VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV en ICT

sculptuur_scriptieprijsEén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT. De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €250,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2014 is de René Olthuisprijs 2013 zorgvuldig gekozen uit totaal 4 inzendingen en uitgereikt aan majoor Timo Schless. Voor zijn scriptie heeft hij de organisatie van de bestrijding van “botnets” in Nederland onderzocht, waarbij hij heeft vastgesteld welke publieke en private partijen met welke competenties en bevoegdheden daarbij betrokken zijn. Hij doet een aantal aanbevelingen om ook de bestrijding van complexere botnets effectief aan te pakken.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. Door de VID is een apart reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet voldoen. Het hele reglement kunt u lezen op onze site of opvragen bij de Secretaris van de VID.

Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 november 2014. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld aan de leden van de VID zijn of haar scriptie, publicatie of artikel kort toe te lichten.

Nieuwjaarsbijeenkomst ESRI

IMG_2431Ook in 2014 organiseerde VID haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze keer deden we dat in samenwerking met, en op locatie van Esri Nederland in Rotterdam.

De leden werden ontvangen met een uitstekend verzorgde broodjeslunch alvorens KLTZ Henk Rohaan, voorzitter van de VID, de nieuwjaarsbijeenkomst opende. In een korte terugblik op 2013 memoreerde hij de diverse succesvolle activiteiten en bijeenkomsten die de VID mocht organiseren, terwijl we tegelijkertijd allemaal heel betrokken zijn geweest bij de diverse reorganisaties en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor een hoop collega’s. Ook stond Henk even stil bij onze uitgezonden penningmeester; LTZ Theo Akkermans, die de feestdagen weer thuis bij zijn gezin en familie mocht vieren.

Vervolgens nam algemeen directeur ESRI Nederland Ed van Ingen het woord om alle leden van de VID welkom te heten en om de producten en diensten van ESRI en de relatie tussen Defensie en ESRI te introduceren.

Ernst Eijkelenboom en Joris Bak, beiden werkzaam als ‎Product Consultant bij ESRI, namen de aanwezigen vervolgens in een praktische demo in vogelvlucht mee door de mogelijkheden die de producten van ESRI allemaal bieden en wat de mogelijke toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Defensie.

Tijdens de break kregen de aanwezigen de gelegenheid even de benen te strekken en de zojuist gehouden demo te evalueren en te bespreken.

Het ESRI-deel van het programma werd afgesloten door Rik van der Wansem, business manager voor de business unit Defensie en Veiligheid. In zijn presentatie werd de nauwe samenwerking tussen Defensie en ESRI benadrukt, welke producten allemaal gebruikt worden binnen onze organisatie en wat er met het afsluiten van de ELA (Enterprise License Agreement) in 2013 allemaal veranderd is en wat de mogelijkheden zijn voor Defensie.

Na een korte pauze werd de bgen John Lievestro (P-HDBV) ontvangen voor de uitreiking van de brevetten Officier Informatica Deskundige aan collega’s van de KL en de KMar die in 2013 een HBO-opleiding in (bedrijfskundige) informatica hebben afgerond. De uitreiking werd geïntroduceerd door Lkol Johan van der Spoel, secretaris van de VID, waarin hij de generaal Lievestro bedankte voor zijn komst en zijn betrokkenheid. Tevens vertelde hij wat over de geschiedenis en de toekomst van het I-brevet. Voordat de generaal Lievestro over ging tot de uitreiking van de certificaten en de bijbehorende brevetemblemen, benadrukte hij nogmaals het belang van het hebben van informaticaspecialisten binnen de Defensieorganisatie en de verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de dragers van het brevet. “Met het behalen van dit brevet bent u er nog niet, nu begint het echte werk pas echt!”

Daarna was het woord aan de Maj Marcel Hovens (Kenniscentrum Inlichtingen & Veiligheid van het JISTARC) om de deelnemers in te wijden in de wereld van de inlichtingen en de uitdagingen en oplossingen die er zijn op het gebied van ict, IV en informatiemanagement. Hierbij lag de nadruk op het ISS (Intel Support System), een platform welke o.a. gebruik maakt van producten van ESRI voor de verzameling, verwerking en verspreiding van inlichtingeninformatie.

