Themamiddag CYBER Security / Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de VID had dit jaar het thema CYBER Security. Het onderwerp sprak de leden erg aan wat ook te merken was in de hoge opkomst. In groten getale (geteld: 198 collega’s) waren leden en genodigden aanwezig om de laatste ontwikkelingen op het gebied van CYBER Security aan te horen. De voorzitter van de VID, Overste Henk Rohaan,  heette iedereen welkom om vervolgens het woord te geven aan de eerste spreker van de middag, Kol Hans Folmer.

Kol Hans Folmer, commandant  van het per 1 januari jl. opgerichte taskforce Cyber, begon zijn presentatie met de uitleg van de term Cyber. Tegenwoordig wordt de term overal voorgezet, zo werd hij in de wandelgangen al de Cyber kolonel genoemd. Vanuit diverse voorbeelden wordt al snel duidelijk dat Defensie afhankelijk is van een Cyber dreiging en daarmee ook kwetsbaar. Zo ook de tegenstander wat weer een kans biedt. Het is daarom vanzelfsprekend dat Defensie moet kunnen opereren in het Cyber domein. Om hieraan invulling te geven is het Defensie Cyber Programma  per  1 januari 2012 gestart met de oprichting van de Taskforce Cyber wat uiteindelijk zal uitgroeien naar een Defensie Cyber Commando in 2015 en een Defensie Cyber Expertise Centrum (2014).

Martin Borrett, Director of the IBM Institute for Advanced Security, Europe, sloot het thema Cyber Security af. IBM is wereldwijd actief op het gebied van Cyber Security in 133 landen. IBM introduceert de Cyber Security Lifecylcle met als doel een stap voor te zijn op de aanvaller. Tevens werd als nieuwtje de samenwerking met FOX-IT bekend gemaakt.

Brevetuitreiking

Na de twee sprekers over CYBER Security werden door de Hoofd-directeur Informatie en Organisatie van Defensie, mevr. Frances Diepstraten, de brevetten Officier Informatica Deskundige uitgereikt aan vijf kandidaten van de CLAS. Het brevet wordt aan militairen van de CLAS en sinds 2006 ook aan militairen van de KMAR uitgereikt als teken van erkenning. De uitreiking van de brevetten vindt traditie-getrouw ieder jaar plaats.

Uitreiking van de René Olthuis-scriptieprijs

Dit jaar waren er 14 inzendingen. De voorzitter van de commissie, Ltkol Martin Guldemond, maakte de winnaar van de scriptieprijs bekend. De scriptieprijs werd uitgereikt door mevrouw Diepstraten en bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Dit jaar is de prijs gewonnen door TLNTMARNS Koen Dreijer met een scriptie over Sociale Media: Friendly Fire op het Internet. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. De scriptie en de presentatie die Koen aan de leden van de VID heeft gegeven vindt u terug op zowel het intra- als het internet. Zowel mevrouw Frances Diepstraten als de heer Adriaan Blankenstein (d.t.v. Martin Guldemond) hebben Koen Dreijer een persoonlijk cadeau aangeboden.

Deze middag werd ook  de 34ste Algemene Leden Vergadering gehouden. Op deze beperkte  ledenvergadering werd voor oud-voorzitter van de VID, Kol Arnold van der Burg, het eerder voorgestelde erelidmaatschap vastgesteld. Ook werd het werk op het gebied van SharePoint door kapitein Leo Midden gewaardeerd met het bekende VID kistje wijn.

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met belangstelling die onze verwachtingen ruim overtrof.

[nggallery id=21]