over de ontwikkelingen. En zeker niet op de laatste plaats dank voor uw aanwezigheid. Zoals gezegd, Joahn vd Spoel en ik nemen dit jaar afscheid van het bestuur van de VID en we zijn op zoek naar (en in gesprek met) mogelijke aflossers.

Henk Rohaan. KLTZ
Voorzitter VID

[nggallery id=44]

Networked Information Infrastructure (NII)

Op dinsdag 20 maart was de vereniging te gast bij Fujitsu te Maarssen. Op het programma stond de ‘Networked Information Infrastructure’.

In de bijeenkomst hebben een defensiecollega en twee Fujitsu-vertegenwoordigers een inkijk gegeven op dit onderwerp.

Na een hartelijke ontvangst van globaal 80 VID’ers in Maarssen, heette voorzitter VID Henk Rohaan de aanwezigen welkom en bedankte hij Fujitsu voor het hosten van de middag. Vanuit Fujitsu introduceerden gastheer Hein Franken en CEO-Benelux Geo van der Wilk het bedrijf Fujitsu.

De eerste inleiding werd verzorgd door luitenant-kolonel Jan van de Pol, van HDIO. Jan ging in een gloedvol betoog in op de ontwikkeling van de Defensie NII-visie en -architectuur. Daarbij werd duidelijk dat het vooral gaat om transparantie en samenwerken. De NII-visie is thans nog ‘under construction’, reden waarom Jan de VID-leden opriep om toch vooral actief mee te denken en te reageren op de nu gepubliceerde concepten. (zie daarvoor de VID intranetsite).

Aansluitend aan Jan van de Pol ging Mr. Neil Ellett, Fujitsu-vertegenwoordiger bij het UK Ministry of Defence in op de samenwerking die de Britse strijdkrachten zijn aangegaan met Fujitsu. Die samenwerking gaat zo ver dat het bedrijf een deel van de IT-ondersteuning in het operatiegebied van de UK Forces heeft overgenomen.
Na de pauze trapte Mr. John Alexander, deputy General Manager Defence Fujitsu Australia, af met de best practices in de samenwerking tussen Fujitsu en de Australische strijdkrachten.

De bijeenkomst werd afgesloten met een goede netwerkbijeenkomst, waarbij onder het genot van een drankje de belevingen over dit onderwerp konden worden uitgewisseld.
We kijken terug op een uitstekende bijeenkomst!

[nggallery id=22]