Vervolgens was het de beurt aan Jarno Ursum (Sr Projectmanager bij Operations) en Wim Bozelie (Hoofd Bureau Productie Dienst Geografie) om te vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van het GEO-portaal binnen Defensie.

Tot slot werd Dick Koen, voorzitter van de René Olthuis scriptiecommissie, uitgenodigd om over te gaan tot de uitreiking van de scriptieprijs 2013. Ook in 2013 hebben we weer enkele kwalitatief hoogwaardige inzendingen mogen ontvangen. Na een transparant en objectief selectieproces is de OU Master thesis van de Maj (KLu) Timo Schless met als titel: “Counter Botnet Activities in the Netherlands – A Study on Organisation and Effectiveness” unaniem uitgeroepen tot winnaar. Timo vertelde geanimeerd, zonder gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen, in zo’n 10 minuten over zijn onderzoek en de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Deze zeer succesvolle en leerzame middag werd afgesloten door Henk Rohaan waarna men over kon gaan tot de traditionele netwerkborrel.

Het bestuur van de VID wil van de gelegenheid gebruikmaken om ESRI, nogmaals, te danken voor het gastheerschap, de prima organisatie en de sprekers te danken voor hun bijdrage aan het boeiende programma.

[nggallery id=37]

Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 brevetuitreikingOp donderdag 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst 2013 plaats, bij Hewlett-Packard te Amstelveen. Rond de 80 VID-leden en gasten werden door de voorzitter VID, Kltz Henk Rohaan en gastheer Erik Moen van HP hartelijk ontvangen.

Het thema van de middag was Information Management in een operationele context, een thema dat dit jaar een aantal keren zal terugkomen bij de VID. Namens HP hielden drie collega’s van Erik een drietal korte presentaties. Daarin werd vooral ingegaan op hands-on Information Management, en hoe snel en concreet tot resultaten is te komen door combinatie van sensoren en andere informatiebronnen.

Na de presentaties en de netwerk-break was de vloer voor Tweede Luitenant Jelle van Haaster, die de Rene Olthuis scriptieprijs 2012 in ontvangst mocht nemen. Voorzitter van de beoordelingscommissie Dick Koen reikte de prijs, 250 euro en een sculptuur, aan Jelle uit. Vervolgens ging Jelle vol overtuiging en vooral ook inspirerend in op zijn scriptie; ‘Het juridische slagveld 2.0’, met daarin de implicaties en juridische aspecten van het aangrijpen van social media gebruik.

Na de presentatie van Jelle was het de beurt aan Luitenant-kolonel Johan van der Spoel om de KL brevetten ‘Officier Informatica Deskundige’ uit te reiken aan drie HBO-BI afgestudeerde landmachtcollega’s. Johan ging kort in op het bestaan van het brevet, en de waarde die dit heeft voor de KL en de informaticadeskundigen in het bijzonder.

Nadat HP en gastheer Erik Moen door de VID werden bedankt werd de nieuwjaarsbijeenkomst afgesloten met een keurig verzorgde netwerkborrel.

[nggallery id=30]

Jelle van Haaster wint Rene Olthuisprijs

PrijsuitreikingTweede luitenant Jelle van Haaster heeft de René Olthuis scriptieprijs 2012 gewonnen. Hij kreeg dit eerbetoon van Vereniging Informatici Defensie (VID) voor zijn afstudeerscriptie over de juridische consequenties van Web 2.0 internetdiensten.

 

De uitreiking door juryvoorzitter Dick Koen had plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VID bij Hewlett-Packard in Amstelveen.

Van Haaster rondde in maart 2012 met zijn scriptie de bacheloropleiding Krijgswetenschappen af aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. Hij concludeert dat Defensie in de toekomst zeer waarschijnlijk wordt geconfronteerd met het gebruik van schijnbaar onschuldige sites zoals Facebook en Twitter binnen een operatiegebied. Deze ontwikkeling kan Defensie ten goede komen, maar ook negatief beïnvloeden.

Meer informatie
De scriptie ‘Het juridische slagveld 2.0’ is hier te downloaden.
Daarnaast is de presentatie over de scriptie online te bekijken via.
Het juryrapport zoals gepubliceerd in de INTERCOM is hier te downloaden.

Bron: NLDA

 

[update 19-01-2018]

Jelle van Haaster Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018