Relatiebijeenkomst Vereniging Informatie Defensie

22 juni 2015, Camp New Amsterdam, De Villa

bedrijvenbbq_2015_01In 2009 heeft de VID voor het eerst een bedrijven BBQ georganiseerd met als doel gezamenlijk te komen tot een nauwe samenwerking van waaruit inhoudelijk bijeenkomsten voor de vereniging kunnen worden georganiseerd. In 2015 is het naast deze wederzijdse informatie-uitwisseling ook vooral een netwerkbijeenkomst waar de nadruk wordt gelegd op het samenwerken. Samenwerken is dan ook het key-woord in het welkomstwoord van de nieuwe voorzitter van de vereniging, kolonel John van Veenhuizen. De relatiebijeenkomst vond dit jaar plaats in “De Villa” op Camp New Amsterdan te Soesterberg.

bedrijvenbbq_2015_02Voordat het BBQ netwerken kon beginnen had de Vereniging oud-directeur IT Operations, dhr. Piet Voogd, uitgenodigd om zijn visie te geven over de herontwikkeling van het IT-domein bij defensie. Hij refereert hierbij naar het debat ”Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP” dat de volgende dag (23 juni in dit geval) in de tweede kamer plaats gaat vinden. De presentatie die hij vervolgens geeft heeft hij al eerder op het VID Seminar “https://www.vidonline.nl/2014/vidsas-de-kracht-van-data/” gegeven.

Na het betoog van Piet stonden de BBQ’s al te wachten voor de eerste stukken vlees en vis. De bijeenkomst in Soesterberg werd door de aanwezigen erg gewaardeerd.

bedrijvenbbq_2015_03

CIO presenteert High Level Ontwerp

De HDBV en CIO van Defensie, Schout-bij-nacht (SBN) De Waard, heeft woensdag 4 maart 2015 het high level IT Ontwerp gepresenteerd aan de leden van de VID.
Het High Level IT Ontwerp is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkelingen van de IT binnen Defensie. Dit ontwerp beschrijft welke business effecten de IT moet bewerkstelligen of ondersteunen, welke kaders aan de IT worden gesteld en hoe, in functionele termen, de toekomstige IT eruit moet komen te zien.

SBN De WaardSBN De Waard:  “Deze presentatie lijkt sterk op de presentatie die ik vorige week gaf aan de leveranciers. Hoeveel tijd krijg ik voor het vertellen van mijn verhaal? Ik heb wel tot 19:00 uur de tijd.” Hij gaf aan dat hij belang hechtte aan het vertellen van de status van de voortgang. En dat de inhoud ook al diverse malen is verteld binnen de bedrijven met IT-medewerkers te weten DMO/OPS en DMO/JIVC. Ook vertelde hij dat de voortgang zo hoog is dat men samen af en toe de acties moet laten bezinken en moest kijken of het gepresenteerde verhaal nog overeenkomt met de werkelijkheid.

Na ruim een uur sloot de voorzitter KLTZ Rohaan de presentatie af en werd SBN De Waard met een dik applaus bedankt voor zijn verhaal. Tijdens de netwerkborrel was de SBN nog een uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen, terwijl de leden daarbij aan hun netwerk werkten onder genot van een hapje en een drankje.

[nggallery id=45]

Gratis naar Overheid & ICT

Overheid & ICT 2013Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en -diensten voor de overheid. Op de beurs vindt u producten en oplossingen die inspelen op de laatste ICT-trends binnen de branche.

Bezoek gratis Overheid & ICT van 23 t/m 25 april in Hal 1 van Jaarbeurs Utrecht.

DE THEMA’S VAN DEZE EDITIE:

>> Informatiebeveiliging
De overheid staat al snel in de schijnwerpers als er iets fout gaat met de beveiliging van digitale informatieverstrekking.

>> De nieuwe burger – de nieuwe gemeente?
De burger van de toekomst opereert in netwerken en communities.

>> Nieuwe vormen van samenwerking
Welke invloed heeft de samenwerking van overheden op de uitwisseling van data?

>> Zaakgericht werken
De omslag naar zaakgericht werken vanuit het taakgericht werken.

>> Het Nieuwe Werken
Met name de inrichting van Het Nieuwe werken is van belang.

>> Social Media
De invloed van social media speelt een grote rol.

>> Geo-informatie
Het werkveld geo-informatie is volop in beweging.