Lid worden

Hoe lid te worden?

Wilt u lid worden van de VID en voldoet u aan de voorwaarden (zie de statuten), stuur dan een mail aan de secretaris.

De jaarcontributie is in 2017 voor het eerst sinds 2002 verhoogd naar €20,00. Ook voor het huidige verenigingsjaar is de contributie vastgesteld op € 20,00. Betaling geschiedt per automatische incasso.

Wordt u na 30 juni lid, dan betaalt u €10,00 contributie